Num.21.9; 1Cor.1.23
Gal.3.14; Eph.1.13; Heb.6.4; Acts.15.8; Rom.10.17
Phil.1.6; Gal.4.9
1Cor.15.2; Heb.10.35; 2John.1.8
1Cor.12.10; Gal.3.2
Gen.15.6; Rom.4.9; Rom.4.21-Rom.4.22; Rom.4.3
Gal.3.9; Luke.19.9
Rom.3.30; Gen.12.3
Gal.5.4; Rom.4.15; Deut.27.26; Jer.11.3; Ezek.18.4; Matt.5.19
Gal.2.16; Rom.1.17; Heb.10.38; Hab.2.4
Lev.18.5; Rom.10.5
Gal.4.5; Rev.22.3; 2Pet.2.1; Deut.21.23; Acts.5.30
Rom.4.9; Rom.4.16; Gal.3.28; Gal.3.2; Acts.2.33; Isa.32.15; Isa.44.3; Joel.2.28; John.7.39; Eph.1.13
Rom.3.5; Heb.9.17
Rom.4.13; Rom.4.16; Luke.1.55; Gen.12.7; Acts.13.32; Acts.3.25
Exod.12.40-Exod.12.41; Gen.15.13; Acts.7.6; Rom.4.14
Heb.6.13-Heb.6.14
Rom.4.15; Gal.3.16; Acts.7.53; Heb.2.2; Exod.20.19; Exod.20.21-Exod.20.22; Deut.5.5; Deut.5.22-Deut.5.23; Deut.5.27; Deut.5.31; Acts.7.38
1Tim.2.5; Heb.8.6; Heb.9.15; Heb.12.24; Heb.6.17; Rom.3.30
Gal.2.21
Rom.11.32; Rom.3.9; Rom.4.16; Acts.10.43
1Pet.1.5
Matt.5.17; Rom.10.4; Col.2.17; Heb.9.9-Heb.9.10; 1Cor.4.15; Gal.3.11; Gal.2.16
Gal.4.5-Gal.4.6; John.1.12; Rom.8.14-Rom.8.16
Rom.6.3; Acts.8.16; Rom.13.14
Gal.3.14; Gal.5.6; Gal.6.15; Rom.3.30; 1Cor.12.13; 1Cor.11.11
Rom.9.7; 1Cor.3.23; Gal.4.1; Gal.4.7; Rom.8.17; Eph.3.6; Gal.4.28; 2Tim.1.1; Titus.1.2; Heb.9.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Мыйзам же ишеним

1 Акылсыз галатиялыктар, айкаш жыгачка кадалган Ыйса Машайак силердин көз алдыңарга тартылгыдай сүрөттөлүп берилбеди беле, ким силерди чындыкка баш ийбөөгө азгырды?
2 Силерден бул нерсени гана билгим келет: силер Рухту мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле?
3 Силер ушунчалык акылсызсыңарбы? Рух менен баштап, эми адамдык аракеттер менен бүтүрүп жатасыңарбы?
4 Башыңардан өткөргөнүңөрдүн баары пайдасыз болуп калдыбы? Чын эле, пайдасыз болдубу?
5 Мыйзамды аткаргандыгыңар үчүн Кудай силерге Ыйык Рухту берип, араңарда кереметтерди көрсөтүп жатабы? Же айтылган сөзгө ишенгендигиңер үчүн ошентип жатабы?
6 Бизге белгилүү: «Ыбрайым Кудайга ишенди, ишеними ага адилдик катары эсептелинди».
7 Ошентип, ишенгендер гана Ыбрайымдын балдары экенин билип койгула.
8 Ыйык Жазуу да Кудайдын бутпарастарды ишеними аркылуу актай тургандыгы жөнүндө алдын ала билгендиктен, Ыбрайымга: «Бүт элдер сен аркылуу бата алышат», – деп, алдын ала жарыялаган.
9 Ошентип, ишенгендер ишенимдүү Ыбрайым менен бирге бата алышат.
10 Ал эми мыйзамга таянгандардын бардыгы каргыш астында. Анткени Ыйык Жазууда: «Тооратта жазылган мыйзамдын бардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш!» – деп жазылган.
11 Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү. Анткени «Адил адам ишеними аркылуу тирүү болот».
12 Мыйзам болсо ишенимге негизделген эмес, тескерисинче, «Мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот».
13 Ыбрайымга берилген бата Ыйса Машайак аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу убадаланган Рухту алышыбыз үчүн,
14 Машайак биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени Ыйык Жазууда: «Жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган», – деп жазылган.

Ыбрайымга берилген убада
жана Мусанын мыйзамы

15 Бир туугандар, жашоодон бир мисал келтирейин: адам тарабынан бекитилген мурас кагазын эч ким жокко чыгара да, ага эч нерсе кошумчалай да албайт.
16 Бирок убадалар Ыбрайымга жана анын урпагына берилген. Кудай Ыбрайымга көптүк түрдө: «Сенин урпактарыңа», – деп айткан эмес, «Сенин урпагыңа», – деп, бирөө жөнүндө, башкача айтканда, Машайак жөнүндө айткан.
17 Мен бул нерсени айткым келет: төрт жүз отуз жылдан кийин келген мыйзам Кудай тарабынан алдын ала бекитилген келишимди жокко чыгарбайт, демек, убада өз күчүн жоготпойт.
18 Анткени мураска мыйзамдын негизинде ээ болууга болсо, анда убаданын зарылчылыгы жок болмок. Бирок Кудай аны Ыбрайымга убаданын негизинде белек кылган.
19 Андай болсо мыйзам эмне үчүн берилген? Ал кийинчерээк, кылмыштардын айынан, Урпак келгенге чейин берилген. Кудайдын убадасы ошол Урпакка байланыштуу. Мыйзам периштелер аркылуу бир арачынын колу менен берилген.
20 Бирок жалгыз бирөөгө арачынын кереги жок, Кудай болсо бирөө.
21 Демек, мыйзам Кудайдын убадаларына каршыбы? Албетте, жок! Эгерде өмүр бере турган мыйзам берилген болсо, анда мыйзам аркылуу акталууга болор эле.
22 Бирок Ыйык Жазуу бүткүл адамзат күнөөнүн туткунунда экендигин жарыялайт. Демек, убадаланган нерсе ишенгендерге Ыйса Машайакка болгон ишенимдери аркылуу берилет.
23 Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин, биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз.
24 Ошентип, ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн, мыйзам биз үчүн Машайакка жетелеп келүүчү болду.
25 Ал эми ишеним келгенде, жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук.
26 Анткени силер, бардыгыңар, Машайак Ыйсага болгон ишенимиңер аркылуу Кудайдын балдарысыңар.
27 Анткени силер, бардыгыңар, Машайактын урматына чөмүлдүрүлүп, Машайактын бейнесин кийдиңер.
28 Мындан ары силердин араңарда жүйүт да, эллин да, кул да, эркин адам да, эркек да, аял да жок, анткени бардыгыңар Машайак Ыйсанын ичинде бирсиңер.
29 Эгерде силер Машайактыкы болсоңор, анда силер Ыбрайымдын урпактарысыңар, убада боюнча мурасчыларсыңар.