corrupt: or, reprove
spread: Heb. scatter
one…: or, it shall take you away to it
stumble at: or, fall in
have been…: or, lifted up the face against: Heb. accepted faces
loved: or, ought to love
the master…: or, him that waketh, and him that answereth
residue: or, excellency
godly…: Heb. seed of God
treacherously: or, unfaithfully
that he…: or, if he hate her, put her away
putting…: Heb. to put away
Mal.1.6; Mal.2.4
Lev.26.14; Deut.28.15; Mal.3.9; Ps.68.23
Joel.1.17; Hag.2.17; Nah.3.6; Exod.29.14
Mal.2.1; Mal.2.8; Num.25.12-Num.25.13; Neh.13.29; Num.3.45
Isa.54.10; Lev.16.2
Deut.33.10; Dan.12.3; Jas.5.20
Deut.17.9; Lev.10.11
1Sam.2.17; Jer.18.15; Ezek.22.26; Mal.2.4
1Sam.2.30; Deut.1.17; Deut.16.19
1Cor.8.6; Eph.4.6; Acts.17.26; Isa.21.2; Isa.24.16; Isa.33.1
Mal.2.10; Ezra.9.2
Mal.1.7
Zech.7.3
Mal.1.2; Mal.3.5; Mal.2.11; Isa.54.6; Mal.2.10
Matt.19.4-Matt.19.5; Gen.2.24; Ezra.9.2; Mal.2.10
Matt.5.32; Mark.10.9; Mark.10.11; Luke.16.18; 1Cor.7.10; Mal.2.10
Isa.43.24; Mal.2.14; Mal.3.15; Isa.5.20; Mal.3.1; 2Pet.3.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
«Ошондуктан бул осуят силер үчүн, ыйык кызмат кылуучулар:
And now, O ye priests, this commandment is for you.
Эгерде силер тил албасаңар, Менин ысымымды даңктоону жүрөгүңөргө кабыл албасаңар, – дейт Себайот Теңир, – анда Мен силерге каргыш жиберем, силердин батаңарды каргышка айландырам, азыр эле каргай баштадым, анткени силер буга жүрөгүңөрдү бургуңар келбей жатат.
If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.
Мына, Мен силердин тукумуңарды каргайм, бетиңерге кык чачам, бетиңерге майрамдарда чалган курмандыктарыңардын кыгын чачам, силерди ошолор менен кошо ыргытышат.
Behold, I will corrupt your seed, and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts; and one shall take you away with it.
Мен бул осуятты силерге Өзүмдүн Леби менен түзгөн келишимимди сакташ үчүн бергенимди ошондо билесиңер, – дейт Себайот Теңир.
And ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the Lord of hosts.
Менин аны менен түзгөн келишимим өмүр жана тынчтык келишими эле. Мен аны ага Менден коркуп жүрсүн деп бергем. Ал Менден коркчу, Менин ысымымдын алдында титиреп турчу.
My covenant was with him of life and peace; and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name.
Чындыктын мыйзамы анын оозунда эле, анын тилинде жалганчылык болгон эмес. Ал Мени менен тынчтыкта жана чындыкта жүрдү жана көп адамдарды күнөөдөн бурду.
The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips: he walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity.
Анткени ыйык кызмат кылуучунун оозу билимди сакташ керек, мыйзамды анын оозунан издешет, анткени ал – Себайот Теңирдин кабарчысы.
For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the Lord of hosts.
Бирок силер жолдон чыгып кеттиңер, мыйзамды үйрөтүүдө көп адамдарды адаштырдыңар, Леби менен түзүлгөн келишимди буздуңар, – дейт Себайот Теңир.
But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith the Lord of hosts.
Ошондуктан Мен да силерди бардык элдердин алдында жек көрүндү, кемсинтилген эл кылам, анткени силер Менин жолдорумду сактабай жатасыңар, мыйзам иштеринде бет карамалык кылып жатасыңар».
Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law.
Бардыгыбыздын Атабыз бир эмеспи? Бардыгыбызды бир эле Кудай жараткан эмеспи? Анда эмне үчүн ата-бабаларыбыздын келишимин бузуп, бири-бирибизге ишенимсиз болуп жатабыз?
Have we not all one father? hath not one God created us? why do we deal treacherously every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers?
Жүйүт ишенимсиздик кылып жатат, Ысрайыл менен Иерусалимде жийиркеничтүү иштер болуп жатат. Анткени Жүйүт өзү сүйгөн ыйык мыйзамды – Теңирдин мыйзамын бузду, чоочун кудайдын кызына үйлөндү.
Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem; for Judah hath profaned the holiness of the Lord which he loved, and hath married the daughter of a strange god.
Жакыптын чатырларынан ушундай кылган адамды, ал сакчы болобу, жооп берүүчү адам болобу, Себайот Теңирге курмандык чалуучу адам болобу, Теңир жок кылат.
The Lord will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts.
Силер муну да кылып жатасыңар: Теңирдин курмандык чалынуучу жайына ый жана зар-муң менен көз жаш төгүп жатасыңар, бирок Ал мындан ары тартууңарды карабайт, силердин колуңардан курмандыктарды кабыл албайт.
And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regardeth not the offering any more, or receiveth it with good will at your hand.
Силер: «Эмне үчүн?» – деп сурап жатасыңар. Анткени жаш чагыңда алган аялың экөөңөрдүн ортоңордо Теңир күбө болгон, ал сенин өмүрлүк жолдошуң жана никелүү аялың болгонуна карабастан, сен ага ишенимсиздик кылдың.
Yet ye say, Wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously: yet is she thy companion, and the wife of thy covenant.
Бирок ичинде өзгөчө руху бар бир адам ушундай кылган эмес беле? Ал адам эмне кылды эле? Ал Кудайдан тукум алууну каалаган. Ошондуктан рухуңарды сактагыла, эч кимиңер жаш чагыңарда алган аялыңарга ишенимсиздик кылбагыла.
And did not he make one? Yet had he the residue of the spirit. And wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth.
Ким аны жек көрүп, кетирип жиберсе, – дейт Ысрайылдын Кудай-Теңири, – ал өзүнүн кийимин булгайт, – дейт Себайот Теңир. Ошондуктан өз рухуңарды сактагыла жана ишенимсиздик кылбагыла.
For the Lord, the God of Israel, saith that he hateth putting away: for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts: therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously.
Силер Теңирди сөзүңөр менен каардантып жатасыңар да, анан: “Биз Аны эмне кылып каардантып жатабыз?” – дейсиңер. Силер Аны: “Кыянаттык кылган ар бир адам Теңирдин көз алдында жакшы, Ага ушундайлар жагат”, же болбосо: “Акыйкаттыктын Кудайы кана?” дегениңер менен каардантып жатасыңар.
Ye have wearied the Lord with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied him? When ye say, Every one that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them; or, Where is the God of judgment?