Jer.36.2; Hab.2.2
Hab.2.3; Jer.30.18; Jer.29.14; Jer.31.23; Jer.32.44; Jer.33.7; Jer.33.11; Jer.33.26; Job.42.10; Lam.2.14; Ezra.2.1; Isa.11.12-Isa.11.13; Hos.1.11; Jer.12.15; Ezek.20.42; Jer.16.15; Jer.23.3
Jer.30.3
Isa.13.8; Isa.13.8; Nah.2.10; Joel.2.6
Joel.2.11; Zeph.1.14; Dan.12.1
Jer.2.20; Nah.1.13; Jer.27.2; Jer.2.20; Nah.1.13; Ezek.34.27
Isa.55.3-Isa.55.4; Ezek.34.23; Ezek.37.24; Hos.3.5; Luke.1.69-Luke.1.70; Acts.13.22-Acts.13.23; Jer.23.5
Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Isa.41.8; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Jer.3.18; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5
Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.10.24
Jer.15.18; Jer.10.19; Jer.14.17
Jer.46.11
Lam.1.2; Jer.4.30; Job.13.24; Job.19.11; Isa.63.10; Lam.2.4; Job.30.21; Jer.6.23; Jer.5.6
Jer.30.12; Jer.30.12; Jer.30.14
Jer.30.11; Jer.10.25; Isa.41.11; Exod.23.22; Isa.33.1; Jer.2.14
Jer.33.6; Jer.8.22; Ps.6.3; Hos.6.1; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19
Amos.9.11; Jer.30.3; Deut.13.16
Jer.31.12-Jer.31.13; Jer.33.11; Isa.35.10; Isa.51.11; Ezek.36.10; Ezek.36.37; Zech.10.8
Isa.1.26
Gen.49.10; Deut.18.18; Gen.49.10; Deut.18.18; Num.16.5; Jer.49.19; Heb.5.4
Jer.24.7; Jer.31.1; Jer.32.38; Jer.31.33; Lev.26.12
Jer.23.19-Jer.23.20; Jer.25.32
Jer.12.13; Hos.3.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кудайдын Өз элине берген убадалары

Теңирден Жеремияга болгон сөз:
«Теңир, Ысрайылдын Кудайы, мындай дейт: Мен сага айткан сөздөрдүн баарын өзүңө, китепке жазып ал.
Анткени мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү Мен Өз элим Ысрайылды жана Жүйүттү туткундан кайра алып келем, – дейт Теңир. – Аларды ата-бабаларына берген жерге кайрадан алып келем, алар ошол жерге ээ болушат».
Мына, Ысрайыл менен Жүйүт тууралуу Теңир айткан сөздөр бул:
Теңир мындай деди: «Биз тынчтыктын эмес, дүрбөлөң менен коркунучтун үнүн угуп жатабыз.
Сурагыла, ойлонгула: Эркек киши төрөйбү? Анда эмне үчүн Мен ар бир эркектин төрөй турган аялдай болуп, колдору менен курсагын кармап алганын, баарынын өңдөрү кумсарып турганын көрүп турам?
О, кандай кайгы! Ал күн кандай улуу, андай күн болгон эмес. Ал – Жакып үчүн бактысыздык мезгил, бирок ал андан куткарылат.
Ошол күнү, – дейт Себайот Теңир, – анын сенин мойнуңа салынган моюнтуругун талкалайм, кишендериңди үзөм. Ошондон кийин алар бөтөн жерликтерге кызмат кылбай калышат.
Бирок алар өздөрүнүн Кудай-Теңирине кызмат кылышат, Мен аларга кайра койгон өз падышасы Дөөткө кызмат кылышат.
Сен, Менин кулум Жакып, коркпо, – дейт Теңир, – Ысрайыл, үрөйүң учпасын, анткени мына, Мен сени алыскы өлкөдөн куткарам, сенин тукумуңду туткундалып кеткен жеринен куткарам. Жакып кайрылып келип, коопсуз, тынч жашайт, аны эч ким коркутпайт.
Анткени сени куткарыш үчүн, Мен сени мененмин, – дейт Теңир, – Мен сени кайсы элдердин арасына чачып жиберсем, ошол элдердин бардыгын таптакыр жок кылам, бирок сени жок кылбайм. Мен сени чеги менен жазалайм, бирок сени жазасыз калтырбайм».
Анткени Теңир мындай дейт: «Сенин жараң айыккыс, сенин ооруң катуу.
Сенин жараңды сакайтыш үчүн, сенин ишиң жөнүндө эч ким кам көрбөйт. Дартыңа даба жок.
Сени досторуңдун баары унутуп коюшту, сени издешпейт, анткени Мен сени көп мыйзамсыз иштериң үчүн душмандарыңдын соккусу менен урдум, катуу жазага тарттым, себеби сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти.
Сен эмне үчүн өзүңдүн жарааттарың тууралуу, катуу ооруң тууралуу өкүрүп жатасың? Мен сага муну көп мыйзамсыздыгың үчүн кылдым, анткени сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти.
Бирок сени жегендердин бардыгы желет, душмандарыңдын бардыгы өздөрү туткун болушат, сени чапкандардын бардыгы чабылат, сени талап-тоногондордун бардыгын талап-тоноого салып берем.
Сени болсо сакайтам, жараатыңдан айыктырам, – дейт Теңир. – “Эч ким сурабаган Сион ушул”, – дешип, сени четке кагылган деп аташкан.
Теңир мындай дейт: “Туткунга түшкөн Жакыптын чатырларын кайра алып келип, анын айыл-кыштактарына ырайым кылам. Шаар кайрадан өзү турган дөңсөөгө курулат, ийбадаткана мурункудай болуп тургузулат.
Алар даңктап ырдап, кубанышат. Мен аларды көбөйтөм, алар кемибейт, аларды даңазалайм, алар кемсинтилбейт.
Анын уулдары мурдагыдай болот, анын топ эли Менин алдымда турат, аны эзгендердин баарын жазалайм.
Ошондо анын жол башчысы өзүнөн болот, анын башчысы өз ичинен чыгат. Мен аны Өзүмө жакындатам, ал Мага жакын келет, анткени Мага жакындаганга ким өзү батына алат? – дейт Теңир.
Ошондо силер Менин элим болосуңар, Мен силердин Кудайыңар болом”».
Мына, Теңирден катаал бороон келе жатат, каардуу бороон келе жатат, ал мыйзамсыздардын башына түшөт.
Өз жүрөгүнүн ниетин ишке ашырмайынча, аны аткармайынча, Теңирдин жалындаган каары токтобойт. Муну акыркы күндөрдө түшүнөсүңөр.