Exod.4.17; Exod.4.20
Exod.19.9; Exod.3.6
Num.12.10; 2Kgs.5.27
2Kgs.5.14
Exod.7.19
Exod.6.12; Jer.1.6
Exod.3.12; Isa.50.4; Jer.1.9; Ezek.33.22; Matt.10.19-Matt.10.20; Mark.13.11; Luke.12.11-Luke.12.12; Luke.21.15
Exod.4.27
Exod.7.1-Exod.7.2; Num.22.38; Num.23.5; Num.23.12; Num.23.16; Deut.18.18; 2Sam.14.3; 2Sam.14.19; Isa.51.16; Exod.4.12
Exod.4.30; Exod.7.1; Exod.18.19
Exod.4.2; Exod.7.15
Exod.2.18
Exod.2.15; Exod.2.23; Matt.2.20
Exod.18.2-Exod.18.4; Exod.17.9; Num.20.8-Num.20.9
Exod.3.20; Exod.7.13; Exod.7.22; Exod.8.15; Exod.8.32; Exod.9.12; Exod.9.35; Exod.10.1; Exod.14.8; Rom.9.17-Rom.9.18; Deut.2.30; Josh.11.20; Isa.63.17
Hos.11.1; Jer.31.9
Exod.11.5; Exod.12.29
Num.22.22; 1Chr.21.16; Gen.17.14
Exod.2.21; Josh.5.2-Josh.5.3
Exod.4.14; Exod.3.1
Exod.4.15-Exod.4.16; Exod.4.3-Exod.4.9
Exod.3.16
Exod.4.16
Exod.4.8-Exod.4.9; Exod.3.18; Exod.3.16; Exod.2.25; Exod.3.7; Exod.12.27; Gen.24.26; 1Chr.29.20
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кудайдын Мусага керемет көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн бериши

1 Муса мындай деп жооп берди: «Эгерде алар мага ишенбей, менин үнүмдү укпай, “Теңир сага келген жок” дешсечи?»
2 Теңир андан: «Колуңдагы эмне?» – деп сурады. Ал: «Таяк», – деп жооп берди.
3 Т е ңир ага: «Аны жерге ташта», – деди. Ал аны жерге таштаганда, таяк жыланга айланды. Муса андан качты.
4 Теңир Мусага: «Колуңду сунуп, аны куйругунан карма», – деди. Ал колун сунуп, жыланды кармады. Ошондо ал анын колунда кайрадан таяк болуп калды.
5 Ош ондо Те ңир ага: «Бул жышаан аларга өздөрүнүн ата-бабаларынын Кудайы – Ыбрайымдын, Ыскактын жана Жакыптын Кудайы сага келгендигине ишениши үчүн көрсөтүлсүн», – деди.
6 Теңир ага дагы мындай деди: «Колуңду койнуңа сал». Ал колун койнуна салып, кайра чыгарганда, колу пес оорусунан кардай агарып калды.
7 Теңир дагы: «Колуңду кайрадан койнуңа сал», – деди. Ал колун койнуна салып, кайра чыгарганда, мурунку калыбына келди.
8 Ошондо Теңир ага дагы мындай деди: «Эгерде алар сага, биринчи жышаанга ишенбей коюшса, анда экинчи жышаанга ишенишет.
9 Эгерде алар бул эки жышаанга да ишенбей, сени укпай коюшса, анда дарыядан суу сузуп алып, жерге төк. Жерге төгүлгөн суу канга айланат».
10 Ошондо Муса Теңирге: «О, Теңир! Мен мурун эле сөзгө чечен эмес болчумун. Сен Өзүңдүн кулуң – мени менен сүйлөшүп жаткан учурда да, мен ошондой элемин. Мен кыйналып сүйлөйм, мен кекечмин», – деди.
11 Теңир ага: «Адамга ооз берген ким? Аны дудук же дүлөй, көздүү же сокур кылган ким? Ошенткен Теңир Мен эмесминби?
12 Демек, баргын. Мен сага айтып турам, эмнени айтууну үйрөтүп турам», – деди.
13 Муса мындай деди: «Теңир, менден башканы жибер».
14 Ошондо Теңир Мусага каарданып, мындай деди: «Леби уруусундагы Арун деген бир тууганыңчы? Мен анын сүйлөй аларын билем. Азыр ал сенин алд ы ңдан чыгат, сени көргөндө, сүйүнүп кетет.
15 Сен ага айтып турасың, эмнени айтууну үйрөтүп турасың. Мен болсо сага да, ага да эмне деш керек экениңерди айтып турам, эмне кылууну үйрөтүп турам.
16 Ал сенин ордуңа элге чыгып сүйлөйт. Ошондуктан ал сенин оозу ң болот, сен болсо ал үчүн Кудай ордуна болосуң.
17 Бул таякты да колуңа ал, муну менен керемет көрсөтөсүң».

Мусанын Мисирге кайра келиши

18 Муса ал жерден кетти. Анан ал кайнатасы Итрого келип, мындай деди: «Мен кетейин, Мисирдеги бир туугандарым а кайра барайын, алар тир үү бекен, көрүп келейин». Итро Мусага: «Тынчтык менен бара бер», – деди.
19 Мидиан жеринде Теңир Мусага: «Жөнө, Мисирге кайра бар, анткени сени өлтүрүүнү каалагандардын баары өлүшкөн», – деди.
20 Ошондо Муса аялы менен уулдарын эшекке мингизип, Мисир жерине ж өнөп кетти. Муса Кудайдын таягын да колуна алды.
21 Теңир Мусага мындай деди: «Мисир жерине кайра барганыңда, байкагын, Мен сага айткан кереметтердин баарын фараондун алдында көрсөт. Мен болсо анын жүрөгүн катуулантып коём, ошондо ал элди коё бербейт.
22 Ошондо фараонго мындай деп айт: Теңир мындай дейт: “Ысрайыл Менин уулум, тун уулум.
23 Мен сага айтып жатам: Менин уулумду коё бер, ал Мага ийбадат кылсын. Эгерде коё бербесең, анда Мен сенин уулуңду, тун уулуңду өлтүрөм”».
24 Жолдо түнөгөн жерде Теңир Мусага жолугуп, аны өлтүргүсү келди.
25 Ошондо Сипор таш бычакты алып, уулунун сүннөтүн кесип, Мусанын бут алдына таштады да: «Эми сен менин кан күйөөмсүң», – деди.
26 Ошондо Теңир андан кетти. Сипор ага: «Сүннөткө о тургузуу аркылуу сен менин кан к үйөөмсүң», – деди.
27 Теңир Арунга: «Чөлгө барып, Мусаны тосуп ал», – деди. Ал жолго чыгып, Кудайдын тоосунун жанынан Мусага жолугуп, аны бетинен өптү.
28 Муса Арунга өзүн жиберген Теңирдин бардык сөздөрүн, Ал осуят кылган бардык кереметтер ж өнүндө айтып берди.
29 Анан Муса Арун менен барып, Ысрайыл уулдарынын бардык аксакалдарын чогултту.
30 Арун аларга Теңирдин Мусага айткан сөздөрүнүн баарын айтып берди. Муса болсо элдин көз алдында кереметтерди көрсөттү.
31 Ошон до эл ишенди. Алар Теңирдин Ысрайыл уулдарына келгенин, алардын тарткан азабын көргөнүн угушканда, тизе бүгүп таазим этишти.