Ps.141.6; Ps.60.2; Jer.7.16
Ps.25.1
Job.23.10; Job.31.14; Ps.15.7; Job.33.15; Judg.7.4; Zech.13.9; 1Pet.1.7; Ps.138.1; Mal.3.2-Mal.3.3
Job.23.11; Ps.43.19
Ps.85.6-Ps.85.7; Ps.114.1-Ps.114.2; Ps.30.3
Ps.30.22; Ps.43.6; Ps.58.2; Ps.138.21
Deut.32.10; Zech.2.8; Ps.35.8; Ps.56.2; Ps.62.8; Ps.90.4; Matt.23.37; Luke.13.34; Ruth.2.12
1Sam.23.26
Ps.118.70; Ps.30.19; 1Sam.2.3
Ps.88.52; Ps.61.5
Ps.9.29-Ps.9.30
Ps.9.39; Luke.16.8; Luke.20.34; Matt.6.2; Matt.6.5; Matt.6.16; Luke.16.25; Job.21.11
Job.33.26; 1John.3.2; Ps.10.7; Isa.26.19; Dan.12.2; Ps.15.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүн сыйынуусу.

Теңир, чындыкты ук да, зар-муңума кулак сал, калп айтпагандын оозунан чыккан жалынууга кулак төшө.
Мага өкүмдү Сен чыгар, Сенин көздөрүң чындыкты көрсө экен.
Сен менин жүрөгүмдү сынадың, мага түн ичинде келдиң, мени сынадың, бирок эч нерсе тапкан жоксуң. Оозум ойлорумдан четтеген жок.
Бардык иш-аракетте Сенин сөзүң боюнча өзүмдү сактап, эзүүчүнүн жолун жолдогон жокмун.
Менин кадамдарымды Өз жолдоруңда бекемде, буттарым оңго да, солго да бурулбасын.
Мен Сени чакырып жатам, анткени Сен мени угасың, Кудайым. Мага кулак сал, сөзүмдү ук.
Өзүңө таянгандарды Өзүңдүн оң колуңа каршы чыккандардан куткарган Кудай, Өзүңдүн кереметтүү ырайымыңды көрсөт.
Мени көзүңдүн карегиндей сактай көр, канатыңдын астына калкалай көр.
Мага кол салган кудайсыздардан, курчаган кас душмандарымдан калкала.
Алардын жүрөгүн май басты, тилдери менен менменсинип сүйлөшөт.
Азыр алар бизди кадам сайын курчашат; жерге кулатыш үчүн, алар бизден көзүн албайт.
Алар жем издеген арстанга, жашыруун буктурмада отурган жырткычка окшош.
Теңир, ордуңан тур, аларды тый, кыйрат, жанымды кудайсыздан Өз кылычың менен куткар.
Теңир, мени бул адамдардан, бул дүйнөдө гана үлүшү бар, курсагын Сенин казыналарыңдан тойгузуп жүргөн бул дүйнөнүн адамдарынан Өз колуң менен куткара көр. Алардын уулдары ток, артканын өз балдарына калтырышат.
Ал эми мен адилдигим менен Сенин жүзүңдү карайм. Ойгонгондо, Сенин бейнеңди көрүп, көзүм тоёт.