Heb.8.5; Col.2.17; Heb.9.11; Heb.9.9
Heb.9.7; Lev.16.21
Heb.10.11
Heb.1.6; Ps.39.7-Ps.39.9
Heb.10.5
Heb.10.7
Heb.2.11; Heb.13.12; Matt.26.26; Mark.14.22; Luke.22.19; 1Cor.11.24; Heb.10.5; Heb.7.27; Heb.9.12
Num.28.3; Heb.5.1; Heb.10.1; Heb.10.4; Heb.9.9
Heb.1.3; Mark.16.19
Heb.1.13; 1Cor.15.25-1Cor.15.28
Heb.10.1
Heb.8.10; Rom.11.27; Jer.31.33
Heb.8.12; Jer.31.34
Heb.4.16; Heb.9.25
Heb.9.8; John.10.9; John.14.6; Heb.9.3
Zech.6.11-Zech.6.13; Heb.4.14; Heb.2.17
Ezek.36.25; Heb.12.24; 2Cor.7.1; 1Pet.1.2; Heb.9.14; 1Cor.6.11
Heb.4.14; Heb.11.11; 1Cor.1.9
Heb.3.13
Acts.2.42; Rom.13.11-Rom.13.13; 1Cor.3.13
Num.15.30; Deut.17.12; Heb.6.4; 2Pet.2.20-2Pet.2.21; Heb.6.6; 1John.5.16
Heb.2.3; Heb.12.25; Ps.78.5; Isa.26.11; Zeph.1.18; Zeph.3.8; Ezek.36.5; Zech.8.2; 2Thess.1.8
Deut.17.2-Deut.17.6; Num.35.30
Heb.6.6; Heb.13.20; Zech.9.11; Heb.9.13-Heb.9.14; Matt.12.31-Matt.12.32; Eph.4.30
Rom.12.19; Deut.32.35; Ps.49.4; Ps.134.14; Deut.32.36
Isa.33.14; Luke.12.5
Heb.6.4; Phil.1.30
1Cor.4.9
Heb.13.3; Matt.25.36; 2Tim.1.16; Matt.5.12; 1Pet.1.4
Heb.2.2; Heb.11.26
Heb.12.1-Heb.12.7; Luke.21.19; Rom.2.7; Rom.12.12; Matt.10.22; Heb.13.21; 1John.2.17; Heb.11.39
Isa.26.20; Hag.2.6; Luke.18.8; Hab.2.3-Hab.2.4
Rom.1.17; Gal.3.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE HEBREWSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Мыйзам – келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Ошондуктан ал жыл сайын Кудайга ошол эле курмандыктарды алып келгендерди эч качан жеткилең кыла албайт.
1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.
2 Эгерде ошондой болсо адамдар Кудайга курмандык алып келүүнү токтотуп коюшмак, анткени бир жолу курмандык алып келүү менен биротоло тазаланып калышса, анда алар өздөрүнүн күнөөлөрүн сезишмек эмес.
2 For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins.
3 Бирок жыл сайын алып келинген курмандыктар күнөөнү эске салып турат.
3 But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year.
4 Анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт.
4 For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins.
5 Ошондуктан Машайак бул дүйнөгө келгенде, мындай деген эле: «Сен курмандыктарды, тартууларды каалаган жоксуң, бирок Сен Мага дене даярдап койдуң.
5 Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:
6 Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыктар Сага жакпайт.
6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure.
7 Ошондо Мен мындай дедим: “Мына, түрмөк китепте Мен жөнүндө жазылгандай, Мен Сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым”».
7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God.
8 Машайак адегенде: «Курмандыктарды, тартууларды, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды Сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң», – деди. Булар болсо мыйзам боюнча алынып келинүүчү курмандыктар эле.
8 Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law;
9 Андан кийин мындай деп кошумчалады: «Мына, Мен Сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым». Экинчисин күчүнө киргизүү үчүн, биринчисин алып таштайт.
9 Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second.
10 Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машайактын бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык.
10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
11 Ар бир ыйык кызмат кылуучу ошол эле курмандыктарды кайра-кайра алып келип, күн сайын кызматта турат. Бирок ал курмандыктар күнөөлөрдү жок кыла албайт.
