Ezek.47.1; Zech.14.8; Ps.45.5; Rev.21.6
Rev.21.21; Ezek.47.12; Rev.22.14; Rev.22.19; Rev.2.7; Gen.2.9; Rev.21.24
Zech.14.11; Gen.3.17; Rev.21.3; Rev.21.23; Ezek.48.35; Rev.7.15
Matt.5.8; 1Cor.13.12; 1John.3.2; Rev.3.12; Rev.7.3; Rev.14.1
Rev.21.25; Rev.21.23; Ps.35.10; Rev.21.11; Dan.7.18; Dan.7.27; Rom.5.17; 2Tim.2.12; Rev.20.4
Rev.21.5; 1Cor.14.32; Rev.1.1
Rev.22.12; Rev.22.20; Rev.3.11; Rev.1.3
Rev.1.1; Rev.1.4; Rev.1.9; Rev.19.10
Rev.22.8; Rev.22.6
Rev.10.4
Ezek.3.27; Dan.12.10; 2Tim.3.13
Rev.22.7; Rev.22.20; Isa.40.10; Isa.62.11; Matt.16.27
Rev.1.8; Rev.1.17; Rev.21.6
Rev.7.14; Rev.22.2; Rev.22.19; Ps.117.20; Rev.21.27
Gal.5.19-Gal.5.21; Matt.8.12; Phil.3.2; Rev.21.8
Rev.1.1; Rev.1.4; Rev.5.5; Matt.1.1; Rev.2.28; Num.24.17; Isa.60.3; Matt.2.2
Rev.21.2; Rev.21.9; Rev.21.6; Isa.55.1; John.7.37; Rev.21.6
Deut.4.2; Deut.12.32; Prov.30.6
Rev.22.2; Rev.22.14; Rev.21.2
Rev.22.7; Rev.22.12; 2Tim.4.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE REVELATION OF ST. JOHN THE DIVINEKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Анан ал мага Кудайдын жана Козунун тактысынан агып чыгып жаткан өмүр суусунун кристаллдай тунук дарыясын көрсөттү.
And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
Анын көчөсүнүн ортосунда, дарыянын аркы тарабында да, берки тарабында да өмүр дарагы өсүп туруптур. Ал ай сайын, бир жылда он эки жолу жемиш берет экен. Анын жалбырактары элдерди айыктырууга арналыптыр.
In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
Ал шаарда каргышка калган эч нерсе болбойт. Ал жерде Кудайдын жана Козунун тактысы болот, Ага Өзүнүн кулдары кызмат кылышат.
And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:
Алар Анын жүзүн көрүп турушат, алардын чекесинде Анын ысымы жазылуу болот.
And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.
Ал жерде түн болбойт, алар шам чырактын жарыгына же күндүн жарыгына муктаж болушпайт, анткени Кудай-Теңир Өзү алардын үстүнөн жаркырап турат. Алар түбөлүккө падышачылык кылышат.
And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.
Анан ал мага мындай деди: «Бул сөздөр туура жана чындык, ыйык пайгамбарлардын Кудай-Теңири жакында эмне боло тургандыгын Өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн, Өзүнүн периштесин жиберди».
And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.
Ыйса мындай дейт: «Мына, Мен жакында келем. Бул китептеги пайгамбарчылыктарды карманган адам бактылуу».
Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.
Мен, Жакан, ушуну көрдүм жана уктум. Мен муну уккандан кийин жана көргөндөн кийин, мага ушуну көрсөткөн периштеге таазим кылуу үчүн, бутуна жыгылдым.
And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.
Бирок ал мага мындай деди: «Мындай кылба, анткени мен сенин, сенин бир туугандарың болгон пайгамбарлардын жана ушул китептеги сөздөрдү сактагандардын кызматташымын. Кудайга таазим кыл».
Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.
Анан ал мага мындай деди: «Бул китептеги пайгамбарчылыктарга мөөр басып бекитпе, анткени убакыт жакындап калды.
And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.
Адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жасай берсин, ыпылас адам ыпылас иштерин жасай берсин. Ал эми адил адам адил иштерин жасай берсин, ыйык адам ыйыктала берсин».
He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.
Ыйса мындай дейт: «Мына, Мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем.
And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
Мен Альфамын жана Омегамын, биринчимин жана акыркымын, башымын жана аягымын».
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
Өмүр дарагынын жемишинен жегенге жана шаарга дарбаза аркылуу кирүүгө укук алуу үчүн кийимдерин жуугандар бактылуу.
Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
Шаардын сыртында болсо – иттер жана сыйкырчылар, бузулгандар жана киши өлтүргүчтөр, бутка табынуучулар, жалганды сүйүүчүлөр жана адилетсиз иштерди кылуучулар.
For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.
«Мен, Ыйса, ушуну силерге Жыйындарда күбөлөндүрүшү үчүн, Өзүмдүн периштемди жибердим. Мен Дөөттүн тукумунан чыккан таңкы жарык жылдызмын.
I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.
Рух менен колукту: “Кел!” – дешет. Муну уккан да: “Кел!” – десин. Суусаган келсин, каалоочу өмүр суусун бекер эле алсын».
And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.
Мен, Жакан, бул китептеги пайгамбарчылыктарды уккан ар бир адамга эскертемин: ким аларга бир нерсе кошо турган болсо, Кудай ага бул китепте жазылган алааматтарды кошуп берет.
For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:
Ким бул пайгамбарчылыктар жазылган китептеги сөздөрдөн бир нерсе алып салса, Кудай андан өмүр дарагындагы жана ыйык шаардагы үлүшүн, ошондой эле бул китепте жазылган үлүшүн алып коёт.
And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.
Муну күбөлөндүрүүчү мындай дейт: «Ооба, Мен жакында келем!» Оомийин. Ооба, кел, Теңир Ыйса!
He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.
Биздин Теңирибиз Ыйса Машайак бардыгыңарга ырайымын төгө берсин! Оомийин.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.