Lev.18.21
Lev.17.10; Lev.19.30; Ezek.5.11; Ezek.23.38-Ezek.23.39; Lev.18.21
Deut.17.2-Deut.17.3; Deut.17.5
Exod.34.15
Lev.19.31; Lev.17.10
Lev.11.44
Lev.18.4; Lev.21.8; Lev.21.15; Lev.21.23; Lev.22.32; Exod.31.13; Ezek.37.28
Exod.21.17; Lev.20.11-Lev.20.12; Lev.20.13; Lev.20.16; Lev.20.27; 2Sam.1.16; 1Kgs.2.32-1Kgs.2.33; 1Kgs.2.37
Lev.18.20; Deut.22.22; John.8.4-John.8.5
Lev.18.8
Lev.18.15; Lev.18.23
Lev.18.22
Lev.18.17; Deut.27.23
Lev.18.23; Exod.22.19; Deut.27.21
Lev.20.15
Lev.18.9; Deut.27.22
Lev.18.19; Lev.15.24
Lev.18.12-Lev.18.13; Lev.18.6
Lev.18.14
Lev.18.16
Lev.18.4; Lev.18.25; Lev.18.28
Lev.18.3; Lev.18.24; Lev.18.30; Deut.9.5
Exod.3.17; Exod.6.8; Exod.3.8; Exod.33.16; 1Kgs.8.53; Exod.19.5; Deut.7.6; Deut.14.2; 1Kgs.8.53
Lev.11.2-Lev.11.47; Deut.14.4-Deut.14.20
Exod.19.6; Lev.20.7; Lev.11.44
Lev.19.31; Lev.20.2; Lev.20.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Күнөөлөр үчүн
тарта турган жазалар

1 Теңир Мусага мындай деп айтты:
2 «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: Ысрайыл уулдарынын ичинен жана Ысрайыл уулдарынын арасында жашаган келгиндердин ичинен ким өз баласын Молохко курмандыкка берсе, ал өлүм жазасына тартылсын. Ал жердин эли аны таш бараңга алып өлтүрсүн.
3 Мен ал адамга жүзүмдү буруп, аны өз элинин арасынан жок кылам, анткени ал өз баласын Молохко курмандыкка берип, Менин ыйык жайымды булгап, Менин ыйык атымды жаманатты кылды.
4 Эгерде ал өз баласын Молохко берип жатканда, ал жердин эли ошол адамга көңүл буруп, аны өлтүрбөй койсо,
5 анда Мен жүзүмдү ал адамга жана анын тукумуна буруп, аны өз элинин арасынан жок кыламын, аны менен кошо Молохтун артынан ээрчип адашып жүргөндөрдү да жок кыламын.
6 Ким өлгөндөрдү чакыргандарга жана сыйкырчыларга кайрылып, аларды ээрчип адашып жүрсө, анда Мен ал адамга жүзүмдү буруп, аны өз элинин арасынан жок кыламын.
7 Өзүңөрдү ыйыктагыла, ыйык болгула, анткени Мен, силердин Кудай-Теңириңер, ыйыкмын.
8 Менин көрсөтмөлөрүмдү аткаргыла, анткени силерди ыйык кыла турган Теңириңер Менмин.
9 Ким өз атасына же өз энесине жаман айтса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ал өз атасына же өз энесине жаман айткандыктан, өз каны өз мойнунда.
10 Ким күйөөсү бар аял менен ойноштук кылса, ким өз жакынынын аялы менен ойноштук кылса, анда ойноштук кылган эркек да, аял да өлүм жазасына тартылсын.
11 Ким өз атасынын аялы менен жатса, ал өз атасынын жылаңач этин ачкан болот. Экөө тең өлүм жазасына тартылсын, өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда.
12 Ким өз келини менен жатса, анда экөө тең өлүм жазасына тартылсын. Алар жийиркеничтүү иш кылышты, ошондуктан өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда.
13 Ким эркек менен аял менен жаткандай жатса, анда экөө тең жийиркеничтүү иш кылышты. Алар өлүм жазасына тартылышсын, өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда.
14 Ким аялынын үстүнө анын энесин кошо аялдыкка алса, бул – мыйзамсыздык. Араңарда мыйзамсыздык болбошу үчүн, ал эркек менен эки аялды өрттөп салгыла.
15 Ким жаныбар менен жанашса, ал өлүм жазасына тартылсын, ал жаныбарды да өлтүргүлө.
16 Эгерде аял жаныбар менен жанашуу үчүн бара жатса, анда аялды да, жаныбарды да өлтүргүлө, алар өлүм жазасына тартылышсын, өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда.
17 Ким өзүнүн эжесин же карындашын, өз атасынын кызын же өз энесинин кызын алса, анын жылаңач этин көрсө, кыз да анын жылаңач этин көрсө, бул маскарачылык. Алар өз элинин көз алдында өлтүрүлсүн. Ал өз карындашынын жылаңач этин ачты, өз күнөөсүн өзү көтөрөт.
18 Ким аялынын айызы келип жатканда жылаңач этин ачса, анда ал каны агып жатканын көрдү, аял өзүнүн аккан канын көргөздү. Экөө тең өз элинин арасынан жок кылынсын.
19 Ким энесинин эже-сиңдисинин же атасынын эже-карындашынын жылаңач этин ачса, өзүнүн жылаңач этин ачкан болот. Анын өз күнөөсү өз мойнунда.
20 Ким өз жеңеси менен жатса, ал агасынын жылаңач этин ачкан болот. Алардын күнөөлөрү өздөрүнүн мойнунда, алар бала көрбөй өтүшөт.
21 Ким өз бир тууганынын аялын алса, бул жийиркеничтүү. Ал өз бир тууганынын жылаңач этин ачкан болот, алар бала көрбөй өтүшөт.
22 Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла, ошондо Мен силерди жашасын деп берип жаткан жер силерди силкип салбайт.
23 Мен силердин алдыңардан кууп чыгарып жаткан элдин кылганын кылбагыла, анткени алар ушулардын баарын кылышкан, ошондуктан Мен аларга каарымды төктүм.
24 Мен силерге мындай деп айтпадым беле: Алардын жерин ээлейсиңер, анткени сүт менен бал аккан ошол жерди силерге мураска Мен берип жатам. Силерди башка элдерден бөлүп алган Кудай-Теңириңер Менмин.
25 Адал малды арам малдан, таза канаттууну таза эмес канаттуудан ажырата билгиле. Мен арам деп бөлүп койгон жаныбар менен, канаттуу менен, боору менен сойлоп жүрүүчү жаныбарлар менен булганбагыла.
26 Менин алдымда ыйык болгула, анткени Мен, Теңириңер ыйыкмын, силерди Меники болсун деп, башка элдерден бөлүп алдым.
27 Эркек болобу, аял болобу, ким өлгөндөрдү чакырса же сыйкырчылык кылса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ал таш бараңга алынсын, өз каны өз мойнунда».