2Sam.22.10; Ps.17.10; Ps.143.5; Judg.5.5; Mic.1.4
Josh.2.9-Josh.2.10
Exod.14.13; Exod.15.11
Ps.30.20; 1Cor.2.9
Isa.59.12-Isa.59.15; Ps.89.6-Ps.89.6
Isa.43.22; Hos.7.7
Isa.63.16; Isa.45.9; Rom.9.20-Rom.9.21; Isa.29.23; Isa.45.11
Isa.57.16; Ps.73.1-Ps.73.2; Ps.78.8
Neh.1.3; Neh.2.3
Hag.1.9; Hag.2.3; 2Kgs.25.9; 2Chr.36.19; Ps.73.7
Isa.42.14; Zech.1.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 О, эгерде Сен асманды жарып түшүп келсең, Сенин жүзүңдөн тоолор эрип кетмек.
2 Сенин ысымыңды душмандарыңа белгилүү кылыш үчүн, алар эритүүчү оттон эригендей, сууну кайнаткан оттон эригендей эримек. Сенин жүзүңдөн бардык элдер титиреп кетмек.
3 Сен биз күтпөгөн коркунучтуу иштерди кылганыңда жана асмандан түшүп келгениңде, Сенин жүзүңдөн тоолор эриди.
4 Анткени Теңирден үмүт кылгандар үчүн ушунчалык көп иштерди жасаган Сенден башка Кудайды кылымдардын башталышынан бери эч бир кулак уккан эмес, эч бир көз көргөн эмес.
5 Кубанган адамды, адилеттикти жараткан адамды, Сенин жолдоруңда Сени унутпаган адамды Сен мээримдүүлүк менен тосуп алып турдуң. Бирок мына, Сен каардандың, анткени биз эзелтеден бери күнөө кылып келе жатабыз. Анан биз кантип куткарылабыз?
6 Биз баарыбыз таза эместей болуп калдык, биздин болгон адилеттигибиз булганган кийимдей. Баарыбыз жалбырактай болуп соолуп калдык, мыйзамсыздыктарыбыз бизди шамалдай учуруп жатат.
7 Сенин ысымыңды чакырган, жүрөгүнө Сенден таптакыр кетпөөнү салган эч ким жок. Ошондуктан Сен бизден Өз жүзүңдү жашырдың, бизди өз мыйзамсыздыктарыбыздын айынан өлүүгө таштадың.
8 Бирок азыр, Теңир, Сен биздин Атабызсың. Биз топуракпыз, Сен болсо биздин Жаратуучубузсуң, биз баарыбыз Сенин колуңдан чыккан ишпиз.
9 Теңир, ченемсиз каарданба, мыйзамсыздыкты түбөлүккө эскере бербе. Бизге көз сал, биз баарыбыз Сенин элиңбиз.
10 Сенин ыйык шаарларың чөлгө айланды. Сион чөл болуп калды. Иерусалим ээн калды.
11 Ата-бабаларыбыз Сени даңазалаган, ыйык, даңкка толгон үйүбүз өрттөлдү, бардык асыл буюмдарыбыз таланып-тонолду.
12 Теңир, Сен ушундан кийин да дагы эле карманып тура бересиңби? Унчукпай, бизди ченемсиз жазалай бересиңби?