Жекшемби күнү.
John.17.7-John.17.8; John.8.26; John.14.10; Rev.22.6; Rev.22.16
John.19.35; Rev.6.9; Rev.12.17; Rev.19.10; 1Cor.1.6; Rev.1.11; Rev.1.19
Rev.22.7; Luke.11.28; John.8.51; 1John.2.3; Rev.22.10; 1John.2.18; Rom.13.11
Rev.1.8; Rev.4.8; Heb.13.8; Exod.3.14; John.1.1; Rev.3.1; Rev.4.5; Rev.5.6
Rev.3.14; John.18.37; 1Tim.6.13; Rev.2.13; Ps.88.38; Isa.55.4; Col.1.18; Ps.88.28; Acts.26.23; 1Cor.15.20; Rev.17.14; Rev.19.16; Ps.88.28; John.13.34; John.15.9; 1Pet.1.18-1Pet.1.19
Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rom.15.6; Rom.11.36; 1Pet.4.11
Dan.7.13; Matt.16.27; Zech.12.10; John.19.37
Rev.21.6; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.43.10; Isa.44.6; Rev.1.4
Phil.4.14; John.16.33; 2Tim.2.12; Rev.3.10; Rev.1.2
Rev.4.2; Rev.17.3; Rev.21.10; 1Kgs.18.12; Ezek.3.12; Matt.22.43; 2Cor.12.2; Acts.20.7; 1Cor.16.2; Rev.4.1
Rev.1.2; Rev.1.19
Rev.1.20; Rev.2.1; Exod.25.37; 2Chr.4.20; Zech.4.2; Rev.11.4
Dan.7.13; Rev.14.14; Dan.10.16; Dan.10.5; Rev.15.6
Dan.7.9; Rev.2.18; Rev.19.12; Dan.10.6
Ezek.1.7; Dan.10.6; Rev.14.2; Rev.19.6; Ezek.43.2
Rev.1.20; Rev.2.1; Rev.3.1; Rev.19.15; Rev.2.12; Rev.2.16; Isa.49.2; Eph.6.17; Heb.4.12; Matt.17.2; Judg.5.31
Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Matt.17.7; Rev.2.8; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.44.6; Isa.48.12
Rom.6.9; Rom.14.9; Rev.9.1; Rev.20.1
Rev.1.2; Rev.1.11; Rev.1.12-Rev.1.16
Rev.1.12; Matt.5.14-Matt.5.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кириш сөз

1 Бул – Ыйса Машайактын аяны. Жакында эмне болорун Өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн, Кудай Ага ушул аянды берди. Кудай бул аянды Өзүнүн периштеси аркылуу Өзүнүн кулу Жаканга көрсөттү.
2 Жакан болсо Кудайдын сөзүн, Ыйса Машайактын күбөлөндүрүүсүн жана өзүнүн көргөндөрүн күбөлөндүрдү.
3 Ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле аянда жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды.

Жети Жыйынга айтылган салам

4 Асиядагы жети Жыйынга Жакан мындай деп жазат: Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан Кудай, Анын тактысынын алдында турган жети рух,
5 ошондой эле ишенимдүү күбө, өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген, жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин! Бизди сүйгөндүктөн, күнөөлөрүбүздү Өзүнүн каны менен жууган,
6 бизди Өзүнүн Атасы Кудайга падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган Ал түбөлүккө даңкталып, бийлик кыла берсин! Оомийин!
7 Мына, Ал булуттар менен келе жатат, Аны бардык көздөр көрөт, Аны найза менен сайгандар да көрүшөт. Жер үстүндөгү бардык элдер Анын алдында боздоп ыйлашат. Ооба, ошондой болот, оомийин.
8 Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Теңир мындай дейт: «Мен Альфамын жана Омегамын, башымын жана аягымын».

Жакандын Патмос аралында көргөн көрүнүшү

9 Ыйса Машайактын азап чегүүсүнө, падышачылык кылуусуна жана чыдамкайлык көрсөтүүсүнө ортоктош болгон мен, Жакан, силердин бир тууганыңар, Кудайдын сөзү үчүн жана Ыйса Машайак жөнүндө күбөлөндүргөнүм үчүн, Патмос аралында болдум.
10 Теңирдин күнүндө мен Рухка толдум. Ошондо мен арка жагымдан сурнайдын үнүндөй болгон катуу үндү уктум, ал үн мындай деп айтты: «Мен Альфамын жана Омегамын, биринчимин жана акыркымын.
11 Эмнени көрүп турсаң, ошону китепке жазып, аны Асиядагы Эфес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардес, Филаделфия жана Лаодикея Жыйындарына жибер».
12 Мага сүйлөгөн үн кимдин үнү экенин көрөйүн деп, артымды карадым. Ошондо мен жети алтын шамдалды көрдүм.
13 Жети шамдалдын ортосунда Адам Уулуна окшогон бирөө туруптур. Ал узун кийим кийип, көкүрөгүн алтын кемер менен курчап алыптыр.
14 Анын башы менен чачы ак жүндөй жана кардай аппак, көздөрү оттун жалынындай,
15 буттары меште кызып жаркыраган жездей, үнү суулардын шаркыраган үнүндөй эле.
16 Анын оң колунда жети жылдыз бар экен, Анын оозунан эки миздүү кылыч чыгып туруптур. Анын жүзү болсо жаркырап тийип турган күндөй эле.
17 Мен Аны көргөндө, Анын бут алдына өлүк сыяктуу жыгылдым. Ошондо Ал менин үстүмө оң колун коюп, мындай деди: «Коркпо! Мен биринчимин жана акыркымын.
18 Мен тирүүмүн. Өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн, оомийин. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары Менде.
19 Ошондуктан эмнени көрсөң, азыр эмне болуп жатса, мындан кийин эмне боло турган болсо, ошонун баарын жаз.
20 Менин оң колумдагы сен көргөн жети жылдыздын жана жети алтын шамдалдын жашыруун сыры мындай: жети жылдыз – жети Жыйындын периштелери, ал эми сен көргөн жети шамдал – жети Жыйындын өзү.