Же: Назир.
Matt.26.36-Matt.26.46; Mark.14.32-Mark.14.42; Luke.22.39-Luke.22.46
Matt.26.30; Matt.26.36; Mark.14.26; Mark.14.32; Luke.22.39; 2Sam.15.23
Matt.26.47-Matt.26.56; Mark.14.43-Mark.14.50; Luke.22.47-Luke.22.53
Luke.22.40; Luke.21.37; Luke.22.39
John.18.3-John.18.11; Matt.26.47-Matt.26.56; Mark.14.43-Mark.14.50; Luke.22.47-Luke.22.53
John.13.1; John.18.7; John.1.38; John.20.15
John.10.18; Matt.26.53; Rev.1.17
John.18.4
John.17.12
Luke.22.38
Matt.20.22; Matt.26.39; Matt.26.42; Isa.51.22
Matt.26.57-Matt.26.75; Mark.14.53-Mark.14.72; Luke.22.54-Luke.22.62; Luke.22.66-Luke.22.71
Matt.26.57; John.18.24; Luke.3.2; Acts.4.6; John.18.24; John.18.28; Matt.26.3
John.11.50
Matt.26.58; Mark.14.54; Luke.22.54
John.18.16-John.18.18; Matt.26.69-Matt.26.70; Mark.14.66-Mark.14.68; Luke.22.55-Luke.22.57
Acts.12.13
John.18.25; Mark.14.54
John.18.19-John.18.24; Matt.26.59-Matt.26.68; Mark.14.55-Mark.14.65; Luke.22.63-Luke.22.71
John.7.26; Matt.26.55; John.8.26; Isa.45.19; Isa.48.16; John.7.4
Acts.23.4
John.18.13; John.18.13
John.18.25-John.18.27; Matt.26.71-Matt.26.75; Mark.14.69-Mark.14.72; Luke.22.58-Luke.22.62
John.18.10; John.18.1
John.13.38
Matt.27.1-Matt.27.14; Mark.15.1-Mark.15.5; Luke.23.1-Luke.23.7
Matt.27.2; Mark.15.1; Luke.23.1; John.18.24; John.18.33; John.19.9; Matt.27.27; Acts.10.28; Acts.11.3; John.11.55; John.19.14
John.18.29-John.18.38; Matt.27.11-Matt.27.14; Mark.15.2-Mark.15.5; Luke.23.2-Luke.23.3
John.19.6
John.13.18; John.12.32-John.12.33; Matt.20.19; Matt.26.2; Mark.10.33; Luke.18.32
John.19.9; John.19.12
John.6.15; Dan.2.44; Dan.7.14; Dan.7.27; Luke.17.21; John.8.23; John.15.19; John.17.14; John.17.16; 1John.2.16; 1John.4.5; Matt.26.53; John.19.16
Luke.22.70; John.12.27; Rom.14.9; John.16.28; John.3.11; John.3.32; John.5.31; John.8.13-John.8.14; John.8.18; 1John.4.6; John.8.47; 1John.2.21; 1John.3.19; John.10.16; John.10.27
John.19.4; John.19.4; John.19.6; Luke.23.4
John.18.39-John.18.40; Matt.27.15-Matt.27.18; Matt.27.20-Matt.27.23; Mark.15.6-Mark.15.14; Luke.23.18-Luke.23.23
Matt.27.15-Matt.27.26; Mark.15.6-Mark.15.15; Luke.23.18-Luke.23.25
Acts.3.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйса Гетсемани багында

1
Ыйса ушул сөздөрдү айткандан кийин, шакирттери менен ал жерден чыгып, Кидрон суусунун наркы өйүзүнө өттү. Ал жерде бир бак бар эле. Ыйса шакирттери менен ошол бакка кирди.

Жүйүттүн чыккынчылыгы

2
Ыйса ал жерде шакирттери менен тез-тез чогулуп тургандыктан, Ага чыккынчылык кылган Жүйүт да ал жерди билчү.
3 Ал бир топ аскерди жана башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлердин кызматчыларын ээрчитип келип калды. Алардын колунда шамана, чырак жана курал бар эле.
4 Өзүн эмне күтүп турганын толук билген Ыйса алардан: «Кимди издеп жүрөсүңөр?» – деп сурады.
5 Алар Ага: «Назареттик Ыйсаны!» – деп жооп беришти. Ошондо Ыйса аларга: «Менмин», – деди. Чыккынчы Жүйүт да алар менен турган эле.
6 Ыйса аларга: «Менмин», – дегенде, алар артка кетенчиктеп, жерге жыгылышты.
7 Ыйса алардан дагы бир жолу: «Кимди издеп жүрөсүңөр?» – деп сурады. «Назареттик Ыйсаны», – деп жооп беришти алар.
8 Ыйса аларга: «“Менмин”, – деп, Мен силерге айттым. Эгерде Мени издеп жүрсөңөр, буларды коё бергиле, кете беришсин», – деди.
9 Анын «Мага бергендериңдин эч кимиси өлгөн жок» деген сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду.
10 Ошондо Шымон Петир кылычын кынынан сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкос эле.
11 Бирок Ыйса Петирге: «Кылычыңды кынына сал! Атам берген чөйчөктөн ичпей коймок белем?» – деди.

