Rom.8.24; 2Cor.4.18; 2Cor.5.7; 1Pet.1.8
Gen.1.1; Rom.4.17
Gen.4.4-Gen.4.8; 1John.3.12; Prov.15.8; Gen.4.10; Heb.12.24
Gen.5.22-Gen.5.24; 2Kgs.2.11
1Chr.28.9; Jer.29.12-Jer.29.14; John.4.24; 1Chr.28.9; Jer.29.12-Jer.29.14; John.4.24
Gen.6.13-Gen.6.22; Luke.17.26; 1Pet.3.20; Heb.11.1; Rom.4.13; Gen.6.9; Ezek.14.14; Ezek.14.20
Gen.12.1-Gen.12.4; Acts.7.2-Acts.7.4; Gen.12.7
Acts.7.5; Gen.12.8; Gen.13.3; Gen.13.18; Gen.18.1; Gen.18.9; Gen.35.27
Heb.12.22; Heb.13.14; Ps.86.2; Rev.21.14; Rev.21.2; Rev.21.10
Gen.17.19; Gen.18.11-Gen.18.14; Gen.21.2; Heb.10.23
Rom.4.19; Gen.22.17; Gen.32.12; Gen.15.5
Heb.11.39; Heb.11.27; John.8.56; Matt.13.17; Gen.23.4; Gen.47.9; 1Chr.29.15; Ps.38.13; Eph.2.19
Gen.24.6-Gen.24.8
Gen.26.24; Gen.28.13; Exod.3.6; Exod.4.5; Heb.2.11; Heb.11.10; Matt.25.34; John.14.2
Gen.22.1-Gen.22.10; Jas.2.21
Rom.9.7; Gen.21.12
Rom.4.17-Rom.4.21
Gen.27.27-Gen.27.29; Gen.27.39-Gen.27.40
Gen.48.16; Gen.48.20; Gen.47.31
Gen.50.24-Gen.50.25; Exod.13.19
Exod.2.2-Exod.2.3; Acts.7.20; Exod.1.16; Exod.1.22
Exod.2.10-Exod.2.11
Job.36.21; Ps.83.11; 1John.2.17
Heb.13.13; Ps.88.51-Ps.88.52; Phil.3.7-Phil.3.8; 1Pet.4.14; Heb.2.2; Heb.10.35
Exod.12.37; Exod.13.17-Exod.13.18; Exod.10.28-Exod.10.29; Heb.11.13; 1Tim.1.17
Exod.12.21-Exod.12.30
Exod.14.21-Exod.14.30
Josh.6.14-Josh.6.15; Josh.6.19
Josh.6.24; Jas.2.25; Josh.2.1; Josh.2.8-Josh.2.13
Judg.6.11; Judg.4.6; Judg.13.24; Judg.11.1; 1Sam.16.1; 1Sam.16.13; 1Sam.1.20
Judg.14.6; 1Sam.17.35; Dan.6.22
Dan.3.25; Judg.7.21; 1Sam.17.51; 2Sam.12.29; Judg.7.21; 1Sam.17.51; 2Sam.12.29
1Kgs.17.22; 2Kgs.4.35
Gen.39.20; Jer.20.2; Jer.37.15
1Kgs.21.13; 2Chr.24.21; 1Kgs.19.10; Jer.26.23; 2Kgs.1.8
1Sam.22.1; 1Kgs.18.4; 1Kgs.19.9
Heb.11.2; Heb.11.13; 1Pet.1.12; Heb.11.2; Heb.11.13; 1Pet.1.12
Rev.6.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Байыркылардын ишеним жолу

1 Ишеним – бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү.
2 Ушундай ишеними үчүн байыркылар жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болушкан.
3 Аалам Кудайдын сөзү менен жаратылганын ишеним аркылуу таанып билебиз. Демек, көрүнбөгөн нерседен көрүнгөн нерсе жаралган.
4 Ишеним менен Абыл Кудайга Кабылдыкынан жакшы курмандык алып келген. Ишеними аркылуу анын адил деп табылгандыгы жөнүндө жана анын тартуулары жөнүндө Кудай күбөлөндүргөн. Ишеними менен ал азыркыга чейин сүйлөп жатат.
5 Ишенгендиги үчүн Энох асманга алынды, ал өлгөн жок. Аны таппай калышты, анткени аны Кудай алып кетти. Алынып кетерден мурун ал Кудайга жаккандыгы жөнүндөгү күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле.
6 Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес: Кудайга келген адам Анын бар экендигине, Аны издегендерге Ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек.
7 Ишеними аркылуу Нух пайгамбар али көрүнө элек нерсе жөнүндө аян алып, өз үй-бүлөсүнүн куткарылышы үчүн, Кудайдан коркуу менен кеме курган. Өз ишеними менен ал бүткүл дүйнөнү айыптады, ишенимдин негизинде адилеттиктин мурасчысы болду.
8 Ишеними аркылуу Ыбрайым мураска ала турган өлкөгө кетүү жөнүндөгү чакырыкка баш ийип, кайда барарын билбесе да, жолго чыккан.
9 Ишеними аркылуу ал убадаланган жерге келгин сыяктуу отурукташып, ошол эле убаданын мурасчылары болгон Ыскак жана Жакып менен чатырда жашаган.
10 Анткени ал архитектору жана куруучусу Кудай болгон, пайдубалы бекем шаарды күтүп жүргөн эле.
11 Саара төрөбөс болгонуна, жашы өтүп калганына карабай, ишеними аркылуу кош бойлуу болууга Кудайдан күч алган, анткени убада берген Кудайдын ишенимдүү экенин билген.
12 Ошентип, бир адамдан, анан калса, карып калган адамдан асмандагы жылдыздардай сансыз, деңиз кумундай көп урпак тарады.
13 Булардын баары ишенип жүрүп өлүшкөн, убадаланганды алышкан эмес, бирок аны алыстан гана көрүп кубанышкан, алар өздөрүн бул дүйнөдө келгинбиз жана жолоочубуз деп эсептешкен.
14 Алардын бул айтканы чыныгы мекенин эңсеп жүргөндүктөрүн билдирет.
15 Өздөрүнүн чыккан жерин өз мекенибиз деп эсептешсе, анда ал жерге кайтууга убакыт табышмак.
16 Бирок алар андан жакшысына, башкача айтканда, асмандагыга умтулушкан. Ошондуктан Кудай алардын Кудайымын дегенден уялбайт. Кудай алар үчүн шаар даярдап койгон.
17 Ыбрайым сыналганда, ишеними аркылуу Ыскакты Кудайга курмандык катары алып келди. Убада алганына карабастан, жалгыз уулун курмандыкка чалуу үчүн алып келди.
18 Бирок ага уулу жөнүндө: «Сенин тукумуң Ыскактан тарайт», – деп айтылган эле.
19 Анткени ал: «Өлгөндөрдү тирилтүүгө Кудайдын кудурети жетет», – деп ойлоду, ошондуктан келечектеги тирилүүнүн белгиси катары уулун кайра алды.
20 Келечекке болгон ишеним менен Ыскак Жакып менен Эйсапка батасын берген.
21 Жакып өлөр алдында, ишеними аркылуу Жусуптун эки уулуна батасын берген, таягына сүйөнө туруп, Кудайга табынган.
22 Жусуп өлөр алдында, Ысрайыл уулдарынын Мисирден чыгары жөнүндө ишеним менен айтып, өзүнүн сөөгүн алып кетүүнү осуят кылган.
23 Муса төрөлгөндө, анын жакшынакай экенин көргөн ата-энеси аны ишеним менен үч ай бою жашырган. Алар падышанын буйругунан коркушкан эмес.
24 Муса эр жеткенде, ишеними аркылуу фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан.
25 Ал күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн.
26 Машайак үчүн кордук көрүүнү ал Мисирдин байлыгынан артык байлык эсептеген, себеби келечектеги сыйлыкты караган.
27 Ал падышанын каарынан коркпостон, ишеним менен Мисир жеринен кетип калган. Анткени ал көрүнбөгөн Кудайды көрүп тургансып, бекем эле.
28 Тун уулдарды өлтүргөн периште ысрайылдыктарга тийбесин деп, Муса ишеним менен Пасах курмандыгын союп, кашектерге кан сүрткөн.
29 Ишеним аркылуу ысрайылдыктар Кызыл деңизден кургак жерден өткөндөй өтүшкөн. Аларды туураган мисирликтер болсо чөгүп өлүшкөн.
30 Ысрайылдыктар Жерихо шаарынын дубалдарын жети күн айланып чыгышканда, ишенимдери аркылуу Жерихо дубалдары кулаган.
31 Чалгынчыларды тынчтык менен кабыл алган сойку аял Рахап ишенгендиги үчүн моюн сунбагандар менен бирге өлгөн эмес.
32 Дагы эмнени айтайын? Гидон, Барак, Шимшон, Иптах, Дөөт, Шемуел жана башка пайгамбарлар жөнүндө айтууга убакыт да жетпейт.
33 Алар ишенимдери менен падышалыктарды жеңишкен, адилеттикти орнотушкан, убадаланганды алышкан, арстандардын азуусунан аман калышкан.
34 Жалындаган өрттү өчүрүшкөн, жалаңдаган кылычтан аман калышкан, алсыраганда бекемделишкен, согушта тайманбас болушкан, бөтөн аскерлерди кууп чыгышкан.
35 Аялдар өлгөн адамдарынын тирилгенин көрүшкөн. Кээ бирөөлөрдү кыйнашканда, эң жакшы тирилүүгө жетүү үчүн, эркиндикке чыгуудан баш тартышкан.
36 Кээ бирөөлөр кордук көрүшкөн, таяк жешкен, кишенделишкен, түрмөгө камалышкан.
37 Кээ бирөөлөрдү ишенгендиги үчүн таш бараңга алышкан, араалашкан, кыйнашкан, кылычтап өлтүрүшкөн; кээ бирөөлөр кой-эчкинин терисин жамынып, тентип күн өткөрүшкөн, жокчулуктун каарын тартышкан, кысымга алынышкан, азап тартышкан.
38 Алар бул дүйнөнүн бүт адамдарынан жогору эле. Бирок алар чөлдөрдө, тоолордо, үңкүрлөрдө, капчыгайларда каңгып жүрүшкөн.
39 Ишенимдери жөнүндө жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон алардын баары убадаланганды алышкан эмес.
40 Алар асмандагы жеткилеңдикке биз менен бирге жетиши үчүн, Кудай бизге жакшы нерсени даярдап койгон.