Ps.68.3; Ps.68.15; Lam.3.55; Jonah.2.3
Ps.85.6; 2Chr.6.40; Ps.139.7
Ps.89.8; Job.10.14; Ps.75.8; Amos.2.15; Nah.1.6; Mal.3.2; Eph.6.13; Rev.6.17; Ps.142.2
Ps.129.7; Isa.55.7; Dan.9.9; Ps.85.5; Ps.85.15; 1Kgs.8.39-1Kgs.8.40; Jer.33.8-Jer.33.9; Rom.2.4
Ps.39.2; Isa.8.17; Isa.26.8; Ps.32.20; Ps.118.74; Ps.118.81
Ps.122.2; Ps.62.7; Ps.118.147; Ps.5.4
Ps.130.3; Ps.129.4
Ps.110.9; Luke.1.68; Titus.2.14; Matt.1.21; Ps.24.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр.

1 Тереңдиктен Сени чакырам, Теңирим.
2 Теңирим! Менин үнүмдү ук. Менин жалынуумду көңүл коюп ук.
3 Теңирим, эгерде Сен мыйзамсыздыктын баарын эсиңе сактай берсең, Теңирим, анда ким туруштук бере алат?
4 Бирок Сенде кечирим бар, баары Сенин алдыңда коркуп турушсун.
5 Мен Теңирден үмүттөнөм, жаным үмүттөнөт. Мен Анын сөзүнө таянам.
6 Менин жаным Теңирди таңдын атышын күткөн сакчылардан да, таңдын атышын күткөн сакчылардан да артык күтөт.
7 Ысрайыл эли Теңирге таянсын, анткени Теңирде ырайым жана толук куткарылуу бар.
8 Ал Ысрайыл элин бардык мыйзамсыз иштеринен куткарат.