1Cor.8.4; 1Cor.8.7; 1Cor.8.10; Acts.15.29; Rom.15.14; Rom.14.3; 1Cor.13.4-1Cor.13.13
Gal.6.3; 1Cor.3.18; 1Cor.13.8-1Cor.13.9; 1Cor.13.12; 1Tim.6.3-1Tim.6.4
Gal.4.9; Exod.33.12; Exod.33.17; Jer.1.5; Nah.1.7; 2Tim.2.19
1Cor.10.19; Isa.41.24; Acts.14.15; 1Cor.8.6; Deut.4.35; Deut.4.39
2Thess.2.4
1Cor.8.4; Mal.2.10; Eph.4.6; Rom.11.36; Eph.4.5; 1Cor.1.2; 1Tim.2.5; John.13.13; John.1.3; Col.1.16
Rom.14.14; Rom.14.22-Rom.14.23; 1Cor.10.25; 1Cor.10.28-1Cor.10.29
Rom.14.17
1Cor.10.23; Rom.14.21; Gal.5.13; Rom.14.1-Rom.14.2
Rom.14.15; Rom.14.20
Zech.2.8; Matt.18.6; Matt.25.45
Rom.14.13; Rom.14.21; 2Cor.6.3; 2Cor.11.29
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE CORINTHIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Буркандарга багышталган тамак-аш жөнүндө баарыбыз эле билебиз, анткени баарыбызда эле билим бар. Бирок билим адамды текебер кылат, ал эми сүйүү адамдын акылына акыл кошот.
1 Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.
2 «Бир нерсе билем», – деп ойлогон адам эмнени билүү керек экендигин али биле элек.
2 And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know.
3 Бирок Кудай Өзүн сүйгөн адамга билим берген.
3 But if any man love God, the same is known of him.
4 Буркандарга багышталган тамак-ашты жегенге болор-болбосу жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз буркандын бул дүйнөдө эч нерсеге арзыбаган нерсе экенин, жалгыз Кудайдан башка Кудай жок экендигин билебиз.
4 As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.
5 Жер үстүндө болобу, асманда болобу, «кудай» деп аталгандар бар болгону менен (анткени көптөгөн кудайлар жана үстөмдүк кылуучулар бар),
5 For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)
6 бизде бир гана Кудай Ата бар. Баарын Ал жараткан, биз да Ал үчүн жаратылганбыз. Ошондой эле бир гана Теңир – Ыйса Машайак бар, баары Ал аркылуу жаратылган, биз да Ал аркылуу жаратылганбыз.
6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.
7 Бирок баарында эле мындай билим жок. Кээ бирөөлөр азыркыга чейин өздөрүнүн бутпарастык эски адаты боюнча бул тамакты буркандарга багышталган тамак катары жешет. Алардын абийири алсыз болгондуктан булганат.
7 Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.
8 Тамак бизди Кудайга жакындатпайт: жесек, бир нерсеге ээ болбойбуз; жебей койсок, эч нерсе жоготпойбуз.
8 But meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, are we the worse.
9 Бирок сак болгула, силердин ушул эркиндигиңер алсыздар үчүн азгырык болбосун.
9 But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.
10 Эгерде алсыз бир тууганың билимдүүмүн деген сенин бутканада тамак жеп отурганыңды көрүп калса, буркандарга багышталган тамак-аштан анын да жегиси келбес бекен?
10 For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;
11 Машайак сенин ушул алсыз бир тууганың үчүн да өлгөн, сен болсо өз билимиң менен аны өлүмгө дуушар кылып жатасың.
11 And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?
12 Алсыз бир туугандарыңардын абийирин жаралап, аларга каршы күнөө кылууңар менен силер Машайакка каршы күнөө кылып жатасыңар.
12 But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ.
13 Эгерде мен жеп жаткан тамак бир тууганымдын азгырылышына түрткү болсо, бир тууганым азгырылбашы үчүн, мен этти эч качан оозума албайм.
13 Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.