11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins:
12 Ал эми Машайак күнөөлөр үчүн бир гана курмандык алып келип, түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду.
12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;
13 Ал бардык душмандарынын Өзүнүн бут алдына жыгылышын күтүп жатат.
13 From henceforth expecting till his enemies be made his footstool.
14 Анткени Ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилең кылды.
14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified.
15 Ыйык Рух да бизге бул жөнүндө күбөлөндүрөт. Анткени Ыйык Жазууда мындай деп айтылган:
15 Whereof the Holy Ghost also is a witness to us: for after that he had said before,
16 «Ошол күндөрдөн кийин алар менен түзө турган келишимим бул, – дейт Теңир, – мыйзамдарымды алардын жүрөктөрүнө салам, акылдарына жазам.
16 This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them;
17 Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм».
17 And their sins and iniquities will I remember no more.
18 Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин, күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок.
18 Now where remission of these is, there is no more offering for sin.
19
Ошентип, бир туугандар, ыйык жайга Ыйса Машайактын каны аркылуу, жаңы жана тирүү жол менен кирүүгө укугубуз бар,
19
Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus,
20 бул жолду Ал бизге көшөгө аркылуу, башкача айтканда, Өзүнүн денеси аркылуу ачты.
20 By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh;
21 Кудай үйүн башкарган улуу Ыйык кызмат кылуучубуз бар,
21 And having an high priest over the house of God;
22 ошондуктан жүрөгүбүздү булганган абийирден кан чачуу менен тазалап, денебизди таза сууга жууп, Кудайга таза жүрөк жана бекем ишеним менен жакындайлы.
22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.
23 Өзүбүз жарыялаган үмүттү бекем сактайлы, анткени убада берген Кудай ишенимдүү.
23 Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
24 Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү.
24 And let us consider one another to provoke unto love and to good works:
25 Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал Күндүн жакындап калганын билгендиктен, бири-бирибизди сергек болууга чакыралы.
25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.
26 Эгерде биз чындыкты билип туруп, атайлап күнөө кылсак, анда күнөөлөр үчүн чалына турган башка курмандык жок.
26 For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins,
27 Тескерисинче, сотту жана каршы чыккандарды жеп жутууга даяр турган жалындаган отту коркунуч менен күтүү гана калат.
27 But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries.
28 Мусанын мыйзамын бузган адам эки же үч күбөнүн көзүнчө ырайымсыздык менен өлүм жазасына тартылган болсо,
28 He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses:
29 Кудайдын Уулун жана өзүн ыйыктаган, келишимди бекиткен Канды тебелеп-тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган, ырайым Рухун кордогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар?
29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?
30 Анткени: «Өчтү Мен алам, тиешесин Мен берем» жана дагы «Теңир Өзүнүн элин соттойт», – деп айткан Аны билебиз.
30 For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, The Lord shall judge his people.
31 Тирүү Кудайдын колуна түшүү өтө коркунучтуу!
31 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
32 Силер өзүңөрдүн мурунку күндөрүңөрдү эстегилечи: чындыкты билгенден кийин, азаптуу күрөшкө чыдадыңар.
32 But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions;
33 Бирде көпчүлүктүн алдында кордолуп азап тарттыңар, бирде ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуңар.
33 Partly, whilst ye were made a gazingstock both by reproaches and afflictions; and partly, whilst ye became companions of them that were so used.
34 Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар, мал-мүлкүңөрдү талап-тоноп кетишкенде, кайгырган жоксуңар. Анткени асманда андан жакшы, түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр.
34 For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance.
35 Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла, анткени ал үчүн чоң сыйлык бар.
35 Cast not away therefore your confidence, which hath great recompence of reward.
36 Кудайдын каалоосун аткарып, Анын убадалаганын алуу үчүн, силерге чыдамкайлык керек.
36 For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise.
37 Анткени аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет.
37 For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry.
38 «Адил адам ишеними менен тирүү болот, ал эми олку-солку болгон адамга Менин жаным ыраазы болбойт».
38 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.
39 Биз болсо жок болуу үчүн артка кетенчиктегендерден эмеспиз, тескерисинче, жаныбыздын куткарылышы үчүн ишенгендерденбиз.
39 But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul.