Гат (же Баал-Гат) жана Мени (Манути) – күн жана ай кудайларынын аттары.
Гат (же Баал-Гат) жана Мени (Манути) – күн жана ай кудайларынын аттары.
Rom.10.20; Eph.2.12-Eph.2.13; Isa.2.2-Isa.2.3; Isa.18.7; Isa.19.19; Isa.19.25; Zech.14.16
Rom.10.21
Isa.1.29; Isa.66.17; Isa.57.3-Isa.57.6
Isa.66.17
Isa.1.31; Isa.9.18
Jer.2.22; Jer.17.1; Ps.49.3; Ps.78.12; Jer.16.18
Exod.20.5; Matt.23.35; Ezek.20.27-Ezek.20.28; Ezek.20.27-Ezek.20.28
Isa.17.6; Isa.2.21
Isa.27.6; Isa.37.31
Isa.33.9; Isa.35.2; Hos.2.15; Josh.7.26; Isa.51.1
Josh.24.20; Isa.65.25; Joel.3.17; Ezek.23.41; 1Cor.10.21; Ezek.23.41; 1Cor.10.21
Isa.66.4; Prov.1.24; Jer.7.13; Isa.66.4
Isa.55.1; Ps.21.27
Ps.5.12
Isa.65.9; Deut.28.37; Jer.29.22; Zech.8.13; Isa.62.2
Jer.4.2; Jer.4.2; Deut.32.4; Isa.43.18-Isa.43.19
Isa.66.22; 2Pet.3.13; Rev.21.1
Jer.31.7
Isa.62.5; Isa.66.10; Isa.35.10; Rev.21.4
Prov.3.2; Eccl.8.12
Ezek.28.26; Deut.28.30
Isa.65.21; Ps.91.13-Ps.91.15
Isa.49.4; Deut.28.41; Isa.61.9; Ps.113.20-Ps.113.23
Ps.31.5; Dan.9.21
Isa.11.6-Isa.11.7; Gen.3.14; Mic.7.17; Isa.11.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кудайдын баш ийбегендерди жазалары жөнүндө

1 «Мен Мени сурабагандарга ачылдым. Мени издебегендер Мени табышты. Менин ысымым менен аталбаган элге: “Мына Мен! Мына Мен!” – дедим.
2 Мен баш ийбеген, жаман жол менен жүргөн, өз ойлору менен жүргөн элге,
3 токойлордо курмандык чалып, кыш үстүндө жыпар жыттуу зат түтөтүп, Мени дайыма ачууланткан,
4 мүрзөлөрдө отурган, үңкүрлөрдө түнөгөн, чочконун этин жеген, идиштерине жийиркеничтүү тамак бышырган элге бир күн бою колумду сунуп турдум.
5 Ал эл: “Токто, мага жакындаба, анткени мен сен үчүн ыйыкмын”, – дейт. Ал эл – Менин таноом үчүн түтүн, бир күн бою күйүп турган от.
6 Менин алдымда мына мындай деп жазылган: Унчукпай калбайм, жазалайм, аларды мыйзамсыздыгына жараша жеткире жазалайм.
7 Силерди мыйзамсыздыктарыңар үчүн, – дейт Теңир, – тоолордо жыпар жыттуу зат түтөтүп, адырларда Мени шылдыңдаган ата-бабаларыңардын мыйзамсыздыгы үчүн жазалайм. Аларды мурунку иштерине жараша жеткире жазалайм».
8 Теңир мындай дейт: «Жүзүмдүн шиңгили ширелүү болуп турганда: “Ага зыян кылба, анткени ал бата алган”, – дешет. Ошол сыңары, бардыгын өлтүрбөш үчүн, Мен Өзүмдүн кулдарым үчүн ушундай кылам.
9 Жакыптан тукум чыгарам, Жүйүттөн Менин тоолорума мурасчы чыгарам: Менин тандалган адамдарым ал жерди ээлеп алышат, Менин кулдарым ал жерде жашап калышат.
10 Шарон койлор үчүн жайыт болот, Акор өрөөнү Мени издеген Өз элимдин өгүздөрүнө жата турган жай болот.
11 Ал эми Теңирди таштаган, Менин ыйык тоомду унуткан, Гат үчүн дасторкон даярдаган, Мени үчүн чөйчөк толо шарап куйган силерди болсо
12 Мен кылычка салып берем, баарыңар союлууга тизе бүгүп бересиңер, анткени Мен чакырганда, силер жооп берген жоксуңар, Мен сүйлөгөндө, силер укпай койдуңар, бирок Менин көз алдымда жамандык кылдыңар, Мага жакпаган нерсени тандап алдыңар».
13 Ошондуктан Теңир мындай дейт: «Менин кулдарым жешет, силер болсо ачка болосуңар. Менин кулдарым ичишет, силер болсо суусайсыңар.
14 Менин кулдарым кубанышат, силер болсо уятка каласыңар. Менин кулдарым жүрөктөрүнүн кубанганынан ырдашат, силер болсо жүрөгүңөрдүн кайгысынан кыйкырасыңар, рухуңардын кыйналганынан боздоп ыйлайсыңар.
15 Өзүңөрдүн ысымыңарды Менин тандап алган адамдарым үчүн каргышка калтырасыңар. Сени Кудай-Теңир өлтүрөт, Өзүнүн кулдарын болсо башка ысым менен атайт.
16 Ал ысым менен ким өзүнө жер үстүндө бата берсе, ал чындыктын Кудайынан бата алат. Ким жер үстүндө ант берсе, ал чындыктын Кудайы менен ант берет, анткени мурунку кайгылар унутулат жана Менин көз алдымдан жок болуп кетет.

Ысрайылдын батага ээ болору жөнүндө

17 Анткени мына, Мен жаңы асманды жана жаңы жерди жаратып жатам, мурункулар мындан ары эскерилбейт, ойго да келбейт.
18 Силер болсо Мен жаратканга кылымдар бою кубанып, шаттанып турасыңар: анткени мына, Мен Иерусалимди шаттык менен жаратып жатам, анын элин кубаныч менен жаратып жатам.
19 Мен Иерусалимге кубанам, Өз элиме сүйүнөм. Эми анын ичинде ыйдын үнү, боздогон үн угулбайт.
20 Ал жерде эми жетер жашына жетпеген ымыркай бала же кары адам болбойт, анткени жүз жаштагы адам жаш бойдон өлөт, бирок жүз жаштагы күнөөкөр каргышка калат.
21 Жаңы үйлөрдү куруп, ошол үйлөрдө жашашат, жүзүмзарларды отургузуп, мөмөлөрүн жешет.
22 Алар башка бирөө жашаш үчүн, үй курушпайт, башка бирөө жеш үчүн, жүзүмзар отургузушпайт, анткени Менин элимдин өмүрү дарактын өмүрүндөй болот. Мен тандап алган адамдар өз эмгегинин үзүрүн көпкө чейин көрүшөт.
23 Алар текке эмгектенбейт, балдарын кайгы үчүн төрөбөйт, анткени алар Теңирдин батасын алган тукум болот, алардын укум-тукуму өздөрү менен бирге болот.
24 Алар чакырардан мурун эле, Мен жооп берем. Алар сүйлөп жатканда эле, Мен угам.
25 Карышкыр менен козу бирге жайылат, арстан өгүздөй болуп саман жейт, ал эми жыландын тамагы топурак болот. Алар Менин ыйык тоомдун эч бир жерине зыян келтирбейт, жамандык кылбайт», – дейт Теңир.