Phil.4.4; 1Thess.5.16; 2Pet.1.12
Ps.21.17; Ps.21.21; Isa.56.10-Isa.56.11; Rev.22.15; Gal.5.15; 2Cor.11.13
Rom.2.29; John.4.23; Gal.5.25; Jude.1.20; Rom.15.17; Gal.6.14
2Cor.11.18
Gen.17.12; 2Cor.11.22; Rom.11.1; 2Cor.11.22; Acts.23.6; Acts.26.5
Acts.22.3-Acts.22.4; Gal.1.13-Gal.1.14; Acts.8.3; Phil.3.9
Luke.14.33; Heb.11.26
2Cor.5.15; Isa.53.11; Jer.9.23-Jer.9.24; John.17.3; 2Pet.1.3; Luke.9.25
Rom.10.5; Phil.3.6; Rom.9.30; 1Cor.1.30
Eph.4.13; Rom.1.4; Rom.6.5; 1Pet.4.13; 2Cor.1.5
Acts.26.7
1Tim.6.12; 1Tim.6.19; Heb.11.40; Heb.12.23; Heb.5.9
Ps.44.11; Luke.9.62; Heb.6.1
1Cor.9.24; Heb.3.1; 1Pet.5.10; Rom.8.28
1Cor.2.6; Matt.5.48; Gal.5.10; John.7.17
Gal.6.16
Phil.4.9; 1Cor.4.16; 1Pet.5.3
2Cor.11.13; Acts.20.31
2Cor.11.15; 2Thess.1.9; 2Pet.2.1; 2Pet.2.3; Rom.16.18; Hos.4.7; 2Cor.11.12; Gal.6.13; Jude.1.13; Rom.8.5; Col.3.2
Eph.2.19; Acts.1.11; 1Cor.1.7
1Cor.15.43-1Cor.15.53; Phil.3.10; Col.3.4; Rom.8.29; Eph.1.19; 1Cor.15.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE PHILIPPIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Акырында айтарым, бир туугандарым, Теңир менен кубангыла. Муну кайталап жазуу мен үчүн оор эмес, силер үчүн болсо пайдалуу.
1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
2 Иттерден сактангыла, жамандык кылуучулардан сактангыла, жалган сүннөттөн сактангыла.
2
Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
3 Анткени чыныгы сүннөт бизбиз, себеби Кудайдын Руху менен кызмат кылгандарданбыз, Машайак Ыйса менен мактангандарданбыз, денеге таянгандардан эмеспиз.
3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
4 Дегинкиси, денеме таянууга менде негиз бар. Эгерде кимдир бирөө денесине таянам дей турган болсо, анда мен денеме ага караганда көбүрөөк таяна алам.
4 Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
5 Сегизинчи күнү сүннөткө отургузулгамын, Ысрайыл тукумунун Бенжемин уруусунанмын, эврейден чыккан эвреймин, окутуу боюнча фарисеймин,
5 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
6 кызганчаактык жагынан Жыйынды куугунтуктоочумун, мыйзамдын негизиндеги адилеттик боюнча кемчиликсизмин.
6 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
7 Бирок Машайак үчүн өзүмдүн артыкчылыктарымды пайдасыз деп эсептедим.
7 But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
8 Теңирим Машайак Ыйсаны таанып билүү артыкчылыгы үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Ал үчүн баарынан баш тарттым, Машайакка ээ болуу үчүн,
8 Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
9 мыйзамдан келген өз адилдигим менен эмес, Машайакка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан келген адилдик менен, Ал аркылуу адил деп табылышым үчүн,
9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
10 Аны жана Аны тирилткен күчтү таанып билиш үчүн, Анын тарткан азаптарына ортоктош болуш үчүн, Ага окшоп өлүп,
10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
11 өлгөндөр менен бирге тирилиш үчүн, баарын таштанды деп эсептейм.
11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
12
Мен мунун баарына жеттим же жеткилең болдум дебейм. Бирок Машайак Ыйса мага жеткен сыяктуу, мен да жетүүгө аракет кылам.
12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
13 Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону, арттагыны унутуп, алдыга умтулам.
13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
14 Максатыма – Кудайдын Машайак Ыйса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам.
14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
15 Ошентип, арабызда ким жеткилең болсо, ушундай ой жүгүртсүн. Эмне жөнүндө башкача ой жүгүртүп жатсаңар, ошону Кудай силерге ачып берет.
15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
16 Эмнеге жеткен болсок, ошого жараша ой жүгүртүп, ошого ылайык жашайлы.
16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
17 Бир туугандар, менден үлгү алгыла. Бизден алган үлгү боюнча жашап жаткандарды карагыла.
17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.
18 Анткени Машайактын айкаш жыгачынын душмандары катары жашагандар көп. Алар жөнүндө мен силерге мурун да көп айткам, азыр да көз жаш менен айтып жатам.
18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
19 Алардын акыры – өлүм, алардын кудайы – курсак, алар уятсыз иштери менен мактанышат, алар жердеги жөнүндө ойлошот.
19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
20 Ал эми биздин мекенибиз асманда. Асмандан Куткаруучубузду – Теңирибиз Ыйса Машайакты күтүп жатабыз.
20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
21 Ал Өзүнүн бардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, Өзүнүн даңктуу денесиндей кылат.
21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.