Phil.4.9; Col.2.6; Eph.4.1; Col.1.10; 1Thess.3.12
1Cor.11.2
Rom.6.19; Rom.6.22; 1Cor.1.30; 2Thess.2.13; 1Tim.2.15; Heb.12.14; 1Pet.1.2; 1Cor.6.18
1Pet.3.7; 2Cor.4.7; Rom.1.24
Rom.1.26; Eph.4.17; Ps.78.6; Jer.9.3; Jer.10.25; Gal.4.8
1Cor.6.8; Rom.13.4; Rom.12.19; Heb.13.4
1Thess.4.3; 1Pet.1.15; 1Thess.2.3
1Thess.2.13; Luke.10.16; 1John.3.24; 1John.4.13
Heb.13.1; 1Thess.5.1; John.6.45; 1John.2.27; John.13.34
1Thess.1.7; 1Thess.3.12
Prov.17.14; Prov.20.3; Prov.25.8; 2Thess.3.12; 2Thess.3.11; 1Pet.4.15; Acts.18.3; Eph.4.28
Rom.13.13; Col.4.5; Mark.4.11
Lev.19.28; Deut.14.1; 2Sam.12.20-2Sam.12.23; Mark.5.39; Eph.2.12
1Cor.15.13; 2Cor.4.14; Rev.1.18; 1Cor.15.18
1Kgs.13.17; 1Cor.15.51; 1Thess.2.19
Matt.16.27; 2Thess.1.7; Joel.2.11; Jude.1.9; Matt.24.31; 1Cor.15.52; 1Cor.15.23; 2Thess.2.1; Rev.14.13
2Cor.12.2; Dan.7.13; Acts.1.9; Rev.11.12; John.12.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE THESSALONIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Бир туугандар, Кудайга жагуу үчүн кандай жашаш керек экендигин бизден үйрөндүңөр. Мындан ары да бул нерседе ийгиликке жетишиңерди Теңирибиз Ыйсанын атынан өтүнүп суранабыз.
1 Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.
2 Силерге Теңирибиз Ыйсанын атынан кандай осуяттарды бергенибизди билесиңер.
2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
3 Кудайдын каалоосу – силердин ыйыкталышыңар: ойноштук кылуудан алыс болгула;
3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:
4 ар ким өз денесин ыйык жана таза сактай билсин,
4 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
5 Кудайды тааныбаган бутпарастарга окшоп дене кумарына батпасын;
5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
6 чектен чыгып, өз бир тууганын пайдаланып, бул нерседе өз кызыкчылыгын көздөбөсүн, анткени Теңир мунун баары үчүн өч алат. Биз мурун силерге бул жөнүндө айтканбыз, эскерткенбиз.
6 That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.
7 Анткени Кудай бизди ыпыластыкка эмес, ыйыктыкка чакырган.
7 For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
8 Баш ийбеген киши адамга эмес, бизге Өзүнүн Ыйык Рухун берген Кудайга баш ийбеген болот.
8 He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.
9 Силерге бир туугандык сүйүү жөнүндө жазуунун кереги жок, анткени силер Кудайдан бири-бириңерди сүйүүнү үйрөндүңөр.
9 But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.
10 Анткени силер бүтүндөй Македония жериндеги бардык бир туугандарга ушундай мамиле кылып жатасыңар. Бирок, бир туугандар, силерден суранарыбыз: бул нерседе мындан ары да ийгиликке жеткиле,
10 And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;
11 силерге буйруганыбыздай, тынч жашаганга аракет кылгыла, өз ишиңерди кылгыла, өз колуңар менен иштегиле,
11 And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;
12 сырттагылардын алдында туура жашашыңар үчүн, эч нерсеге муктаж болбошуңар үчүн ушундай кылгыла.
12 That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.
13
Бир туугандар, үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн, өлгөндөр тууралуу билүүңөрдү каалайм.
13
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
14 Ыйсанын өлүп кайра тирилгенине ишенгенибиздей эле, Кудайдын Ыйсага ишенип жүрүп көз жумгандарды да Аны менен бирге алып келерине ишенебиз.
14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
15 Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул: Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз.
15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
16 Анткени буйрук берилгенде, башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир Өзү асмандан түшүп келет. Адегенде Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет.
16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
17 Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн, булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип, түбөлүккө Теңир менен болобуз.
17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
18 Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула.
18 Wherefore comfort one another with these words.