1Cor.4.16
1Cor.4.17; 1Thess.3.6; 2Thess.2.15; 2Thess.3.6; 1Thess.4.1-1Thess.4.2
Eph.1.22; Eph.4.15; Eph.5.23; Col.1.18; Gen.3.16; 1Cor.3.23
Luke.2.36; Acts.21.9; 1Cor.14.34; Num.5.18; Deut.21.12
Gen.1.26; Prov.12.4
Gen.2.21-Gen.2.23; 1Tim.2.13
Gen.2.18
Gal.3.28
Rom.11.36
1Tim.6.3-1Tim.6.4; 2Thess.1.4; 1Thess.2.14; 1Cor.7.17; 1Cor.10.32
1Cor.1.10-1Cor.1.12; 1Cor.3.3
Matt.18.7; Luke.17.1; Acts.20.30; 1Tim.4.1; 2Pet.2.1; 1John.2.19; Deut.13.3
2Pet.2.13; Jude.1.12
Acts.20.28; Prov.17.5; Jas.2.6
1Cor.11.23-1Cor.11.25; Matt.26.26-Matt.26.28; Mark.14.22-Mark.14.24; Luke.22.19-Luke.22.20
1Cor.15.3; Gal.1.12
John.21.22
Num.9.10; Num.9.13; John.13.27; John.6.51; John.6.53-John.6.56
2Cor.13.5; Gal.6.4
Matt.27.52
1John.1.9
Prov.3.11; Rom.5.16
1Cor.11.21; 1Cor.11.22; 1Cor.7.17; Titus.1.5; 1Cor.4.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
Мен Машайактан үлгү алгандай эле, силер да менден үлгү алгыла.

Башты жабуу жөнүндө

Бир туугандар, силердин мен берген көрсөтмөлөрдү эсиңерден чыгарбай, мен үйрөткөндөй аткарып жүргөнүңөр мактоого арзырлык.
Бирок муну билип алышыңарды каалайм: ар бир эркектин башчысы – Машайак, аялдын башчысы – эркек, Машайактын башчысы – Кудай.
Баш кийимчен сыйынган же баш кийимчен пайгамбарчылык кылган эркек өз башын өзү уятка калтырат.
Жылаңбаш сыйынган же жылаңбаш пайгамбарчылык кылган аял өз башын өзү уятка калтырат, себеби бул чачын кырдырып салууга барабар.
Эгерде аял башын жапкысы келбесе, чачын кырктырып салсын. Кырктырып салгандан же кырдырып салгандан уялса, башын жапсын.
Эркек башын жаппашы керек, анткени эркек – Кудайдын бейнеси жана даңкы, аял болсо – күйөөсүнүн даңкы.
Анткени эркек аял аркылуу эмес, аял эркек аркылуу жаратылган.
Эркек аял үчүн эмес, аял эркек үчүн жаратылган.
Ошондуктан аял периштелерге өзүнүн бийлик астында экендигин көрсөтүш үчүн, башын жаап жүрүшү керек.
Бирок Теңирдин алдында аял эркекке, эркек аялга көз каранды.
Анткени аял эркек аркылуу жаратылгандай эле, эркек аялдан төрөлөт, бирок баары Кудайдан.
Өзүңөр эле ойлоп көргүлөчү: аялдын Кудайга жылаңбаш сыйынганы адептүүлүккө жатабы?
Табият өзү эле айтып жатпайбы: чач өстүрүү эркек үчүн уятсыздык,
аял үчүн сыймык, анткени чач аялга жабуу ордуна берилген.
Ким бул тууралуу талашып-тартышкысы келсе, билип койсун, бизде да, Кудайдын Жыйындарында да андай адат жок.

Теңирдин Кечки Тамагы жөнүндө

Чогулганыңардын пайдасынан зыяны көп болгондуктан, төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берем. Мен силерди мактай албайм.
Биринчиден, Жыйын катары чогулганыңарда, өз ара бөлүнөрүңөрдү уктум. Кандайдыр бир деңгээлде мен буга ишенем.
Бирок араңарда ар кандай көз караштар да болушу керек, ошол аркылуу кимдердин ишенимдүү экендиги белгилүү болот.
Чогулганыңар менен, Теңирдин Кечки Тамагын жеп-ичүү расмисин туура өткөргөн жоксуңар.
Анткени ар ким башканы күтпөй, өз тамагын жей баштайт. Ошентип, бири ачка калса, бири мас болуп калат.
Үйүңөрдөн ичип-жесеңер болбойбу? Же Кудайдын Жыйынын барк албай, колунда жокторду басынткыңар барбы? Эмне дейин, силерди ушул үчүн мактайынбы? Жок, мактабайм.
Силерге үйрөткөндөрүмдү мен Теңирден алгам. Адамдардын колуна салынып берилер түнү Теңир Ыйса нанды алып,
Кудайга ыраазычылык билдирип сыйынгандан кийин, нанды сындырып, мындай деген: «Алгыла, жегиле. Бул Менин силер үчүн сындырылган Денем. Бул нанды Мени эскериш үчүн жегиле».
Тамактан кийин чөйчөктү да алып, мындай деген: «Бул чөйчөк – Менин Каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Бул шараптан ичкен сайын, Мени эскергиле».
Бул нандан жеп, бул чөйчөктөгү шараптан ичкен сайын, Теңир келгенге чейин, силер Анын өлүмү жөнүндө жарыялайсыңар.
Ошондуктан ким татыксыз түрдө бул нандан жесе жана Теңирдин чөйчөгүнөн ичсе, ал Теңирдин Денесине жана Канына каршы күнөө кылган болот.
Адам адегенде өзүн өзү текшерсин, ошондон кийин гана бул нандан жеп, чөйчөктөгү шараптан ичсин.
Ким Теңирдин Денеси жөнүндө ойлонбой, татыксыз түрдө ичип-жесе, ал өзүн өзү айыптуу кылат.
Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана оорулуусуңар, араңарда өлгөндөр да аз эмес.
Өзүбүздү өзүбүз текшерсек, сотко кабылмак эмеспиз.
Бул дүйнө менен бирге соттолбошубуз үчүн, Теңир бизди соттоп, жазалап жатат.
Ошондуктан, бир туугандарым, Кечки Тамакка чогулганыңарда, бири-бириңерди күткүлө.
Ачка адам үйүнөн тамактансын. Кечки Тамак расмисин өткөрүүңөр сотко кабылууңарга себеп болбогондой болсун. Калганын өзүм барганда чечем.