Matt.11.10; Mark.1.2; Luke.7.27; Mal.4.5; Luke.1.76; Mal.2.7; Isa.40.3; Mal.2.17; Mal.4.5
Joel.2.11; Isa.4.4
Isa.1.25; Zech.13.9; Mal.1.7
Ezek.20.40
Mal.2.14; Jer.29.23; Lev.19.13; Deut.24.17
Ps.101.28; Num.23.19; Lam.3.22
Acts.7.51; Zech.1.3; Mal.1.2
Mal.3.7; Neh.13.10
Mal.2.2
Prov.3.9-Prov.3.10; 2Cor.9.6-2Cor.9.8; Gen.7.11
Joel.1.4
Zeph.3.19; Isa.62.4
Mal.2.17; Mal.1.2
Zeph.1.12; Job.21.15
Mal.4.1; Mal.4.1; Ps.94.9
Deut.6.6-Deut.6.7; Exod.32.32
Mal.4.3; Acts.17.31; Exod.19.5; 1Pet.2.9
Mal.4.1
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирдин келиши жөнүндө

«Мына, Мен Өзүмдүн периштемди жиберип жатам, ал Менин алдымда жол даярдап коёт, силер издеп жаткан Теңир Өз ийбадатканасына күтүлбөгөн жерден келет, силер каалаган келишим периштеси келет. Мына, Ал келе жатат, – дейт Себайот Теңир.
Ал келген күнү ким чыдай алат? Ал келгенде, ким туруштук бере алат? Анткени Ал – эритүүчү оттой, тазалоочу шакардай.
Ал күмүштү кайрадан эритип тазалоо үчүн отурат, Леби уулдарын тазалайт, алтын менен күмүштү эриткендей, аларды кайрадан эритет, ошондо алар Теңирге адилдик менен курмандык чалышат.
Ошондо Жүйүт менен Иерусалимдин курмандыгы Теңирге байыркы күндөрдөгүдөй, мурунку жылдардагыдай жагымдуу болот.
Мен силерге жазалаш үчүн келем, сыйкырчылардын, ойноштук кылгандардын, калп каргангандардын, жалчылардын акысын бербегендердин, жетим менен жесирге кысым көрсөткөндөрдүн, келгинге туура эмес мамиле кылгандардын тез ашкерелөөчүсү болом. Алар Менден коркушпайт, – дейт Себайот Теңир.

Элди ашкерелөө

Анткени Мен Теңирмин, Мен өзгөрбөйм. Ошондуктан силер, Жакып уулдары, тукум курут болгон жоксуңар.
Силер ата-бабаларыңардын күндөрүнөн бери Менин мыйзамдарымдан баш тартып, аларды аткарбай келе жатасыңар. Мага кайрылып келгиле, ошондо Мен да силерге кайрылып келем, – дейт Себайот Теңир. Силер: “Эмне кылып кайрылып келебиз?” – дейсиңер.
Адамга Кудайдыкын уурдаганга болобу? Силер Меникин уурдап жатасыңар. «Биз Сеникин эмне кылып уурдап жатабыз?» – дейсиңер. Ондук бербей, тартуу алып келбей уурдап жатасыңар.
Силер катуу каргышка калдыңар, анткени силер, бүт эл, Меникин уурдап жатасыңар.
Менин үйүмдө тамак болуш үчүн, ондуктардын баарын казына үйүнө алып келгиле. Мени ушул аркылуу сынап көргүлө, – дейт Себайот Теңир, – силер үчүн Мен асман терезелерин ачпайт бекем? Силерге батамды ашыгы менен төкпөйт бекем?
Силер үчүн Мен бардыгын жалмоочуларга тыюу салам, ошондо алар силердин түшүмүңөрдү кыйратпайт, талаадагы жүзүм сабагыңар өз жемишинен ажырабайт, – дейт Себайот Теңир.
Бардык элдер силерди бактылуу деп айтышат, анткени силер суктанарлык өлкө болосуңар, – дейт Себайот Теңир.
Силер Мага каршы тайманбай сүйлөп жатасыңар, – дейт Теңир. Силер: “Биз Сага каршы эмнени сүйлөп жатабыз?” – дейсиңер.
Силер: “Кудайга кызмат кылуу – курулай убаракерчилик, Анын буйруктарын сактап жүргөнүбүздөн, Себайот Теңирдин алдында кайгырып жүргөнүбүздөн кандай пайда болду?” – деп жатасыңар.
Азыр биз текеберлерди бактылуу деп эсептейбиз: мыйзамсыз иштерди кылгандар жашоосунда ийгиликке жетип жатышат. Алар Кудайды сынашса да, аман калып жатышат.
Бирок Кудайдан корккондор бири-бирине: “Теңир кулак салып жатат, Ал угуп жатат, Теңирден коркуп, Анын ысымын урматтагандар тууралуу Анын алдында эстелик китеп жазылып жатат”, – дешет.
«Алар Меники болот, – дейт Себайот Теңир, – Мен белгилеген күнү алар Менин менчигим болушат, адам өзүнө кызмат кылган уулуна кандай ырайым кылса, Мен да аларга ошондой ырайым кылам.
Ошондо адил адам менен мыйзамсыз адамдын, Кудайга кызмат кылган адам менен кызмат кылбаган адамдын ортосундагы айырманы кайрадан көрөсүңөр».