2Cor.1.1; 1Tim.2.4; 1Tim.6.3
2Tim.1.1; Heb.9.15; Titus.2.13; Titus.3.7; Num.23.19; 2Tim.2.13; Heb.6.18; Rom.1.2; 2Tim.1.9
1Tim.2.6; Rom.10.14; 1Tim.1.11; 1Tim.1.1
3John.1.4; Jude.1.3; 2Pet.1.1; 1Tim.1.2
1Tim.1.3; Acts.14.23; 2Tim.2.2
Titus.1.6-Titus.1.8; 1Tim.3.2-1Tim.3.4
Eph.5.18
Luke.12.42; 1Cor.4.1; 1Pet.4.10; 2Pet.2.10; 1Tim.3.8; 1Pet.5.2
1Cor.9.25
2Thess.2.13; 2Thess.2.15; 1Tim.1.15; 2Tim.1.13; 1Tim.1.10
1Tim.1.6; Acts.11.2
2Tim.3.6; 1Tim.6.5; 2Pet.2.3
Acts.17.28
Titus.2.15; 1Tim.5.20; 2Cor.13.10; Titus.2.1-Titus.2.2
1Tim.1.4; Col.2.22; 1Tim.6.20
Luke.11.41; 1Tim.4.3; Acts.10.15; Rom.14.23; 1Tim.6.5
1John.2.4; 1Tim.5.8; 2Tim.3.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Элчинин саламдашуусу

Кудай тандап алгандар ишениши үчүн жана такыбаалыкка жеткире турган чындыкты таанып билиши үчүн, Ыйса Машайактын элчиси болуп дайындалган Кудайдын кулу Пабылдан салам!
Элчилик ишим түбөлүк өмүргө болгон үмүткө негизделген. Ал өмүрдү жалган сүйлөбөгөн Кудай кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун эле убада кылган.
Убагы келгенде, Кудай Өз сөзүн менин жар салуум аркылуу жарыялады. Жар салуу Куткаруучубуз Кудайдын буйругу боюнча мага ишенип тапшырылган.
Ишеним жолундагы чыныгы уулум Титке Кудай Атабыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайак ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!

Титтин Критте
кылган кызматы

Мен сени бүтпөй калган иштерди бүтүрүшүң үчүн жана мен буйругандай, бардык шаарлардагы Жыйындарга башчыларды дайындашың үчүн Критте калтыргам.
Жыйын башчысы болуп дайындала турган адам кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болсун. Анын балдары жаман жолго түшүп же ээнбаштык кылып жаманатты болбогон, Теңирге ишенген балдар болушу керек.
Жыйын жетекчиси Кудайдын Жыйынын башкаруучу катары кемчиликсиз болушу керек. Ал өзүнүкүн бербеген, ачуулуу, ичимдикке жакын, мушташты сүйгөн, дүнүйөкор адам болбошу керек.
Тескерисинче, меймандос, жакшылыкты сүйүүчү, адеп-ахлактуу, адилеттүү, такыбаа, өзүн өзү кармай билген,
туура окутууга үйрөтө билиши үчүн жана каршы чыккандардын айыбын ача билиши үчүн, окутууга ылайык келген чындык сөзүн карманган адам болушу керек.

Жалган окутуучулар жөнүндө

Анткени баш ийбегендер, сөз деп эле сүйлөй бергендер, алдамчылар көп. Мындайлар, айрыкча сүннөткө отургузулгандардын арасында көп.
Алардын жаагын жап кылуу керек. Алар өз керт башынын уятсыз кызыкчылыктары үчүн, окутпаш керек болгон нерсени окутуп, кээ бир үй-бүлөлөрдү толугу менен бузушат.
Өздөрүнүн эле арасынан бирөө, алардын бир акыны: «Криттиктер дайыма калп айтышат, алар – ырайымсыз жырткычтар, жалкоо соргоктор», – деп айткан.
Бул күбөлөндүрүү туура. Ошол себептен алар жүйүттөрдүн тамсилдерине жана чындыктан тайган адамдардын буйруктарына көңүл бурбастан,
ишенимди туура тутушу үчүн, алардын айыбын аёосуз ашкереле.
Тазалар үчүн бардыгы таза. Ал эми таза эмес жана ишенимсиз адамдар үчүн таза нерсе жок, анткени алардын акылы да, абийири да булганган.
Алар Кудайды билебиз деп ырасташат, бирок кара ниет, баш ийбес, жакшы иштерди кылууга жөндөмсүз болушкандыктан, кылган иштери менен Аны танышат.