Ps.31.11; Ps.146.1
Ps.70.22; Ps.70.22; Ps.143.9
Ps.39.4; Ps.95.1; Isa.42.10
Ps.118.75
Ps.10.7; Ps.35.6-Ps.35.7; Ps.44.8; Ps.88.15; Ps.118.64
Gen.1.6-Gen.1.7; Heb.11.3; 2Pet.3.5; John.1.3; Job.26.13; Isa.11.4; Gen.2.1
Ps.77.13; Exod.15.8; Josh.3.13; Josh.3.16; Job.38.8
Ps.148.5-Ps.148.6; Gen.1.3; Ps.147.4; Ps.147.7
Isa.19.3; Luke.1.51; 2Sam.15.34; 2Sam.17.14; Neh.4.15; Job.5.12; Isa.8.10
Prov.19.21; Isa.46.10
Ps.143.15; Deut.33.29; Ps.64.5; Deut.7.6; Exod.19.5
Job.28.24; Ps.10.4
1Kgs.8.39; 1Kgs.8.43; 1Kgs.8.49; Prov.15.3; Jer.32.19
Ps.43.7
Ps.19.8; Ps.146.10; Prov.21.31; Hos.1.7
Ps.33.16; Job.36.7; 1Pet.3.12; Ps.146.11
Acts.12.11; Ps.36.19; Job.5.20
Ps.61.2; Ps.61.6; Ps.129.6; Isa.8.17; Ps.113.17-Ps.113.19; Ps.3.4
Zech.10.7; Ps.9.15; Ps.10.1
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Даңктоо ыры

1 Адил адамдар, Теңир менен кубангыла! Аны мактоо адилдерге жарашат.
2 Теңирди гусли чертип даңктагыла, Ага он кылдуу арфа чертип ырдагыла.
3 Ага арнап жаңы ыр ырдагыла, Ага кубаныч менен уккулуктуу ырдагыла.
4 Анткени Теңирдин сөзү чындык, Анын бардык иштери туура.
5 Ал акыйкаттык менен адилеттикти сүйөт. Жер жүзү Теңирдин ырайымына толгон.
6 Теңирдин сөзү менен асман, деми менен бардык асман күчтөрү жаралган.
7 Ал деңиз сууларын үймөктөй чогултту, түпсүз туңгуюктарды сактагычтарда сактады.
8 Бүт жер жүзү Теңирден корксун. Ааламда жашагандардын баары Анын алдында титиреп турсун.
9 Ал эмне айтса, айтканындай болду; Ал эмне буйруса, буйруганындай болду.
10 Теңир бутпарастардын кеңешин бузат, элдердин ойлорун жок кылат.
11 Ал эми Теңирдин кеңеши түбөлүктүү; Анын жүрөгүндөгү ойлор укумдан-тукумга кетет.
12 Теңир кайсы элдин Кудайы болсо, ошол эл бактылуу; Ал кайсы урууну Өзүнө мурас кылып тандап алса, ошол уруу бактылуу.
13 Теңир асмандан карап, бүткүл адам баласын көрүп турат.
14 Ал Өзү отурган тактыдан жерде жашагандардын баарын көрүп турат.
15 Ал алардын бардыгынын жүрөгүн жараткан, алардын бардыгынын иштерин билет.
16 Падыша сансыз аскери менен куткарыла албайт; алпты зор күчү сактай албайт.
17 Куткарат деп, атка ишенүүгө болбойт, ал өзүнүн чоң күчү менен да куткара албайт.
18 Мына, Теңирдин көзү Өзүнөн корккондордун жана Өзүнүн ырайымына таянгандардын үстүндө.
19 Теңир алардын жанын өлүмдөн сактап каларына, ачарчылык убагында тойгузарына ишенишет.
20 Жаныбыз Теңирге таянат. Ал биздин жардам берүүчүбүз, калканыбыз.
21 Аны менен жүрөгүбүз кубанат, анткени биз Анын ыйык ысымына таянабыз.
22 Сага таянгандыктан, ырайымың биздин үстүбүздө болсун, Теңир.