hasteth: Heb. panteth
return…: Heb. return to go
to be…: or, to afflict them
that which is wanting: Heb. defect
had…: Heb. had seen much
Eccl.1.12; Eccl.7.27; Eccl.12.8-Eccl.12.10; Eccl.1.12
Eccl.12.8; Eccl.1.1; Eccl.12.8; Rom.8.20
Eccl.1.14; Ps.143.4; Job.7.16; Ps.38.6; Eccl.2.11; Eccl.2.22; Eccl.3.9; Eccl.5.15
Ps.103.5; Ps.118.90
Ps.18.5-Ps.18.7
Eccl.11.5; John.3.8
Ps.103.8-Ps.103.9
Eccl.4.8; Prov.27.20
Eccl.3.15; Eccl.6.10; Eccl.2.12
Eccl.3.15
Eccl.2.16; Eccl.9.5
Eccl.1.1
Eccl.1.17; 1Kgs.4.33; Eccl.2.23; Eccl.2.26; Eccl.3.10; Gen.3.19
Eccl.1.2; Eccl.2.11; Eccl.2.17; Eccl.2.26; Eccl.4.4; Eccl.6.9
Eccl.7.13
Eccl.2.9; 1Kgs.3.12-1Kgs.3.13; 1Kgs.4.30; 1Kgs.10.7; 1Kgs.10.23
Eccl.1.13; Eccl.2.3; Eccl.2.12; Eccl.7.23; Eccl.7.25; Eccl.9.3; Eccl.1.14
Eccl.12.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

ECCLESIASTES OR, THE PREACHERKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Иерусалимдеги падыша Дөөттүн уулу, Насаатчынын сөздөрү.
1 The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.
2 «Түйшүктүн түйшүгү, – деди Насаатчы, – түйшүктүн түйшүгү – бардыгы түйшүк!»
2 Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.
3 Адамга өзүнүн күн астында мээнеттенген эмгегинен эмне пайда?
3 What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun?
4 Бир муун өтөт, бир муун келет, жер болсо кылымдан кылымга тура берет.
4
One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.
5 Күн чыгат, күн кайра батат, ал өзүнүн ордуна, чыккан жерине шашат.
5 The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.
6 Шамал түштүккө согот, андан түндүккө өтөт, ал өз жолу менен тегеренип жүрүп, чыккан жерине кайтат.
6 The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits.
7 Дарыялардын баары деңизге барып куят, бирок деңиз ашып-ташып кетпейт, кайра агыш үчүн, дарыялар өздөрүнүн чыккан жерине кайтышат.
7 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.
8 Бардыгы эмгектенүүдө. Эч ким аны сөз менен айтып жеткире албайт. Көз көргөнүнө тойбойт, кулак укканына тойбойт.
8 All things are full of labour; man cannot utter it: the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.
9 Мурун эмне болсо, азыр да ошол боло берет, мурун эмне жасалса, азыр да ошол жасала берет, демек, күн астында жаңы эч нерсе жок.
9
The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.
10 Адамдар: «Карасаң, бул – жаңы нерсе», – деп айта турган бир нерсе болушу мүмкүн, бирок ал бизден мурун, өткөн кылымдарда эле болгон.
10 Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of old time, which was before us.
11 Мурун болгон нерселер эстелбейт, ошондой эле боло турган нерселер кийинкилердин эсинде калбайт.
11 There is no remembrance of former things; neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after.
12
Мен, Насаатчы, Иерусалимде Ысрайылдын падышасы болгом.
12
I the Preacher was king over Israel in Jerusalem.
13 Мен асман астында эмне болуп жатса, ошонун баарын акыл менен сынаганга, изилдегенге көңүл койдум: бул татаал ишти Кудай адам баласына машыгып турсун деп берген.
13 And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven: this sore travail hath God given to the sons of man to be exercised therewith.
14 Мен күн астында жасалып жаткан иштердин баарын көрдүм, анын бардыгы курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу!
14 I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.
15 Ийри түзөлбөйт, жок нерсени бар деп эсептөөгө болбойт.
15 That which is crooked cannot be made straight: and that which is wanting cannot be numbered.
16 Мен өзүмө өзүм мындай дедим: Мына, мен Иерусалимге менден мурун бийлик кылгандарга караганда көбүрөөк акылмандуулукка ээ болдум. Менин жүрөгүм көп акылмандыкты жана көп билимди көрдү.
16 I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem: yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge.
17 Мен акылмандыкты таанып билүүгө, акылсыздык менен түркөйлүктү таанып билүүгө көңүл койдум. Бул да рухтун кыйналуусу экенин билдим.
17 And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit.
18 Анткени акылмандуулук канчалык көп болсо, кайгы ошончолук көп, билимин арттырган адам кайгысын арттырат.
18 For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.