Deut.32.35; Deut.32.41; Deut.32.43; Isa.35.4; Jer.51.56; Nah.1.2; Rom.12.19; Ps.49.2
Ps.7.7; Ps.57.12; Luke.1.51
Rev.6.10; Ps.73.10; Job.20.5
Ps.30.19; 1Sam.2.3; Jude.1.15; Ps.91.8; Ps.91.10; Ps.124.5
Prov.22.22; Isa.3.15
Isa.10.2; Isa.10.2
Job.22.13
Ps.48.11
Exod.4.11; Prov.20.12
Job.12.23; Job.35.11
1Cor.3.20; Ps.29.6; Ps.29.12
Prov.3.11-Prov.3.12; Heb.12.5-Heb.12.6; Job.5.17; Deut.8.5; 1Cor.11.32
Job.34.29; Ps.48.6; Ps.54.24
1Sam.12.22; Rom.11.2; Deut.32.9; Deut.32.9
Isa.42.3; 1Sam.12.14; 1Kgs.14.8
Ps.11.6
Ps.123.1-Ps.123.2; Ps.30.18
Ps.37.17; Ps.72.2; Ps.19.3
Amos.6.3; Ps.49.16; Ps.57.3; Isa.10.1
Matt.27.1; Matt.27.4
Ps.9.10; Ps.17.3; Ps.13.6
Ps.7.17; Ps.33.22; Prov.2.22; Ps.91.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Өч алуучу Кудайга жалынуу

1 Теңирим, өч алуучу Кудайым, өч алуучу Кудайым, Өзүңдү көрсөт!
2 Ордуңдан тур, жер жүзүнүн Соту, текеберлердин жазасын бер!
3 Теңирим, качанкыга чейин кудайсыздар салтанат курушат, качанкыга чейин салтанат курушат?
4 Алар өктөм сүйлөп жатышат, мыйзамсыз иштерди кылгандар менменсинип жатышат.
5 Сенин элиңди тепсеп жатышат, Теңирим, Сенин мурасыңды эзип жатышат.
6 Жесирди, келгинди өлтүрүп, жетимдердин өмүрүн кыйып жатышат.
7 Алар: «Теңир көрбөйт, Жакыптын Кудайы билбейт», – дешет.
8 Эсиңерге келгиле, акылсыз адамдар! Деги качан эсиңерге келесиңер, акылы жоктор?
9 Кулакты берген Кудай укпайт бекен? Көздү берген Кудай көрбөйт бекен?
10 Элдерди эсине келтирген, адамга акыл үйрөткөн Кудай ашкерелебейт бекен?
11 Адамдын ойлору курулай убаракерчилик экенин Теңир билет.
12-13 Сен эсине келтирген адам бактылуу, Теңирим. Кудайсыз адамдын көрү казылганга чейин, башына кыйынчылык түшкөн күндөрү Сен ага тынчтык бериш үчүн, Өз мыйзамыңды үйрөткөн адам бактылуу, Теңирим.
14 Анткени Теңир Өзүнүн элинен баш тартпайт, Өзүнүн мурасын таштабайт.
15 Анткени сот чындыкка кайрылат, анын артынан жүрөгү тазалардын баары ээрчишет.
16 Ким мен үчүн кара ниеттерге каршы чыгат? Ким мен үчүн мыйзамсыз иш кылгандарга каршы турат?
17 Теңир менин жардам берүүчүм болбогондо, менин жаным бат эле унчукпас өлкөдөн жай алмак.
18 Мен: «Бутум тайып бара жатат», – дегенде, Сенин ырайымың мени колдогон, Теңирим.
19 Менин жүрөгүмдө кайгы көбөйгөндө, Сенин сооротууларың жанымды жыргатат.
20 Кыйратуучулардын тактысында отуруп, мыйзамды кыянаттык менен пайдалангандар Сени менен шериктеш боло алышабы?
21 Алар топ-топ болуп, адил адамды өлтүрүүгө жулунушат жана күнөөсүз канды күнөөлөшөт.
22 Бирок Теңир менин тирегим, Кудайым менин баш калкалар аска-зоом.
23 Теңир алардын мыйзамсыздыгын өздөрүнүн баштарына салат, өздөрүнүн кылмышы менен өздөрүн өлтүрөт, аларды биздин Кудай-Теңирибиз кырып жок кылат.