1Cor.2.15; Rom.7.14; 1Cor.2.14; Heb.5.13; 1Cor.2.6
Heb.5.12-Heb.5.13; 1Pet.2.2; John.16.12
Gal.5.19-Gal.5.20; 1Cor.1.11; 1Cor.11.18; Rom.13.13
1Cor.1.12; 1Cor.3.3
2Cor.6.4; Eph.3.7; Col.1.25; 2Cor.3.3; Rom.12.6
1Cor.4.15; 1Cor.9.1; 1Cor.15.1; Acts.18.4-Acts.18.11; 2Cor.10.14-2Cor.10.15; Acts.18.27; 1Cor.15.10; Col.1.18
2Cor.12.11; Gal.6.3; Gal.2.6
1Cor.3.14; 1Cor.15.58; 2John.1.8; 1Cor.4.5; Gal.6.4-Gal.6.5; Matt.16.27; Rom.2.6
Mark.16.20; 2Cor.6.1; Eph.2.20-Eph.2.22; Col.2.7; 1Cor.3.16; Ps.126.1
2Pet.3.15; Rom.12.3; 1Cor.3.11-1Cor.3.12; Rom.15.20; Rev.21.14; 1Cor.4.15
Isa.28.16; 2Cor.11.4; Gal.1.6-Gal.1.7; Eph.2.20
1Cor.4.5; 1Cor.3.15; 2Thess.1.8; 1Pet.1.7
1Cor.3.8
Ps.65.12; Isa.43.2; Jude.1.23
1Cor.6.19; 2Cor.6.16; Eph.2.21
2Cor.7.1
Isa.5.21; Gal.6.3; 1Cor.8.2; Jer.8.8-Jer.8.9
1Cor.1.20; Job.5.13
Ps.93.11
1Cor.3.4-1Cor.3.6; 1Cor.1.12; 1Cor.4.6; Rom.8.28
2Cor.10.7; Gal.3.29; 1Cor.11.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE CORINTHIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Бир туугандар, мен силер менен рухий адамдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөшө алган жокмун. Дененин каалоосун аткарып жашаган адамдар менен, Машайак жолундагы жаш балдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөштүм.
And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.
Мен силерге күчтүү тамак эмес, сүт бергем. Анткени силер күчтүү тамакты аш кыла алмак эмессиңер, аны азыр да аш кыла албайсыңар.
I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able.
Анткени силер азыр деле дененин каалоосун аткарып жашап жатасыңар. Ортоңордо көрө албастык, уруш-талаш, келишпестик бар болсо, дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмей кимсиңер? Силер адамдык кылып жаткан жоксуңарбы?
For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men?
Бириңер: «Мен Пабылдыкымын», – десеңер, бириңер: «Мен Аполостукумун», – дейсиңер, дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмей кимсиңер?
For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?
Аполос ким? Пабыл ким? Алар – жөн гана кызматчылар, силер Теңирге ошолор аркылуу ишенип калдыңар. Теңирдин бергенине жараша алардын ар биринин жөндөмдүүлүгү бар.
Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?
Мен урук септим, Аполос сугарды, бирок Кудай өстүрдү.
I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.
Ошондуктан себүүчүнүн да, сугаруучунун да иши маанилүү эмес, себилгенди өстүрүүчү Кудайдын иши маанилүү.
So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.
Себүүчү менен сугаруучунун эмгеги бирдей. Бирок ар бири өз эмгегине жараша акысын алат.
Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.
Биз Кудайдын кызматташтарыбыз, силер болсо Кудайдын эгин талаасы жана Кудайдын имаратысыңар.
For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.
Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы менен мен акылдуу куруучу катары пайдубал салдым. Башка бирөө ошол пайдубалдын үстүнө куруп жатат. Бирок ар бириң өзүңдүн кандай куруп жатканыңа көңүл бур!
According to the grace of God which is given unto me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon.
Себеби эч ким салынган пайдубалдан бөлөк пайдубал сала албайт, ал пайдубал – Ыйса Машайак Өзү.
For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.
Ал пайдубалдын үстүнө бирөө алтындан, бирөө күмүштөн, бирөө кымбат баалуу таштардан, бирөө чөптөн, бирөө жыгачтан, бирөө самандан курат.
Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;
Ар бир адамдын кылган иши сот күнү ачыкка чыгат, себеби от аркылуу ачылат, кимдин иши кандай экенин от сынайт.
Every man's work shall be made manifest: for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire; and the fire shall try every man's work of what sort it is.
Кимдин кылган иши отко туруштук берсе, ал сыйлыгын алат.
If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.
Ал эми кимдин иши күйүп кетсе, ал зыян тартат. Өзү куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат.
If any man's work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as by fire.
Кудайдын ийбадатканасы экендигиңерди, ичиңерде Кудайдын Руху жашарын билбейсиңерби?
Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
Ким Кудайдын ийбадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт. Анткени Кудайдын ийбадатканасы ыйык, ал эми ал ийбадаткана силерсиңер.
If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.
Эч ким өзүн өзү алдабасын. Араңардан ким бул дүйнөдө акылдуу болгусу келсе, акылдуу болуш үчүн, акылсыз болсун.
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.
Анткени бул дүйнөнүн акылмандыгы – Кудай алдында акылсыздык. Ыйык Жазууда жазылгандай, «Ал акылмандарды өздөрүнүн эле айла-амалы менен кармайт».
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.
Ошондой эле: «Кудай акылмандардын ою куру ой экендигин билет», – деп жазылган.
And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.
Ошондуктан эч кимиңер адам менен мактанбагыла, анткени баары силердики.
Therefore let no man glory in men. For all things are yours;
Пабыл да, Аполос да, Кейфа да, дүйнө да, өмүр да, өлүм да, азыркы учур да, келечек да – баары силердики.
Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;
Силер болсо Машайактыкысыңар, Машайак Кудайдыкы.
And ye are Christ's; and Christ is God's.