Rom.15.30; 2Thess.2.16; 2Cor.13.13; Col.3.12
John.3.29; John.15.11; Rom.12.16
Phil.1.17; Gal.5.26; Eph.5.21; Rom.12.10; Eph.4.2
Rom.15.2
Rom.15.3; Matt.11.29
John.1.1; 2Cor.4.4; John.5.18; John.10.33; John.14.28
2Cor.8.9; 2Cor.13.4; Mark.9.12; Isa.42.1; Matt.20.28; Rom.8.3; Gal.4.4; John.1.14
Heb.5.8; Matt.26.39; John.10.18; Rom.5.19; Heb.12.2
John.10.17; Isa.52.13; Isa.53.12; Heb.2.9; Matt.28.18; Acts.2.33; Eph.1.21; Heb.1.4; Acts.5.41
Isa.45.23; Rom.14.11; Rev.5.3; Rev.5.13; Eph.1.10
Rom.10.9; 1Cor.12.3; Rom.14.9; John.13.13
Phil.1.5; Phil.4.15; Heb.5.9; 2Cor.10.5; 1Pet.1.2
1Cor.12.6; Heb.13.21; 1Cor.15.10; 1Tim.2.4
1Pet.4.9; 1Tim.2.8
Matt.5.45; Eph.5.1; Jude.1.24; 1Pet.2.12; Deut.32.5; Matt.5.14; Matt.5.16; Titus.2.10
Acts.5.20; 1Cor.1.8; 2Cor.1.14; Gal.2.2; 1Thess.3.5; Gal.4.11
1John.3.16; 2Cor.12.15; Rom.15.16
1Cor.4.17; 1Thess.3.2
1Cor.16.10
2Tim.3.2; 1Cor.10.24
2Cor.2.9; 1Cor.4.17; 1Tim.1.2; 2Tim.1.2; 2Tim.3.10
Phil.1.25; Phlm.1.22
Phil.4.18; Phlm.1.2; Phil.4.18
Rom.16.2; 1Cor.16.18; 1Thess.5.12-1Thess.5.13; 1Tim.5.17
Acts.20.24; Phil.4.10; 1Cor.16.17
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсага ишенгендердин момундугу
жана Ыйсанын момундугу

1 Ошентип, эгерде силерде Машайактан келген кандайдыр бир сооронуу, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, Рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо,
2 анда мени кубанткыла: бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула.
3 Эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла, тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла.
4 Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло.
5 Анткени силердин ой жүгүртүүңөр Машайак Ыйсаныкындай болушу керек.
6 Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, Өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок.
7 Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, Өзүн Өзү басынтты.
8 Өлгөнгө чейин, айкаш жыгачта өлгөнгө чейин тил алчаак болуп, Өзүн басынтты.
9 Ошондуктан Кудай Аны жогорулатып, Ага бардык ысымдардан жогору ысым берди.
10 Ыйсанын ысымынын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизе бүгүшү үчүн,
11 «Ыйса Машайак – Теңир, Кудай Атанын даңкы» деп, ар бир тил ачык таанышы үчүн ушундай кылды.

Жаныңардын куткарылышы үчүн кам көргүлө

12 Ошентип, менин сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча, азыр араңарда жок болгонумда да, дайыма тил алчаак болгонуңардай эле, куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла.
13 Анткени Кудай силердеги тилекти да, аракетти да Өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат.
14-15 Бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап турушуңар үчүн, кежир, бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн, бардыгын наалыбастан, шектенбестен кылгыла.
16 Бекерге чуркап, эмгегим текке кетпей, Машайактын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болушум үчүн, өмүр сөзүн бекем туткула.
17 Ишеним кызматыңар жана курмандыгыңар үчүн курмандык боло турган болсом, мен кубанам, баарыңар менен бирге кубанам.
18 Буга силер да кубангыла, мени менен бирге кубангыла.

Тиметей жана Эпафродит

19 Силердин ал-абалыңарды билип, көңүлүм тынчыш үчүн, жакында силерге Тиметейди жиберем деп, Ыйса Теңирден үмүттөнөм.
20 Анткени силер үчүн чындап кам көргөн андан башка эч кимим жок.
21 Анткени баары тең эле Ыйса Машайакка жакканды эмес, өздөрүнө жакканды көздөшөт.
22 Анын ишенимдүү экенин билесиңер. Анткени Жакшы Кабар таратуу ишинде ал мага уулу атасына кызмат кылгандай кызмат кылды.
23 Менин эмне болорум белгилүү болор замат аны силерге жөнөтөм деген үмүтүм бар.
24 Жакында өзүм да барып калам деп, Теңирге бекем ишенем.
25 Мени менен бирге иштеген, бирге күрөшкөн, муктаж болуп турганымда жардамчы болгон, өзүңөр жиберген бир тууганыбыз Эпафродитти силерге кайра жиберүүнү зарыл деп таптым.
26 Анткени ал баарыңарды абдан сагынды, өзүнүн ооруп калганы тууралуу силердин да кабардар болгонуңарга аябай тынчсызданды.
27 Чынында эле, ал катуу ооруп, өлүм алдында жаткан эле. Бирок Кудай ага ырайым кылды, ага гана эмес, кайгыма кайгы кошулбашы үчүн, мага да ырайым кылды.
28 Аны кайра көрүп кубанышыңар үчүн, өзүм да бир аз кубанып калышым үчүн, аны силерге жиберүүгө шаштым.
29 Аны Теңирдин урматына кубаныч менен кабыл алгыла, мындай адамдарды сыйлагыла.
30 Силерди жоктотпой, мага кызмат кылуу үчүн, ал өз өмүрүн тобокелге салды. Машайактын иши үчүн өлүмгө да баш байлады.