Exod.4.27; Exod.18.5; Exod.24.13; Num.10.33; 1Kgs.19.8
Exod.3.2-Exod.3.10; Acts.7.30-Acts.7.35
Isa.63.9
Exod.19.3; Deut.33.16
Josh.5.15; Exod.19.12; Eccl.4.17
Exod.4.5; Gen.28.13; 1Kgs.18.36; Matt.22.32; Mark.12.26; Luke.20.37; 1Kgs.19.13; Isa.6.1-Isa.6.2; Isa.6.5
Exod.2.23-Exod.2.25; Neh.9.9; Ps.105.44; Exod.5.13-Exod.5.14
Gen.11.5; Gen.11.7; Gen.18.21; Exod.6.6; Exod.12.51; Gen.50.24; Deut.1.25; Deut.8.7-Deut.8.8; Deut.8.9; Exod.13.5; Exod.33.3; Lev.20.24; Num.13.28; Deut.26.9; Deut.26.15; Jer.11.5; Jer.32.22; Ezek.20.6; Gen.15.18-Gen.15.21
Exod.2.23; Exod.1.11-Exod.1.14; Exod.1.22
Ps.104.26; Mic.6.4
Exod.6.12; 1Sam.18.18; Isa.6.5; Isa.6.8; Jer.1.6
Exod.4.12; Exod.4.15; Deut.31.8; Deut.31.23; Josh.1.5; Exod.19
Exod.6.3; Ps.67.5; John.8.58; Heb.13.8; Rev.1.4; Rev.4.8
Exod.3.6; Hos.12.5; Ps.134.13
Exod.4.29; Exod.4.31; Gen.50.24; Luke.1.68
Exod.3.8; Exod.3.8
Exod.4.31; Exod.5.1; Num.23.3-Num.23.4; Num.23.15-Num.23.16
Exod.5.2; Exod.7.4; Exod.6.1; Exod.13.3
Deut.6.22; Neh.9.10; Jer.32.20; Acts.7.36; Exod.7-Exod.12; Exod.4.21; Exod.12.31
Exod.11.2-Exod.11.3; Exod.12.35-Exod.12.36; Gen.15.14
Exod.33.6; Ezek.39.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Мусанын чакырылышы

1 Муса мидиандык буткана кызматчысы, кайнатасы Итронун койлорун кайтарып жүрдү. Бир күнү ал койлорду алыс жактагы чөлгө айдап барып, К удайдын тоосу Хорепке келди.
2 Ошондо ага күйүп жаткан тикенектүү бадалдын арасынан, оттун жалынынан Теңирдин периштеси көрүндү. Муса тикенектүү бадалдын жалындап күйүп жатканын, бирок күйүп кетпегенин көрдү.
3 «Эмне үчүн бадал күйүп кетпейт? Барып, бу л укмуштуу кубулушту к өрүп келейинчи», – деди ал.
4 Теңир анын көргөнү келе жатканын көрүп, бадал ичинен аны: «Муса! Муса!» – деп чакырды. Ал: «Мен мындамын!» – деп жооп берди.
5 Кудай ага: «Бул жерге жакындаба. Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган же р – ыйык жер.
6 Мен сенин ата-бабаңдын Кудайымын, Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайымын», – деди. Муса бетин жаап алды, анткени Кудайды карагандан коркту.
7 Теңир мындай деди: «Мен Өз элимдин Мисирде тарткан азабын көрдүм, башкаруучулардан кордук көрүп, боздогон үнүн уктум. Мен анын кайгысын билем.
8 Ошондуктан Мен аны мисирликтердин колунан куткаруу үчүн, аны бул жерден алып чыгып, сүт менен бал аккан жакшы, кенен жерге, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин ж ана жебустуктардын жерине алып баруу үчүн келдим.
9 Ысрайыл уулдарынын боздогон үнү Мага жетти, аларды мисирликтер кантип эзип жатканын көрүп турам.
10 Ошондуктан баргын, Мен сени фараонго жиберем. Мисирден Менин элимди, Ысрайыл уулдарын алып чык».
11 Муса Кудайга: «Фараонго барып, Мисирден Ысрайыл уулдарын алып чыккыдай, мен киммин?» – деди.
12 Ошондо Кудай ага: «Мен сени менен болом, сени Мен жибергендигимдин белгиси мындай: сен элди Мисирден алып чыккандан кийин, ушул тоонун үстүндө Кудайга ийбадат кыласы ңар», – деди.
13 Муса Кудайга: «Мен азыр Ысрайыл уулдарына барып, “Силердин ата-бабаңардын Кудайы мени силерге жиберди” десем, алар менден “Анын аты ким?” деп сурашса, эмне деп жооп беришим керек?» – деди.
14 Кудай Мусага: «Мен Бар Болуп Туруучумун (Жахабамын). Ысрайыл уулдарына: Мени силерге Бар Болуп Туруучу Өзү жиберди деп айт», – деди.
15 Кудай Мусага дагы мындай деди: «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: Теңир, силердин ата-бабаңардын Кудайы, Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайы мени силерге жиберди. Бул Менин кылымдан кылымга, укумдан-тукумга белгилүү болгон ысымым.
16 Барып, Ысрайыл аксакалдарын чогултуп, аларга мындай деп айт: Теңир, силердин ата-бабаңардын Кудайы, Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайы мага келип, мындай деди: “Мен силерге келип, Мисирде силерди эмне кылып жатышканын к өрдүм.
17 Мен силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарып, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине, сүт менен бал аккан жерге алып барам”.
18 Ошондо алар сени угушат. Сен болсо Ысрайыл аксакалдары менен бирге Мисир падышасына барып, ага мындай деп айтасың: “Теңир, эврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат, ошондуктан бизди чөлгө, үч күндүк жолго коё бер, Кудай-Теңирибизге курмандык чалалы”.
19 Мен билем, Мисир падышасын зор күч менен мажбур кылбасаң, силерге уруксат бербейт.
20 Мен Өзүмдүн күчүмдү колдонуп, Мисирди кереметтерим менен кыйратам. Ал силерди ошондон кийин гана коё берет.
21 Мен бул элге мисирликтердин көз алдында ырайым кылам. Силер кетип бара жатканда куру кол кетпейсиңер.
22 Ар бир эврей аял мисирлик коңшусунан жана үйүндө жашаган мисирлик аялдардан алтын-күмүш буюмдарын, кийимдерин сурап алат. Аларды уул-кыздарыңарга кийгизесиңер, ошентип, мисирликтерди тоноп аласыңар».