1Cor.9.17; 1Pet.4.10
Acts.23.1; Job.9.2; Job.9.15; Ps.129.3; Ps.142.2; 1John.3.21
Matt.7.1; Rom.2.1; Matt.13.29; John.21.22; Rom.2.16; 1Cor.3.13; 2Cor.10.18; 1Cor.3.8
1Cor.4.18-1Cor.4.19; 1Cor.5.2; 1Cor.13.4
John.3.27; 1Chr.29.14; Jas.1.17; 1Pet.4.10
Rom.8.36; Heb.10.33; Isa.20.3
Acts.17.18; 1Cor.1.18; Acts.26.24; 2Cor.11.19; 1Cor.2.3; 2Cor.13.9
Rom.8.35; 2Cor.11.27; Phil.4.12; 2Cor.11.20; 2Cor.11.23; Matt.8.20
Acts.18.3; 1Pet.3.9; John.15.20
Isa.30.22; Isa.64.6; Lam.3.45
1Cor.6.5; 1Cor.15.34; 2Cor.6.13; 1Thess.2.11; 3John.1.4
1Cor.3.10; Phlm.1.10; Gal.4.19
1Cor.11.1; Phil.3.17; 1Thess.1.6; Phil.4.9; 2Thess.3.9
1Cor.16.10; 1Tim.1.2; 2Tim.1.2; 1Cor.7.17
1Cor.4.6; 1Cor.4.21; 2Cor.10.2
1Cor.11.34; 1Cor.16.5-1Cor.16.6; Acts.19.21; Acts.20.2; 2Cor.1.15-2Cor.1.16
1Cor.2.4
2Cor.1.23; 2Cor.2.1; 2Cor.2.3; 2Cor.12.20; 2Cor.13.2; 2Cor.13.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE CORINTHIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Ошентип, адамдар бизди Машайактын кызматчылары жана Кудайдын жашыруун сырларын билген үй башкаруучулары катары эсептей алгандай болушсун.
1 Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.
2 Үй башкаруучулардан болсо ишенимдүүлүк талап кылынат.
2 Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.
3 Мен жөнүндө силер кандай ойдосуңар, башкалар кандай ойдо, мен үчүн бул маанилүү эмес. Өзүм да өзүмө баа бербейм.
3 But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment: yea, I judge not mine own self.
4 Абийирим таза, бирок муну менен актанбайм, анткени мага Кудай Өзү Сот.
4 For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
5 Ошондуктан Теңир келгенче, алдын ала эч соттобогула. Теңир келгенде, караңгыга жашырылганды жарыкка чыгарат, жүрөктөгү ниеттерди ачыкка чыгарат. Ошондо Кудай ар бир адамга ишине жараша мактоо айтат.
5 Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.
6 Ыйык Жазуудан четтеп, ашыкча акылдуусунбаганды бизден үйрөнүшүңөр үчүн, бир адамды экинчи бир адамдан жогору эсептебешиңер үчүн, бир туугандар, мен бул сөздөрдү силер үчүн, өзүмө жана Аполоско тиешелүү кылып айттым.
6 And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.
7 Ким сени башкалардан жогору эсептеп жатат? Бардыгын Кудайдан алган жок белең? Эгерде бардыгын Андан алган болсоң, анда эмне үчүн албагансып мактанып жатасың?
7 For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
8 Силер тоюп калдыңар, силер байып калдыңар, силер бизсиз эле падышачылык кыла баштадыңар. Силер чыны менен эле падышачылык кылып жатсаңар кана, анда биз да силер менен бирге падышачылык кылмакпыз!
8 Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you.
9 Кудай бизди, элчилерди, өлүмгө өкүм кылынган акыркы адамдардай кылып койсо керек деп ойлойм. Анткени биз бул дүйнөдө периштелер менен адамдар үчүн тамашага айландык.
9 For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.
10 Биз Машайак үчүн акылсызбыз, силер болсо Машайактын ичинде акылдуусуңар! Биз алсызбыз, силер болсо күчтүүсүңөр! Силер кадыр-барктуу, биз болсо кадыр-барксыз адамдарбыз.
10 We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised.
11 Ушул кезге чейин ач-жылаңач болуп, суусап жүрөбүз, бизди таякташат, жер кезип жүрөбүз.
11 Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwellingplace;
12 Өз колубуз менен эмгектенип жатабыз. Бизди жамандашат, биз батабызды беребиз. Бизди кубалашат, биз чыдайбыз.
12 And labour, working with our own hands: being reviled, we bless; being persecuted, we suffer it:
13 Бизди тилдегендерге жылуу жооп беребиз. Бул дүйнө үчүн биз ушул кезге чейин шыпырынды жана таштанды болдук.
13 Being defamed, we intreat: we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day.
14 Мен муну силерди уяткарыш үчүн жазган жокмун. Силерге сүйүктүү балдарым катары акыл-насаат айтып жатам.
14 I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you.
15 Машайак жолунда насаатчыларыңар көп болгону менен, силерде аталар аз. Жакшы Кабар таратуу аркылуу Машайак Ыйса жолунда мен силердин атаңар болуп калдым.
15 For though ye have ten thousand instructers in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.
16 Ошондуктан силерден суранарым, мен Машайактан үлгү алгандай эле, силер да менден үлгү алгыла.
16 Wherefore I beseech you, be ye followers of me.
17 Мен силерге Теңирге ишенимдүү, сүйүктүү уулум Тиметейди жибердим. Ал менин Машайак жолундагы жашоомду, бардык жерде, ар бир Жыйында кандай окутуп жүргөнүмдү силердин эсиңерге салат.
17 For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every church.
18 Мен силерге барбачудай болуп, кээ бирөөлөр көөдөнүн көтөрүп жатыптыр.
18 Now some are puffed up, as though I would not come to you.
19 Бирок Кудай буюрса, мен силерге жакында барам. Ошондо мен көөдөнүн көтөргөндөрдүн сөзүн эмес, күчүн сынап көрөм.
19 But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power.
20 Анткени Кудайдын Падышачылыгы сөз аркылуу эмес, күч аркылуу көрүнөт.
20 For the kingdom of God is not in word, but in power.
21 Кайсынысын каалайсыңар, таяк менен барганымдыбы, же сүйүү жана момундук менен барганымдыбы?
21 What will ye? shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness?