no…: or, but by strong hand
the Egyptians: or, Egypt
Exod.4.27; Exod.18.5; Exod.24.13; Num.10.33; 1Kgs.19.8
Exod.3.2-Exod.3.10; Acts.7.30-Acts.7.35
Isa.63.9
Exod.19.3; Deut.33.16
Josh.5.15; Exod.19.12; Eccl.4.17
Exod.4.5; Gen.28.13; 1Kgs.18.36; Matt.22.32; Mark.12.26; Luke.20.37; 1Kgs.19.13; Isa.6.1-Isa.6.2; Isa.6.5
Exod.2.23-Exod.2.25; Neh.9.9; Ps.105.44; Exod.5.13-Exod.5.14
Gen.11.5; Gen.11.7; Gen.18.21; Exod.6.6; Exod.12.51; Gen.50.24; Deut.1.25; Deut.8.7-Deut.8.8; Deut.8.9; Exod.13.5; Exod.33.3; Lev.20.24; Num.13.28; Deut.26.9; Deut.26.15; Jer.11.5; Jer.32.22; Ezek.20.6; Gen.15.18-Gen.15.21
Exod.2.23; Exod.1.11-Exod.1.14; Exod.1.22
Ps.104.26; Mic.6.4
Exod.6.12; 1Sam.18.18; Isa.6.5; Isa.6.8; Jer.1.6
Exod.4.12; Exod.4.15; Deut.31.8; Deut.31.23; Josh.1.5; Exod.19
Exod.6.3; Ps.67.5; John.8.58; Heb.13.8; Rev.1.4; Rev.4.8
Exod.3.6; Hos.12.5; Ps.134.13
Exod.4.29; Exod.4.31; Gen.50.24; Luke.1.68
Exod.3.8; Exod.3.8
Exod.4.31; Exod.5.1; Num.23.3-Num.23.4; Num.23.15-Num.23.16
Exod.5.2; Exod.7.4; Exod.6.1; Exod.13.3
Deut.6.22; Neh.9.10; Jer.32.20; Acts.7.36; Exod.7-Exod.12; Exod.4.21; Exod.12.31
Exod.11.2-Exod.11.3; Exod.12.35-Exod.12.36; Gen.15.14
Exod.33.6; Ezek.39.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE SECOND BOOK OF MOSES CALLED EXODUSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Муса мидиандык буткана кызматчысы, кайнатасы Итронун койлорун кайтарып жүрдү. Бир күнү ал койлорду алыс жактагы чөлгө айдап барып, К удайдын тоосу Хорепке келди.
1 Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.
2 Ошондо ага күйүп жаткан тикенектүү бадалдын арасынан, оттун жалынынан Теңирдин периштеси көрүндү. Муса тикенектүү бадалдын жалындап күйүп жатканын, бирок күйүп кетпегенин көрдү.
2 And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed.
3 «Эмне үчүн бадал күйүп кетпейт? Барып, бу л укмуштуу кубулушту к өрүп келейинчи», – деди ал.
3 And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.
4 Теңир анын көргөнү келе жатканын көрүп, бадал ичинен аны: «Муса! Муса!» – деп чакырды. Ал: «Мен мындамын!» – деп жооп берди.
4 And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.
5 Кудай ага: «Бул жерге жакындаба. Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган же р – ыйык жер.
5 And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.
6 Мен сенин ата-бабаңдын Кудайымын, Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайымын», – деди. Муса бетин жаап алды, анткени Кудайды карагандан коркту.
6 Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.
7 Теңир мындай деди: «Мен Өз элимдин Мисирде тарткан азабын көрдүм, башкаруучулардан кордук көрүп, боздогон үнүн уктум. Мен анын кайгысын билем.
7
And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;
8 Ошондуктан Мен аны мисирликтердин колунан куткаруу үчүн, аны бул жерден алып чыгып, сүт менен бал аккан жакшы, кенен жерге, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин ж ана жебустуктардын жерине алып баруу үчүн келдим.
8 And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites.
9 Ысрайыл уулдарынын боздогон үнү Мага жетти, аларды мисирликтер кантип эзип жатканын көрүп турам.
9 Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me: and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them.
10 Ошондуктан баргын, Мен сени фараонго жиберем. Мисирден Менин элимди, Ысрайыл уулдарын алып чык».
10 Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.
11 Муса Кудайга: «Фараонго барып, Мисирден Ысрайыл уулдарын алып чыккыдай, мен киммин?» – деди.
11
And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?
12 Ошондо Кудай ага: «Мен сени менен болом, сени Мен жибергендигимдин белгиси мындай: сен элди Мисирден алып чыккандан кийин, ушул тоонун үстүндө Кудайга ийбадат кыласы ңар», – деди.
12 And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I have sent thee: When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.
13 Муса Кудайга: «Мен азыр Ысрайыл уулдарына барып, “Силердин ата-бабаңардын Кудайы мени силерге жиберди” десем, алар менден “Анын аты ким?” деп сурашса, эмне деп жооп беришим керек?» – деди.
13 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?
14 Кудай Мусага: «Мен Бар Болуп Туруучумун (Жахабамын). Ысрайыл уулдарына: Мени силерге Бар Болуп Туруучу Өзү жиберди деп айт», – деди.
14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.
15 Кудай Мусага дагы мындай деди: «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: Теңир, силердин ата-бабаңардын Кудайы, Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайы мени силерге жиберди. Бул Менин кылымдан кылымга, укумдан-тукумга белгилүү болгон ысымым.
15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.
16 Барып, Ысрайыл аксакалдарын чогултуп, аларга мындай деп айт: Теңир, силердин ата-бабаңардын Кудайы, Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайы мага келип, мындай деди: “Мен силерге келип, Мисирде силерди эмне кылып жатышканын к өрдүм.
16
Go, and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt:
17 Мен силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарып, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине, сүт менен бал аккан жерге алып барам”.
17 And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey.
18 Ошондо алар сени угушат. Сен болсо Ысрайыл аксакалдары менен бирге Мисир падышасына барып, ага мындай деп айтасың: “Теңир, эврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат, ошондуктан бизди чөлгө, үч күндүк жолго коё бер, Кудай-Теңирибизге курмандык чалалы”.
18 And they shall hearken to thy voice: and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The Lord God of the Hebrews hath met with us: and now let us go, we beseech thee, three days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God.
19 Мен билем, Мисир падышасын зор күч менен мажбур кылбасаң, силерге уруксат бербейт.
19
And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand.
20 Мен Өзүмдүн күчүмдү колдонуп, Мисирди кереметтерим менен кыйратам. Ал силерди ошондон кийин гана коё берет.
20 And I will stretch out my hand, and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof: and after that he will let you go.
21 Мен бул элге мисирликтердин көз алдында ырайым кылам. Силер кетип бара жатканда куру кол кетпейсиңер.
21 And I will give this people favour in the sight of the Egyptians: and it shall come to pass, that, when ye go, ye shall not go empty:
22 Ар бир эврей аял мисирлик коңшусунан жана үйүндө жашаган мисирлик аялдардан алтын-күмүш буюмдарын, кийимдерин сурап алат. Аларды уул-кыздарыңарга кийгизесиңер, ошентип, мисирликтерди тоноп аласыңар».
22 But every woman shall borrow of her neighbour, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment: and ye shall put them upon your sons, and upon your daughters; and ye shall spoil the Egyptians.