Же: укугу.
Эврей тилиндеги «кейфа» деген сөз «таш» деп которулат. Грекче «петрос».
Heb.1.5-Heb.1.13
Gen.1.1; Col.1.17; 1John.1.1; Rev.1.4; Rev.1.8; Rev.1.17; Rev.3.14; Rev.21.6; Rev.22.13; Rev.19.13; Heb.4.12; 1John.1.1; 1John.1.2; John.17.5; Phil.2.6
John.1.10; Ps.32.6; 1Cor.8.6; Col.1.16; Heb.1.2
John.5.26; John.11.25; 1John.1.2; 1John.5.11; John.8.12; John.9.5; John.12.46
John.3.19
John.1.33; John.3.28; Mal.3.1; Matt.3.1; Mark.1.4; Luke.3.2
John.3.26; John.5.33; Acts.19.4
John.1.20
Isa.49.6; 1John.2.8
John.16.3; 1John.3.1
Matt.21.38; John.13.1; John.5.43; John.3.11; John.3.32
1John.5.13; 1John.5.1; 1John.3.1; Matt.5.45; Gal.3.26; John.11.52
Jas.1.18; John.3.3; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.6
John.1.1; Rom.1.3; Rom.8.3; Gal.4.4; Phil.2.7-Phil.2.8; Col.1.22; 1Tim.3.16; Heb.2.14; 1John.4.2; 2John.1.7; John.6.51; Rev.7.15; Rev.21.3; John.2.11; Luke.9.32; 2Pet.1.16-2Pet.1.17; 1John.1.1; 1John.4.14; John.1.7; John.14.6
Matt.3.11-Matt.3.13; Mark.1.7-Mark.1.8; Luke.3.15-Luke.3.18
John.1.7; John.1.27; John.1.30; Matt.3.11
Eph.1.23; Eph.3.19; Eph.4.13; Col.1.19; Col.2.9; Matt.25.29
John.7.19; Exod.20.1; John.1.14; Rom.5.21
John.5.37; John.6.46; Exod.33.20; Col.1.15; 1Tim.6.16; 1John.4.12; 1John.4.20; John.12.45; John.1.14; John.3.16; Matt.11.27; John.3.32
John.3.26; John.8.25
John.1.8; John.3.28; Acts.13.25; Luke.3.15
Matt.11.14; Matt.16.14; Deut.18.15; Deut.18.18
Isa.40.3; Matt.3.3
Matt.3.6; Mark.1.4; Luke.3.3; Luke.3.7
Matt.3.11; Mark.1.7-Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; Acts.13.25
John.1.15; John.1.30
John.1.36; Exod.12.3; Isa.53.7; Acts.8.32; 1Pet.1.19; Gen.22.8; Rev.5.6; 1John.3.5; Heb.10.4; Heb.10.11; John.3.16-John.3.17; John.4.42; John.12.47; 1John.2.2; 1John.4.14
John.1.15; John.1.27
Luke.1.17; Luke.1.76-Luke.1.77
John.1.7; Matt.3.16; Mark.1.10; Luke.3.22; Isa.11.2; Acts.10.38
John.1.6; Luke.3.2; John.3.5; Matt.3.11; Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; John.3.5
Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.1-Luke.5.11
John.1.29
John.18.4; John.18.7; John.20.15; John.1.49; John.3.2; John.3.26; John.6.25; John.20.16; Mark.10.51
John.1.40-John.1.42; Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.2-Luke.5.11
John.4.25
John.21.15-John.21.17; 1Cor.1.12; 1Cor.3.22; Matt.16.18
John.1.35; John.2.1; John.1.28
John.12.21
John.21.2; Luke.16.16; Luke.24.27; Matt.2.23; John.6.42; Luke.3.23
John.7.41; John.7.52
Ps.72.1; Rom.9.4; Rom.9.6; Ps.31.2; Zeph.3.13; Rev.14.5
John.2.24-John.2.25
John.1.38; John.6.69; John.11.27; John.20.28; John.12.13; Zeph.3.15; Matt.27.11; Matt.27.42; Zech.9.9
Ezek.1.1; Matt.3.16; Luke.3.21; Gen.28.12; Dan.7.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Эң башында Сөз бар болгон, Сөз Кудайда болгон жана Сөз Кудай болгон.
1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 Сөз эң башында Кудайда болгон.
2 The same was in the beginning with God.
3 Бардыгы Ал аркылуу башталган, эмне башталса да, Ансыз башталган эмес.
3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
4 Анда өмүр болгон, ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон.
4 In him was life; and the life was the light of men.
5 Жарык караңгыда жаркырап турат, караңгылык жарыкты каптаган жок.
5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
6 Кудай жиберген бир адам болгон, анын ысымы Жакан эле.
6
There was a man sent from God, whose name was John.
7 Ал күбөлөндүрүү үчүн келген. Баары ал аркылуу ишенип калыш үчүн, ал Жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген.
7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
8 Ал Жарык эмес болчу, бирок Жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген.
8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
9 Бул дүйнөгө келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы Жарык бар эле.
9 That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
10 Ал бул дүйнөдө болгон, дүйнө Ал аркылуу жаралган, бирок бул дүйнө Аны тааныган жок.
10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
11 Ал Өз элине келди, бирок Өз эли Аны кабыл алган жок.
11 He came unto his own, and his own received him not.
12 Ал эми Аны кабыл алып, Ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди.
12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13 Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү.
13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
14 Сөз адам болуп, биз менен жашап турду. Биз Анын даңкын, Атанын жалгыз Уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле.
14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
15
Жакан Ал жөнүндө бийик үн менен мындай деп күбөлөндүрдү: «“Менден кийин Келе Жаткан менин алдыма чыкты, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жөнүндө айткам».
15
John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.
16 Андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алдык.
16 And of his fulness have all we received, and grace for grace.
17 Анткени мыйзам Муса аркылуу берилди, ал эми ырайым менен чындык Ыйса Машайак аркылуу пайда болду.
17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
18 Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Аны бизге Атанын ичиндеги жалгыз Уул көрсөттү.
18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
19 Жүйүттөр Иерусалимден ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди жиберип, «Сен кимсиң?» – деп суратышканда, Жакан аларга:
19
And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
20 «Мен Машайак эмесмин», – деп күбөлөндүрдү. Ал жооп берүүдөн баш тарткан жок, ачык эле айтты.
20 And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
21 Ошондо алар: «Анда сен кимсиң, Илияссыңбы?» – деп сурашты. «Жок», – деди ал. «Пайгамбарсыңбы?» – деп сурашканда, ал: «Жок», – деп жооп берди.
21 And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
22 «Деги сен кимсиң? Бизди жибергендерге жооп бергидей бололу: өзүң жөнүндө эмне дейсиң?» – дешти алар.
22 Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
23 Ошондо Жакан мындай деди: «Ышайа пайгамбар: “"Теңирге жолду түздөгүлө", – деп, ээн талаада бир үн жар салат”, – деп айткан. Ошол үн менмин».
23 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
24 Жиберилген адамдар фарисейлерден эле.
24 And they which were sent were of the Pharisees.
25 Алар Жакандан: «Эгерде Сен Машайак да, Илияс да, пайгамбар да эмес болсоң, анда эмне үчүн сууга чөмүлдүрүп жатасың?» – деп сурашты.
25 And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
26 Жакан аларга: «Мен сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок араңарда силер тааныбаган Бирөө турат.
26 John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
27 Ал менден кийин келип, менин алдыма турду. Мен Анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын», – деп жооп берди.
27 He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.
28 Бул Иордан дарыясынын чыгыш тарабындагы Битабара айылында, Жакан сууга чөмүлдүрүп жаткан жерде болду.
28 These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
29
Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Ыйсаны көрүп: «Бул – Кудайдын курмандык Козусу, Ал дүйнөнүн күнөөсүн Өз мойнуна алат.
29
The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
30 “Менден кийин келген Адам менин алдыма турду, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жөнүндө айткам.
30 This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.
31 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок Ысрайыл эли Аны билип калсын деп, сууга чөмүлдүрүү үчүн келгем», – деди.
31 And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.
32 Жакан күбөлөндүрүүсүн мындай деп улантты: «Рухтун асмандан көгүчкөн сыяктуу түшүп, Анын үстүндө турганын көрдүм.
32 And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
33 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок адамдарды сууга чөмүлдүртүү үчүн мени жиберген Кудай мага: “Рухтун кимдин үстүнө түшүп, Анда болуп турганын көрсөң, Ыйык Рухка чөмүлдүрүүчү Ошол”, – деген.
33 And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
34 Мен көрдүм да: “Бул – Кудайдын Уулу”, – деп күбөлөндүрдүм».
34 And I saw, and bare record that this is the Son of God.
35
Эртеси күнү да Жакан өзүнүн эки шакирти менен турган эле.
35
Again the next day after John stood, and two of his disciples;
36 Ал өтүп бара жаткан Ыйсаны көргөндө: «Мына, Кудайдын курмандык Козусу!» – деди.
36 And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
37 Жакандан бул сөздөрдү укканда, эки шакирт тең Ыйсаны ээрчип жөнөштү.
37 And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
38 Ыйса артына бурулуп, алардын ээрчип келе жатканын көрүп: «Силерге эмне керек?» – деп сурады. Алар Андан: «Устат, кайсы жерде турасың?» – деп сурашты.
38 Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?
39 «Барып, өзүңөр көргүлө», – деди Ыйса. Алар барып, Ыйсанын кайсы жерде турарын көрүштү да, ал күнү Аныкында калып калышты. Бул убак онунчу саат чамасы эле.
39 He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.
40 Жакандан угуп, Ыйсанын артынан ээрчиген эки адамдын бири Шымон Петирдин бир тууганы Андрей эле.
40 One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
41 Ал адегенде агасы Шымонду таап, ага: «Биз Машайакты таптык», – деди.
41 He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
42 Андрей бир тууганы Шымонду Ыйсага алып келди. Ыйса аны карап: «Жунус уулу Шымон, сага Кейфа деген ысым берилет», – деди.
42 And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.
43 Эртеси күнү Ыйса Галилеяга бармакчы болду. Филипти таап: «Менин артымдан ээрчи!» – деди.
43
The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.
44 Филип болсо Андрей менен Петир жашаган Бетсайида шаарынан эле.
44 Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
45 Филип Натанаелди таап, ага: «Мусанын “Тоорат” китебинде, ошондой эле “Пайгамбарлар” китебинде жазылган Машайакты таптык, Ал – назареттик Жусуптун Уулу Ыйса», – деди.
45 Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
46 Бирок Натанаел ага: «Назареттен жакшы нерсе чыкмак беле?» – деп койду. Ошондо Филип ага: «Барып, өзүң көр», – деди.
46 And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.
47 Ыйса келе жаткан Натанаелди көрүп: «Куулугу жок, накта ысрайылдык мына ушул», – деди.
47 Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
48 Натанаел Андан: «Мени кайдан билесиң?» – деп сурады. Ыйса ага: «Филип сени чакыра электе эле, Мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм», – деди.
48 Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.
49 Ошондо Натанаел: «Устат, Сен Кудайдын Уулусуң! Сен Ысрайыл элинин Падышасысың!» – деди.
49 Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.
50 Ыйса ага: «Сен Мага: “Мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм”, – дегеним үчүн ишенип жатасың. Мындан чоңун көрөсүң», – деди.
50 Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.
51 Дагы мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, мындан ары ачылган асманды жана Адам Уулун көздөй жогору чыгып, кайра төмөн түшүп жаткан Кудайдын периштелерин көрөсүңөр».
51 And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.