Num.33.49; Josh.2.1; Josh.3.1; Mic.6.5; Num.31.16
Exod.34.15-Exod.34.16; Josh.22.17; Ps.105.28; Hos.9.10; 1Cor.10.20
Deut.4.3; Deut.21.23; 2Sam.21.6; Gal.3.13; Num.25.11; Deut.13.17
Num.11.16; Exod.18.21; Exod.18.25; Exod.32.27
Joel.2.17
Ps.105.30; Exod.6.25
Deut.4.3; 1Cor.10.8
2Cor.11.2; Deut.32.16; Deut.32.21; 1Kgs.14.22; Ps.77.58; Zeph.1.18; Zeph.3.8; 1Cor.10.22; Exod.20.5
Mal.2.4-Mal.2.5
1Chr.6.4-1Chr.6.15; Exod.40.15
Num.31.8; Josh.13.21
Num.31.2; Num.31.7
Num.31.16; Rev.2.14; Num.23.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ысрайыл элинин Шитимде
жалган кудайларга табынышы

1 Ошентип, Ысрайыл Шитимде жашап турду. Ошондо Ысрайыл эли Маап кыздары менен ойноштук кылып бузула баштады.
2 Алар Ысрайыл элин өз кудайларына чалган курмандыктарына чакырышты. Эл алардын курмандыгынан жеп, алардын кудайларына табына баштады.
3 Ошентип, Ысрайыл Баал-Пейор деген жасалма кудайга табына баштады. Ошондо Теңир Ысрайылга каарданды.
4 Теңир Мусага мындай деди: «Бардык эл башчыларды алып, күн астында, Теңирдин алдында асып сал, ошондо Теңирдин Ысрайылга болгон жалындаган каары кайтат».
5 Муса Ысрайыл башкаруучуларына: «Ар бириңер Баал-Пейорго жабышкан адамдарыңарды өлтүргүлө», – деди.
6 Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты жыйын чатырынын алдында ыйлап жатканда, Ысрайыл уулдарынан бирөө Мусанын жана жамааттын көз алдында бир мидиандык кызды өз бир туугандарына алып келди.
7 Ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу болгон Элазардын уулу Пинехас муну көрүп, жамааттын ортосунан тура калып, найзасын колуна алып,
8 жанагы ысрайылдыктын артынан кирди да, экөө жаткан жеринен ысрайылдыкты да, аялды да ичке сайды. Ошондон кийин Ысрайыл уулдарынын кырылганы токтоду.
9 Кырылган ысрайылдыктардын саны жыйырма төрт миң эле.
10 Теңир Мусага мындай деди:
11 «Ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу болгон Элазардын уулу Пинехас Ысрайыл уулдарынын арасында Мага болгон кызганычын көрсөтүп, Менин аларга болгон каарымды кайра тарттырды, ошондуктан Мен кызганычым менен аларды жок кылып салган жокмун.
12 Ошондуктан айт: “Мына, Мен ага Өзүмдүн тынчтык келишимимди берип жатам.
13 Ал келишим ага жана анын укум-тукумуна ыйык кызмат кылуучулукту түбөлүккө калтыруу келишими болот, анткени ал өз Кудайына болгон кызганычын көрсөтүп, Ысрайыл уулдарын куткарып калды”».
14 Мидиандык аял менен бирге өлтүрүлгөн ысрайылдыктын аты Шымон уруусунун башчысы Саланын уулу Зимри болчу.
15 Ал эми өлтүрүлгөн мидиандык аялдын аты Козби эле. Ал Мидиандагы Омот уруусунун башчысы Сурдун кызы болчу.
16 Теңир Мусага дагы мындай деди:
17 «Мидиандыктарга каршы согуш ачып, аларды талкалагыла.
18 Анткени алар силерге жаман ой менен кастык жасап, силерди Пейор менен, мидиандык башчынын кызы, өздөрүнүн бир тууган карындашы Козби менен азгырды. Козби Пейор үчүн кыргын болгон күнү өлтүрүлдү».