Heb.8.5; Col.2.17; Heb.9.11; Heb.9.9
Heb.9.7; Lev.16.21
Heb.10.11
Heb.1.6; Ps.39.7-Ps.39.9
Heb.10.5
Heb.10.7
Heb.2.11; Heb.13.12; Matt.26.26; Mark.14.22; Luke.22.19; 1Cor.11.24; Heb.10.5; Heb.7.27; Heb.9.12
Num.28.3; Heb.5.1; Heb.10.1; Heb.10.4; Heb.9.9
Heb.1.3; Mark.16.19
Heb.1.13; 1Cor.15.25-1Cor.15.28
Heb.10.1
Heb.8.10; Rom.11.27; Jer.31.33
Heb.8.12; Jer.31.34
Heb.4.16; Heb.9.25
Heb.9.8; John.10.9; John.14.6; Heb.9.3
Zech.6.11-Zech.6.13; Heb.4.14; Heb.2.17
Ezek.36.25; Heb.12.24; 2Cor.7.1; 1Pet.1.2; Heb.9.14; 1Cor.6.11
Heb.4.14; Heb.11.11; 1Cor.1.9
Heb.3.13
Acts.2.42; Rom.13.11-Rom.13.13; 1Cor.3.13
Num.15.30; Deut.17.12; Heb.6.4; 2Pet.2.20-2Pet.2.21; Heb.6.6; 1John.5.16
Heb.2.3; Heb.12.25; Ps.78.5; Isa.26.11; Zeph.1.18; Zeph.3.8; Ezek.36.5; Zech.8.2; 2Thess.1.8
Deut.17.2-Deut.17.6; Num.35.30
Heb.6.6; Heb.13.20; Zech.9.11; Heb.9.13-Heb.9.14; Matt.12.31-Matt.12.32; Eph.4.30
Rom.12.19; Deut.32.35; Ps.49.4; Ps.134.14; Deut.32.36
Isa.33.14; Luke.12.5
Heb.6.4; Phil.1.30
1Cor.4.9
Heb.13.3; Matt.25.36; 2Tim.1.16; Matt.5.12; 1Pet.1.4
Heb.2.2; Heb.11.26
Heb.12.1-Heb.12.7; Luke.21.19; Rom.2.7; Rom.12.12; Matt.10.22; Heb.13.21; 1John.2.17; Heb.11.39
Isa.26.20; Hag.2.6; Luke.18.8; Hab.2.3-Hab.2.4
Rom.1.17; Gal.3.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Мыйзам – келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Ошондуктан ал жыл сайын Кудайга ошол эле курмандыктарды алып келгендерди эч качан жеткилең кыла албайт.
2 Эгерде ошондой болсо адамдар Кудайга курмандык алып келүүнү токтотуп коюшмак, анткени бир жолу курмандык алып келүү менен биротоло тазаланып калышса, анда алар өздөрүнүн күнөөлөрүн сезишмек эмес.
3 Бирок жыл сайын алып келинген курмандыктар күнөөнү эске салып турат.
4 Анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт.
5 Ошондуктан Машайак бул дүйнөгө келгенде, мындай деген эле: «Сен курмандыктарды, тартууларды каалаган жоксуң, бирок Сен Мага дене даярдап койдуң.
6 Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыктар Сага жакпайт.
7 Ошондо Мен мындай дедим: “Мына, түрмөк китепте Мен жөнүндө жазылгандай, Мен Сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым”».
8 Машайак адегенде: «Курмандыктарды, тартууларды, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды Сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң», – деди. Булар болсо мыйзам боюнча алынып келинүүчү курмандыктар эле.
9 Андан кийин мындай деп кошумчалады: «Мына, Мен Сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым». Экинчисин күчүнө киргизүү үчүн, биринчисин алып таштайт.
10 Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машайактын бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык.
11 Ар бир ыйык кызмат кылуучу ошол эле курмандыктарды кайра-кайра алып келип, күн сайын кызматта турат. Бирок ал курмандыктар күнөөлөрдү жок кыла албайт.
12 Ал эми Машайак күнөөлөр үчүн бир гана курмандык алып келип, түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду.
13 Ал бардык душмандарынын Өзүнүн бут алдына жыгылышын күтүп жатат.
14 Анткени Ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилең кылды.
15 Ыйык Рух да бизге бул жөнүндө күбөлөндүрөт. Анткени Ыйык Жазууда мындай деп айтылган:
16 «Ошол күндөрдөн кийин алар менен түзө турган келишимим бул, – дейт Теңир, – мыйзамдарымды алардын жүрөктөрүнө салам, акылдарына жазам.
17 Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм».
18 Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин, күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок.

Ишенимден четтеп кетүүдөн сак болуу

19 Ошентип, бир туугандар, ыйык жайга Ыйса Машайактын каны аркылуу, жаңы жана тирүү жол менен кирүүгө укугубуз бар,
20 бул жолду Ал бизге көшөгө аркылуу, башкача айтканда, Өзүнүн денеси аркылуу ачты.
21 Кудай үйүн башкарган улуу Ыйык кызмат кылуучубуз бар,
22 ошондуктан жүрөгүбүздү булганган абийирден кан чачуу менен тазалап, денебизди таза сууга жууп, Кудайга таза жүрөк жана бекем ишеним менен жакындайлы.
23 Өзүбүз жарыялаган үмүттү бекем сактайлы, анткени убада берген Кудай ишенимдүү.
24 Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү.
25 Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал Күндүн жакындап калганын билгендиктен, бири-бирибизди сергек болууга чакыралы.
26 Эгерде биз чындыкты билип туруп, атайлап күнөө кылсак, анда күнөөлөр үчүн чалына турган башка курмандык жок.
27 Тескерисинче, сотту жана каршы чыккандарды жеп жутууга даяр турган жалындаган отту коркунуч менен күтүү гана калат.
28 Мусанын мыйзамын бузган адам эки же үч күбөнүн көзүнчө ырайымсыздык менен өлүм жазасына тартылган болсо,
29 Кудайдын Уулун жана өзүн ыйыктаган, келишимди бекиткен Канды тебелеп-тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган, ырайым Рухун кордогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар?
30 Анткени: «Өчтү Мен алам, тиешесин Мен берем» жана дагы «Теңир Өзүнүн элин соттойт», – деп айткан Аны билебиз.
31 Тирүү Кудайдын колуна түшүү өтө коркунучтуу!
32 Силер өзүңөрдүн мурунку күндөрүңөрдү эстегилечи: чындыкты билгенден кийин, азаптуу күрөшкө чыдадыңар.
33 Бирде көпчүлүктүн алдында кордолуп азап тарттыңар, бирде ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуңар.
34 Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар, мал-мүлкүңөрдү талап-тоноп кетишкенде, кайгырган жоксуңар. Анткени асманда андан жакшы, түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр.
35 Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла, анткени ал үчүн чоң сыйлык бар.
36 Кудайдын каалоосун аткарып, Анын убадалаганын алуу үчүн, силерге чыдамкайлык керек.
37 Анткени аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет.
38 «Адил адам ишеними менен тирүү болот, ал эми олку-солку болгон адамга Менин жаным ыраазы болбойт».
39 Биз болсо жок болуу үчүн артка кетенчиктегендерден эмеспиз, тескерисинче, жаныбыздын куткарылышы үчүн ишенгендерденбиз.