Машайактын келиши.
1Pet.2.18; Isa.52.5; Rom.2.24; Titus.2.5
Phlm.1.16; 1Tim.4.11; 1Tim.4.13; 1Tim.5.7
1Tim.1.3; 1Tim.1.10; Titus.1.1
1Tim.3.6; 2Tim.3.4; 1Cor.8.2; 1Tim.1.7; 1Tim.1.4; 2Tim.2.23; Titus.3.9; 2Tim.2.14; Acts.18.15
2Tim.3.8; Eph.4.22; Titus.1.15; Titus.1.11; 2Pet.2.3
1Tim.4.8; Ps.36.16; Prov.15.16; Prov.16.8; Phil.4.11; Heb.13.5
Job.1.21; Ps.48.18; Eccl.5.14
Gen.28.20; Prov.30.8
Prov.15.27; Prov.23.4; Prov.28.20; Matt.13.22; 1Tim.3.7; 1Tim.1.19
Exod.23.8; Deut.16.19
2Tim.3.17; 2Tim.2.22; Prov.15.9
1Tim.1.18; 1Cor.9.25; Phil.3.12; 1Pet.5.10; 2Cor.9.13
1Tim.5.21; Matt.27.11; John.18.37; Rev.1.5; Rev.3.14; 1Tim.6.12
2Thess.2.8
1Tim.2.6; 1Tim.1.11; Rev.17.14
1Tim.1.17; Ps.103.2; Job.37.23; John.1.18
2Tim.4.10; Titus.2.12; Rom.11.20; Rom.12.3; Rom.12.16; Mark.10.24; Prov.23.5; Matt.13.22; Acts.14.17
Luke.12.21; Titus.3.8; Titus.3.14; Rom.12.13
Matt.6.19-Matt.6.20; 1Tim.6.12; 2Tim.1.1
2Tim.3.5; Col.2.8; 2Tim.4.4; Titus.1.14; 2Tim.2.16
Col.4.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кулдар жана кожоюндар жөнүндө

1 Кудайдын ысымына жана окутуусуна карата жаман сөз айтылбашы үчүн, кул сыяктуу моюнтурук астында жүргөндөрдүн бардыгы өз кожоюндарын урматталууга татыктуу деп эсептешсин.
2 Кожоюндары Ыйсага ишенгендер болсо, кулдары аларды бир туугандар деп тоотпой коюшпасын, тескерисинче, аларга тырышчаактык менен кызмат кылышсын, анткени жакшылык кылып жаткан кожоюндар – Теңирдин сүйүктүүлөрү. Ушуну айтып үйрөт.

Жалган окутуу жана акчага кызыгуу жөнүндө

3 Ким башка нерсени окутса жана туура сөздөрдү – биздин Теңирибиз Ыйса Машайактын сөздөрүн сактабаса, такыбаалык жөнүндөгү окутууну жолдобосо,
4 анда ал текебер, эч нерсе билбейт, ал талашып-тартышуу, курулай айтышуу оорусуна чалдыккан. Бул нерселерден көрө албастык, чыр-чатактар, жамандоолор, жөнү жок шектенүүлөр, курулай талаш-тартыштар келип чыгат.
5 Мындай талаш-тартыштар акылынан айныган, чындыктан алыстап кеткен, такыбаалыкты байлыкка жетүүнүн жолу деп ойлогон адамдардын ортосунда болот. Ошондойлордон алыс бол.
6 Такыбаа болуу жана ыраазы болуу – улуу байлык.
7 Себеби биз бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз, эч нерсе алып кетпестигибиз да белгилүү.
8 Кийгенге кийимибиз, ичкенге тамагыбыз болсо, ошого ыраазы бололу.
9 Ал эми баюуну каалагандар азгырылып, торго түшүшөт; кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган, көптөгөн акылсыз, зыяндуу кумарларга батышат.
10 Анткени бүт жамандыктын тамыры – акча жандуулук. Акчага кызыгып, кээ бирөөлөр ишенимден четтеп, өздөрүн өздөрү көптөгөн азап-кайгыга салышты.

Пабылдын Тиметейге берген кеңеши

11 Ал эми сен, Кудайдын адамы, ушунун бардыгынан кач, тескерисинче, ишенимиңди, сүйүүңдү өстүрүүгө, адилет, такыбаа, чыдамкай, момун болууга умтул.
12 Ишеним үчүн болгон жакшы күрөштө тырышчаактык менен күрөш, түбөлүк өмүрдү бек тут, анткени сен ошого чакырылгансың жана көп күбөлөрдүн алдында жакшы ырастоону ачык күбөлөндүргөнсүң.
13 Бардыгына өмүр берүүчү Кудайдын алдында жана Понтий Пилаттын алдында жакшы ырастоону ачык күбөлөндүргөн Машайак Ыйсанын алдында мен сага буйрук кыламын:
14 Осуятты Теңирибиз Ыйса Машайак келгенге чейин, туура, так аткар.
15 Бул нерсени мактоого татыктуу, бирден-бир кубаттуу, падышалардын Падышасы, эгедерлердин Эгедери Өзү белгилеп койгон убакта ишке ашырат.
16 Ал – бирден-бир өлбөс, адам жетпей турган жарыкта жашаган Кудай. Аны эч бир адам көргөн эмес, көрө да албайт. Түбөлүк урмат-сый жана бийлик Ага таандык! Оомийин.

Байлар жөнүндө

17 Бул дүйнөдөгү байларга мындай деп насаат айт: алар өздөрү жөнүндө жогору ойлошпосун жана өздөрүнүн ишенүүгө болбой турган байлыгына таянышпасын, тескерисинче, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн бардыгын мол берүүчү тирүү Кудайга таянышсын.
18 Алар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешен болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин.
19 Ошондо алар түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн, өздөрүнө келечек үчүн жакшы негиз боло турган кенч жыйнаган болушат.

Акыркы эскертүү

20 Тиметей! Өзүңө ишенип тапшырылганды сакта, пайдасы жок куру сөздөрдөн жана жалган илимдин талаш-тартыштарынан кач.
21 Кээ бирөөлөр ошол илимге берилип, ишенимден четтеп кетишти. Кудай сага ырайымын төгө берсин! Оомийин.