Prov.1.8; Prov.6.20; Prov.23.22
Exod.20.12
Gen.18.19; Deut.4.9; Deut.6.7; Deut.11.19; Ps.77.4; Prov.19.18; Prov.22.6; Prov.29.17; 2Tim.3.15
1Pet.2.18; 2Cor.11.3; Eph.5.22
Gal.1.10
Ps.61.13; Gal.3.28; Col.3.11
Lev.25.43; John.13.13; Job.31.13-Job.31.15; Deut.10.17
Rom.4.20; 2Tim.2.1; 1John.2.14; Eph.3.16; Eph.1.19
Eph.6.14; Job.29.14; Rom.13.12; Eph.6.13; 2Cor.10.4; Eph.4.14
1Cor.9.25; Eph.1.21; Eph.2.2; Luke.22.53; Col.1.13; Eph.3.10; Eph.1.3
1Pet.4.1; Eph.5.16
1Pet.1.13; Isa.11.5; Luke.12.35; Isa.59.17; 1Thess.5.8; Isa.61.10; 2Cor.6.7
Isa.52.7; Rom.10.15; Exod.12.11
1John.5.4; Ps.119.4; Matt.13.19
Eph.6.14; Heb.4.12; Isa.49.2; Hos.6.5; 2Cor.6.7
Luke.18.1; Jude.1.20; Rom.8.26; Col.4.2-Col.4.4; Mark.13.33; 1Tim.2.1
Col.4.3; 1Thess.5.25; 2Thess.3.1; Isa.50.4; Acts.4.29; Eph.3.3
2Cor.5.20; Acts.28.20
Col.4.7-Col.4.9; Acts.20.4; 2Tim.4.12; Titus.3.12
Col.2.2
Gal.6.16; 2Thess.3.16; 1Pet.5.14; Gal.5.6; 1Thess.5.8
1Cor.16.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Балдар, ата-энеңерге баш ийгиле, бул Теңирге жагат, анткени ушундай кылганыңар туура.
2 «Ата-энеңди сыйла» деген осуят – убадалуу осуяттардын биринчиси:
3 «Сага жакшы болушу үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болушу үчүн, ата-энеңди сыйла».
4 Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла, аларды Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл-насааты менен тарбиялагыла.
5 Кулдар, кожоюнуңарга Машайакка баш ийгендей, чын жүрөктөн, коркунуч жана титирөө менен баш ийгиле.
6 Бирок адамдарга жагынуучуларга окшоп көзгө көрүнүш үчүн баш ийбегиле, тескерисинче, Машайактын кулдары катары Кудайдын эркин чын жүрөктөн аткарып,
7 адамдарга эмес, Теңирге кызмат кылгандай, тырышчаактык менен кызмат кылып баш ийгиле.
8 Анткени кул болобу, эркин адам болобу, ар ким өзүнүн кылган жакшы ишине жараша Теңирден тиешесин аларын билесиңер.
9 Кожоюндар, силер да кулдарыңарга катаал мамиле жасабагыла, анткени алардын да, силердин да үстүңөрдө, асманда Кожоюнуңар бар экендигин, Анда бет карамалык жок экенин билесиңер.
10 Акырында айтарым, Теңирден жана Анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла.
11 Шайтандын айла-амалдарына каршы тура алуу үчүн, Кудайдын бардык курал-жарагын кийгиле,
12 анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз.
13 Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, бардыгын жеңип, туруштук бере алышыңар үчүн, Кудайдын бардык курал-жарагын алгыла.
14 Ошентип, чындык менен курчанып, адилдикти соот кылып кийип,
15 бут кийимиңерди кийип, тынчтык жөнүндөгү Жакшы Кабарды таратууга даяр тургула.
16 Баарынан мурун амалкөйдүн оттуу жебелеринин баарын өчүрө алышыңар үчүн, ишенимди калкан кылып алгыла.
17 Ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, Кудай Сөзүн – рухий кылычты алгыла.
18 Жалынуу жана сурануу менен, бардык учурда Рухтун жетеги менен сыйынгыла. Дайыма сергек болуп, туруктуулук менен сыйынгыла, бардык ыйыктар үчүн,
19 ошондой эле мен үчүн сыйынгыла: мага керектүү сөз берилсин, Жакшы Кабардын сырын кайраттуулук менен ачык жарыялагыдай болоюн.
20 Жакшы Кабар үчүн мен элчилик кызматты кишенде жүрүп аткарып жатам. Ошондуктан Жакшы Кабарды кайраттуулук менен, кандай таратышым керек болсо, ошондой таратышым үчүн сыйынып тургула.
21 Менин абалым, иштерим кандай экендигин силер да билишиңер үчүн, Теңирдин ишенимдүү кызматчысы, сүйүктүү бир тууганыбыз Тихик силерге бүт баарын айтып берет.
22 Мен аны силерге ушул максат менен жиберип жатам, ал силерге биздин абалыбыз жөнүндө билдирип, силерди сооротот.
23 Кудай Атадан жана Теңир Ыйса Машайактан бир туугандарга тынчтык, ишеним жана сүйүү тилейм.
24 Теңирибиз Ыйса Машайакты өзгөрүлбөс сүйүү менен сүйгөндөрдүн бардыгына Кудай ырайымын төгө берсин! Оомийин.