Matt.18.12
Matt.11.19
Luke.19.7; Exod.16.2; Exod.16.7-Exod.16.8; Num.14.2; Josh.9.18; Luke.7.39; Luke.5.30; Matt.9.11; Matt.11.19; Mark.2.16; Acts.11.3; 1Cor.5.11; Gal.2.12
Matt.18.12-Matt.18.14
Luke.15.4-Luke.15.7; Matt.18.12-Matt.18.14
Ezek.34.6; 1Pet.2.25; Exod.3.1; 1Sam.17.28; Ezek.34.4; Ezek.34.11-Ezek.34.12; Ezek.34.16; Luke.19.10
Isa.40.11; Isa.49.22; Isa.60.4; Isa.66.12
1Pet.2.25
Luke.15.10; Luke.5.32; Luke.5.32; Matt.9.13
Luke.12.8
Deut.21.17; Luke.15.30; Mark.12.44
Eph.5.18; Titus.1.6; 1Pet.4.4
Luke.16.21
1Kgs.8.47; Acts.12.11
Exod.10.16; Matt.21.25; John.3.27
Luke.7.6-Luke.7.7
Jas.4.8; Gen.33.4; Acts.20.37; 2Sam.14.33
Luke.15.19
Zech.3.3-Zech.3.5; Gen.41.42; Esth.3.10; Esth.8.2; Ezek.16.10
1Sam.28.24; Luke.12.19
Luke.15.32; Rom.11.15; Eph.2.1; Col.2.13; Rev.3.1
Luke.15.23
Prov.29.3; Luke.15.12
John.8.35
Luke.15.29; Luke.15.24
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Фарисейлер менен мыйзам окутуучулардын
күңкүлдөөсү

1
Салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн баары Ыйсанын сөзүн угуш үчүн, Ага жакын келишти.
2 Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар болсо: «Ал күнөөкөрлөрдү кабыл алып, алар менен бирге тамактанат», – деп күңкүлдөштү.

Жоголгон кой жөнүндө үлгү-насаат аңгеме

3
Ошондо Ыйса аларга төмөнкү үлгү-насаат аңгемени айтып берди:
4 «Силердин араңардан жүз кою бар бир адамдын бир кою жоголуп кетсе, эмне, ал токсон тогузун талаага калтырып коюп, жоголуп кеткен бир коюн издебейби?
5 Тапкандан кийин, кубанып, аны ийнине көтөрүп алып,
6 үйүнө келет да, досторун, коңшуларын чакырып, аларга: “Жоголуп кеткен коюмду таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула”, – дейт.
7 Силерге айтып коёюн, ошол сыяктуу эле “Тобо кылууга муктаж эмеспиз” деген токсон тогуз “адил” адамга караганда, тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот.

Жоголгон драхма жөнүндө үлгү-насаат аңгеме

8 Же он драхмасы бар бир аял бир драхмасын жоготуп алса, эмне, ал чырак күйгүзүп алып, үйүн шыпырып, аны тапмайынча тырышып издебейби?
9 Тапкандан кийин, курдаштары менен коңшуларын чакырып, аларга: “Мен жоготкон драхмамды таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула”, – дейт.
10 Силерге айтып коёюн, ошол сыяктуу эле бир күнөөкөрдүн тобо кылганы үчүн да Кудайдын периштелери кубанышат».

Адашкан уул жөнүндө үлгү-насаат аңгеме

11 Ыйса дагы мындай деди: «Бир кишинин эки уулу бар экен.
12 Алардын кенжеси атасына: “Ата, менин энчимди бер”, – дейт. Ошондо атасы балдарына мал-мүлкүн бөлүп берет.
13 Көп өтпөй, кенже уулу энчисинин баарын алып, алыскы бир өлкөгө жөнөп кетет. Ал жактан ал жаман жолго түшүп, өзүнүн мал-мүлкүн ыгы жок ысырап кылат.
14 Бардыгын түгөткөндөн кийин, ошол өлкөдө катуу ачарчылык болуп, ал муктаж боло баштайт.
15 Ошондо ал ошол өлкөнүн бир адамына барып жабышып жалданат. Ал киши аны өзүнүн талаасына жиберип, чочколорун кайтартып коёт.
16 Ал чочколор жеген жемиш менен курсагын тойгузганына ыраазы болмок, бирок ага аны да эч ким бербейт.
17 Ошондо ал акылына келип: “Атамдын жалчыларынын баары тамакты тоё жешет, мен болсо бул жерде ачкадан өлгөнү жүрөм.
18 Туруп, атама кайтып барайын да: "Ата! Мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым.
19 Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып ал дейин"”, – дейт.
20 Ошентип, ал туруп, атасына жөнөйт. Атасы уулун алыстан эле көрүп, аяйт да, жүгүрүп барып, мойнунан кучактап өпкүлөйт.
21 Ошондо уулу атасына: “Ата! Мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым. Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын”, – дейт.
22 Атасы болсо кулдарына: “Тезинен эң жакшы кийим алып келип, ага кийгизгиле. Колуна шакек тагып, бутуна бут кийим бергиле.
23 Анан борго байланган торпокту алып келип сойгула, ичип-жеп көңүл ачалы.
24 Анткени менин бул уулум өлгөн эле – тирилди, жоголгон эле – табылды”, – дейт. Ошентип, алар тойлой башташат.
25 Ошол учурда анын тун уулу талаада болот. Ал кайтып келе жатып, үйүнө жакындаганда, ырдап-бийлегендердин үндөрүн угат.
26 Ошондо ал кулдардын бирин чакырып алып: “Эмне болуп жатат?” – деп сурайт.
27 Кул ага: “Сенин иниң келди, атаң баласын аман-эсен көргөнү үчүн, борго байланган торпокту сойдуртту”, – дейт.
28 Муну укканда, анын ачуусу келип, үйгө киргиси келбейт. Атасы сыртка чыгып, аны чакырат.
29 Ошондо ал атасына: “Мен сага ушунча жылдан бери кызмат кылып келе жатам, эч качан буйругуңду бузган жокмун. Бирок сен мага досторум менен көңүл ачканга бир улак да берген эмессиң.
30 Ал эми өзүнүн мал-мүлкүн бузулган аялдар менен ыгы жок ысырап кылган уулуң келсе, ага бордолгон торпок сойдуң”, – деп жооп берет.
31 Атасы болсо ага: “Балам, сен ар дайым менин жанымдасың, менин бардык мал-мүлкүм сеники.
32 Бул нерсеге болсо сүйүнүп, кубануу керек болчу. Анткени бул иниң өлүк эле – тирилди, жоголгон эле – табылды!” – дейт».