Денебиз.
2Pet.1.13-2Pet.1.14; 2Cor.4.7; Mark.14.58
Rom.8.23; 1Cor.15.53-1Cor.15.54
1Cor.15.54
Rom.8.23; 2Cor.1.22
Heb.11.13-Heb.11.14
John.20.29; 2Cor.4.18; 1Cor.13.12
Phil.1.23
Col.1.10; 1Thess.4.1
Matt.25.31-Matt.25.32; Rom.14.10; Acts.10.42; Ps.61.13
Job.31.23; Acts.9.31; Heb.10.31; Jude.1.23; 2Cor.4.2
2Cor.3.1; 2Cor.1.14
2Cor.11.1; 2Cor.11.16-2Cor.11.17; 2Cor.12.6; 2Cor.12.11
Acts.18.5; Rom.5.15
Rom.6.11-Rom.6.12; Rom.14.7; 2Cor.12.10
Gal.2.6; Phil.3.7-Phil.3.8; Col.2.11; 1Tim.5.21
2Cor.12.2; Rom.16.7; Gal.1.22; John.3.3; Rom.6.4; Isa.43.18-Isa.43.19; Rev.21.5; Isa.65.17; Eph.2.15; Eph.4.24; Heb.8.13
Col.1.20; Rom.5.10; 1John.2.2; Rom.5.11
Ps.31.2; Rom.4.8; 2Cor.5.18
Eph.6.20; Mal.2.7; Gal.4.14; 2Cor.6.1
Rom.8.3; Gal.3.13; Rom.4.25; 1Pet.2.22; Rom.1.17; 1Cor.1.30
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE SECOND EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE CORINTHIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз, кыйрагандан кийин, Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү, берерин билебиз.
1 For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.
2 Ошон үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап, улутунуп жатабыз.
2 For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven:
3 Кийимчен туруп, жылаңач деп табылып калбасак эле болду.
3 If so be that being clothed we shall not be found naked.
4 Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсенин бардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиши үчүн, биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз.
4 For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.
5 Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге Рухту аманат кылып берген.
5 Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit.
6 Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз, бул денебизде жашап жатканыбызда, Теңирден алыс экенибизди билебиз.
6 Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:
7 Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз.
7 (For we walk by faith, not by sight:)
8 Ошондуктан биз кайраттуубуз, денеден чыгып, Теңирдин жанына барууну артык көрөбүз.
8 We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.
9 Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Теңирге жагууга аракеттенип жатабыз.
9 Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.
10 Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн, баарыбыз Машайактын сот тактысынын алдына келишибиз керек.
10 For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad.
11 Ошентип, Кудайдан коркуу деген эмне экенин билгендиктен, адамдарды ынандырууга аракеттенип жатабыз. Кудай алдында ачыкпыз, силердин абийириңердин алдында да ачыкпыз деп ойлойм.
11
Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God; and I trust also are made manifest in your consciences.
12 Биз өзүбүздү силерге кайрадан тааныштырып жаткан жокпуз. Жүрөгү менен эмес, сырткы көрүнүшү менен мактангандарга жооп бере алгыдай болушуңар үчүн, биз менен мактана алгыдай мүмкүнчүлүк берип жатабыз.
12 For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart.
13 Эгерде өзүбүздү кармай албай калып жатсак, анда Кудай үчүн ошентип жатабыз. Эгерде өзүбүздү токтоо алып жүрсөк, анда силер үчүн ошентип жатабыз.
13 For whether we be beside ourselves, it is to God: or whether we be sober, it is for your cause.
14 Анткени Машайактын сүйүүсү: «Бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек, бардыгы өлүштү», – деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет.
14 For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that if one died for all, then were all dead:
15 Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машайак үчүн жашашы үчүн, Машайак бардыгы үчүн өлгөн.
15 And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them, and rose again.
16 Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машайакты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз.
16 Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.
17 Ошентип, ким Машайактын ичинде болсо, ал – жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду.
17 Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.
18 Мунун баары Кудайдан, Кудай Машайак аркылуу бизди Өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди.
18 And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation;
19 Анткени Кудай Машайактын ичинде дүйнөнү Өзү менен элдештирди, адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок. Бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды.
19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.
20 Ошентип, биз Машайактын атынан келген элчилербиз, Кудай Өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машайактын атынан суранабыз: Кудай менен элдешкиле.
20 Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God.
21 Машайак аркылуу Өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн, күнөөнү билбеген Машайакты биз үчүн күнөө кылды.
21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.