Prov.1.8; Deut.8.1; Deut.30.16; Deut.30.20
Prov.3.16; Prov.4.10; Prov.9.11; Prov.10.27; Ps.90.16; Prov.1.33; Ps.118.165
Ps.84.11; Prov.20.28; Isa.59.14; Prov.1.9; Prov.6.21; Prov.7.3; Prov.7.3; Jer.17.1; 2Cor.3.3
1Sam.2.26; Luke.2.52; Rom.14.18; Ps.110.10
Ps.36.3; Ps.36.5; Jer.9.23
1Chr.28.9; Ps.72.24
Rom.12.16; Prov.12.15; Job.1.1; Job.28.28
Prov.4.22; Job.21.24
Exod.23.19; Exod.34.26; Deut.26.2
Deut.28.8
Heb.12.5-Heb.12.6; Job.5.17
Deut.8.5; 1Cor.11.32
Prov.8.34-Prov.8.35
Job.28.15-Job.28.19; Prov.8.10; Prov.8.19; Prov.16.16; Ps.18.11
Job.28.18; Prov.8.11
Prov.3.2; Prov.8.18; Prov.22.4
Matt.11.29-Matt.11.30
Prov.11.30; Prov.13.12; Prov.15.4; Gen.2.9; Gen.3.22; Rev.2.7; Rev.22.2; Prov.4.13
Prov.8.27; Ps.103.5; Ps.103.24; Ps.135.5; Prov.8.27; Ps.103.5; Ps.103.24; Ps.135.5
Gen.7.11; Job.38.8; Job.36.28
Prov.4.21
Prov.4.22; Prov.1.9
Prov.10.9; Prov.28.18; Ps.90.11; Prov.4.12; Ps.90.12
Prov.6.22; Ps.3.6; Ps.4.9; Job.11.19; Jer.31.26
1Pet.3.14; Ps.90.5; Job.5.21
1Sam.2.9
Gal.6.10
Lev.19.13; Deut.24.15
Prov.6.14; Prov.12.20; Prov.14.22; Judg.18.7; Judg.18.27
Rom.12.18
Ps.36.1; Ps.17.49; Ps.139.2
Prov.2.15; Job.29.4
Ps.36.22; Zech.5.4; Mal.2.2; Lev.26.14-Lev.26.39; Job.8.6
Ps.1.1; Jas.4.6; 1Pet.5.5; Ps.137.6; Jas.4.6; 1Pet.5.5; Ps.137.6
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Уулдарга берилген кеңеш

1 Уулум! Менин акыл-насаатымды эсиңден чыгарба, жүрөгүң осуяттарымды сактасын.
2 Анткени алар сага узун өмүр, узак өмүр жаш, тынчтык берет.
3 Сени ырайым менен чындык таштабасын. Буларды мойнуңа байлап ал, жүрөгүңдүн лоокторуна жазып ал,
4 ошондо Кудайдын жана адамдардын алдында ырайым жана жакшылык табасың.
5 Бүт жүрөгүң менен Теңирден үмүттөн, өз акылыңа таянба.
6 Бардык жолдоруңда Кудайды таанып бил, ошондо Ал сенин жолдоруңду багыттайт.
7 Өзүңдү акылман эсептебе, Теңирден корк, жамандыктан кач.
8 Бул денеңе саламаттык, сөөгүңө азык болот.
9 Теңириңе мал-мүлкүң менен, алгачкы кирешең менен урмат көрсөт.
10 Ошондо кампаларың ашыгы менен данга толот, жүзүм сыгылуучу жайыңдан жаңы шарап ашып-ташып төгүлүп турат.
11 Уулум, Теңирдин жазасын четке какпа, Анын айыбыңды ачканын оор көрбө.
12 Анткени Теңир сүйгөн адамын жазалайт, ага атасы уулуна ырайым кылгандай ырайым кылат.
13 Акылмандыкты издеп тапкан, акылга ээ болгон адам бактылуу!
14 Анткени акылга ээ болуу күмүшкө ээ болуудан артык, анын жемиши алтындан артык.
15 Ал асыл таштардан кымбат. Сен каалагандардын ичинен ага эч нерсе тең келбейт.
16 Анын оң колунда – узун өмүр, сол колунда – байлык менен атак-даңк.
17 Анын жолу – жагымдуу жол, анын бардык жолу – бейпилдик.
18 Ага ээ болгондор үчүн ал – өмүр дарагы, аны сактагандар – бактылуу адамдар!
19 Теңир жерди кеменгерлиги менен негиздеген, асманды акылмандыгы менен орноткон.
20 Анын акылмандыгы менен түпсүз туңгуюктар ачылган, булуттар шүүдүрүм себелейт.
21 Уулум! Булардан көзүңдү алба, туура ой жүгүртүүнү, эстүүлүктү сакта,
22 алар жаның үчүн өмүр, мойнуң үчүн мончок болот.
23 Ошондо өз жолуңду коркпостон улайсың, мүдүрүлбөйсүң.
24 Жатканыңда коркпойсуң, уйкуң таттуу болот.
25 Күтүлбөгөн коркунучтан, мыйзамсыздардын кол салганынан коркпойсуң.
26 Анткени Теңир сенин таянычың болот, бутуңду тузактан сактайт.
27 Жакшылык кылууга мүмкүнчүлүгүң бар болуп турганда, муктаж болгон адамга жакшылык кылуудан баш тартпа.
28 Жаныңда бар болуп туруп, досуңа: «Эртең кел, эртең берем», – дебегин.
29 Сени менен капарсыз жашап жаткан жакыныңа жамандык кылууну ойлобо.
30 Сага жамандык кылбаган адам менен себепсиз чатакташпа.
31 Зордук-зомбулук кылган адамга көз артпа, анын жолдорунун бирине да түшпө.
32 Анткени Теңирдин алдында бузулган адам жийиркеничтүү, ал эми адил адамдар менен Анын байланышы бар.
33 Теңирдин каргышы мыйзамсыздын үйүнүн үстүндө, ал эми адил адамдардын үйүнө Ал батасын берет.
34 Эгерде Ал шылдыңчыл текеберлерди уятка калтырып жатса, анда момундарга ырайым кылат.
35 Акылмандар атак-даңкты, акылсыздар маскарачылыкты мурасташат.