Ыйса башкы ыйык кызмат кылуучулардын
алдында. Петирдин Ыйсадан баш тартуусу

12
Миң башы менен аскерлер жана жүйүт башчыларынын кызматчылары Ыйсаны кармап алып, байлашты да,
13 адегенде Анаска алып барышты. Ал ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турган Кайапанын кайнатасы эле.
14 «Эл үчүн бир адамдын өлгөнү жакшы», – деп, жүйүт башчыларына кеңеш берген ошол Кайапа эле.
15 Шымон Петир менен дагы бир шакирт Ыйсанын артынан бара жатышты. Ал шакирт башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгондуктан, анын короосуна Ыйса менен бирге кирди.
16 Петир болсо дарбазанын сыртында калды. Башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгон жанагы шакирт сыртка чыгып, дарбазачы күң менен сүйлөшүп, Петирди да киргизди.
17 Дарбазачы күң Петирден: «Сен да Ушул Адамдын шакирттеринен эмессиңби?» – деп сурады. Петир ага: «Жок», – деп жооп берди.
18 Күн суук болгондуктан, кулдар менен кызматчылар от жагып алып, отту тегеректеп жылынып турушту. Петир да алардын жанында жылынып турду.
19 Башкы ыйык кызмат кылуучу болсо Ыйсадан шакирттери жана окутуусу жөнүндө сурады.
20 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Мен жүйүттөр ар дайым чогулган жерде, синагогаларда жана ийбадатканада элди окутуп жүрдүм. Элге ачык сүйлөдүм, жашыруун сүйлөгөн жокмун.
21 Эмне үчүн Менден сурап жатасың? Менин эмне жөнүндө сүйлөп жүргөнүмдү уккандардан сура. Алар Менин эмне жөнүндө сүйлөгөнүмдү билишет».
22 Ыйса ушинтип айтканда, ошол жерде турган кызматчылардын бири Аны жаакка чаап жиберди да: «Башкы ыйык кызмат кылуучуга да ушинтип жооп бересиңби?» – деди.
23 Ошондо Ыйса ага: «Эгерде туура эмес айтсам, туура эмес экенин көрсөт. Эгерде айтканым туура болсо, Мени эмнеге уруп жатасың?» – деди.
24 Ушундан кийин Анас Ыйсаны байлануу бойдон башкы ыйык кызмат кылуучу Кайапага жиберди.
25 Шымон Петир болсо дагы эле отко жылынып турган. Ошол учурда андан: «Сен да Анын шакирттеринен эмессиңби?» – деп сурашты. Ал болсо: «Жок», – деп танып койду.
26 Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучунун кулдарынын бири, Петир кулагын шылый чапкан кулдун тууганы: «Мен сени бактан, Анын жанынан көргөндөй болуп жатам», – деди.
27 Петир дагы танып койду. Ошол учурда короз кыйкырды.

Ыйса Пилаттын алдында

28
Эртеси таң заардан жүйүт башчылары Ыйсаны Кайапаныкынан Пилаттын ак сарайына алып келишти, бирок өздөрү киришкен жок. Анткени алар таза эмес болуп эсептелип, Пасах тамагын жей албай калышмак.
29 Пилат чыгып, алардан: «Бул Адамга кандай айып коюп жатасыңар?» – деп сурады.
30 «Эгерде жамандык кылбаса, Аны сенин алдыңа алып келмек эмеспиз», – деп жооп беришти алар.
31 Ошондо Пилат аларга: «Аны алып кеткиле да, өз мыйзамыңар боюнча соттой бергиле», – деди. Жүйүт башчылары ага: «Бирөөнү өлүм жазасына тартууга бизге тыюу салынган», – дешти.
32 Өзүнүн кандай өлүм менен өлөрүн алдын ала айткан Ыйсанын сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду.
33 Пилат ак сарайга кайра кирип, Ыйсаны чакыртып алды да: «Сен жүйүттөрдүн Падышасысыңбы?» – деп сурады.
34 Ыйса ага: «Муну сен өзүң айтып жатасыңбы же Мен жөнүндө сага бирөө айттыбы?» – деди.
35 Пилат ага: «Мен, эмне, жүйүт белем! Сени мага Өз элиң жана башкы ыйык кызмат кылуучулар алып келишти. Эмне кылдың эле?» – деди.
36 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Менин Падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Эгерде Менин Падышачылыгым бул дүйнөдөн болсо, анда кызматчыларым Мени жүйүттөрдүн колуна түшүрбөө үчүн күрөшүшмөк. Менин Падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес».
37 Ошондо Пилат Ага: «Демек, Сен Падыша экенсиң да?» – деди. Ыйса ага: «Өзүң айтып жатасың. Мен Падышамын. Мен чындык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм жана ошол үчүн бул дүйнөгө келгем. Ким чындык тарапта болсо, ал Менин үнүмдү угат», – деди.
38 Пилат Андан: «Чындык деген эмне?» – деп сурады да, кайра чыгып, элге мындай деди: «Мен Андан эч кандай айып тапкан жокмун.

Ыйса жана Барабба

39
Силердин салтыңар боюнча Пасах майрамы сайын бир туткунду бошотуп берчү эмес белем. Каалайсыңарбы, мен силерге жүйүт Падышасын бошотуп берейин?»
40 Ошондо алар: «Аны эмес, Бараббаны!» – деп кыйкырышты. Барабба болсо кылмышкер эле.