1Sam.12.22; Jer.31.37; Jer.33.24; 2Cor.11.22; Phil.3.5
Ps.93.14; Rom.8.29
1Kgs.19.10; 1Kgs.19.14
1Kgs.19.18
Rom.9.27; Jer.3.14; Zech.13.8
Rom.4.4; Deut.9.4-Deut.9.5
Rom.9.31; Rom.11.25
Isa.29.10; Deut.29.4; Isa.43.8; Jer.5.21; Ezek.12.2; Eph.4.18; Matt.13.14
Ps.68.23-Ps.68.24
Acts.28.28
Rom.15.16; Acts.26.17; Acts.9.15
1Cor.7.16; 1Cor.9.22; 1Tim.4.16; Jas.5.20
Rom.5.11
Num.15.18-Num.15.21; Neh.10.37; Ezek.44.30
Jer.11.16; Ps.51.10; John.15.2; Eph.2.12
1Cor.10.12; 2Cor.1.24; Rom.12.3; Rom.12.16; 1Tim.6.17; Prov.28.14; Isa.66.2; Isa.66.5; Jer.44.10; Phil.2.12
1Cor.15.2; Heb.3.6; Heb.3.14; John.15.2
2Cor.3.16
Rom.12.16; 2Cor.3.14; Rom.11.7; Rev.7.9; Luke.21.24
Isa.59.20-Isa.59.21; John.4.22; Heb.8.8-Heb.8.12; Ps.13.7; Ps.52.7
Rom.9.4; Isa.27.9; Heb.8.12
Rom.9.5; Deut.7.8; Deut.10.15
Rom.8.28
Eph.2.2-Eph.2.3; Eph.2.11; Eph.2.13; Col.1.21; Col.3.7; Titus.3.3
Rom.3.9
Col.2.3; Ps.138.6; Eph.3.10; Deut.29.29
Isa.40.13; 1Cor.2.16; Job.15.8; Job.36.22-Job.36.23
Job.35.7; Job.41.3
1Cor.8.6; 1Cor.11.12; Col.1.16; Heb.2.10; Rom.14.26; Eph.3.21; Phil.4.20; 1Tim.1.17; 1Pet.4.11; 2Pet.3.18; Jude.1.25; Rev.1.6; Rev.5.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ысрайыл элинин калдыгы

1 Анда эмне, Кудай Өз элин четке кактыбы? Албетте, жок! Анткени Ыбрайымдын тукумунан, Бенжемин тукумунан чыккан мен да ысрайылдыкмын.
2 Кудай мурунтадан эле билген Өз элин четке каккан жок. Же силер Ыйык Жазууда Илияс пайгамбар жөнүндө эмне деп айтылганын билбейсиңерби? Ал Ысрайыл элине каршы:
3 «Теңир, Сенин пайгамбарларыңды өлтүрүштү. Сенин курмандык чалынуучу жайларыңды талкалашты. Жалгыз мен калдым, мени да өлтүргөнү жатышат», – деп, Кудайга арызданган.
4 Бирок Кудайдын жообу кандай болду? «Мен жети миң эркекти Өзүм үчүн сактап койдум, алар Баалдын алдында тизе бүгүшкөн жок».
5 Ошол сыяктуу эле азыркы учурда да Кудайдын ырайымы менен тандалган калдык бар.
6 Бул иштердин негизинде эмес, ырайымдын негизинде ишке ашкан. Болбосо ырайым ырайым болмок эмес.
7 Анда эмне дейбиз? Ысрайыл эли издегенине жеткен жок, тандалгандар болсо жетишти, ал эми калгандарынын жүрөктөрү таш болуп калды.
8 Бул жөнүндө Ыйык Жазууда: «Кудай аларга туйбастык рухун, көрбөгөн көз, укпаган кулак берди, ушул күнгө чейин ушундай», – деп жазылган.
9 Дөөт пайгамбар да: «Алардын дасторкону өздөрүнө тор, тузак, сыйыртмак жана жаза болсун.
10 Алардын көздөрү көрбөш үчүн тунарсын, белдери да биротоло бүкүрөйүп калсын», – дейт.

Бутпарастардын куткарылуусу

11 «Алар, эмне, турбас болуп жыгылыштыбы?» – деп сурагым келет. Албетте, жок! Бирок алардын жыгылуусу аркылуу бутпарастар куткарылды. Бул Ысрайыл элинин кызганычын ойготуу үчүн болду.
12 Эгерде алардын жыгылуусу дүйнө үчүн байлык болсо, алардын азаюусу бутпарастар үчүн байлык болсо, анда алардын көбөйүүсү да байлык алып келери анык.
13 Бутпарастар, силерге айтамын: мен бутпарастардын элчисимин, ушул кызматымды жогору баалайм.
14 Өз кандаштарымдын кызганычын ойгото алар бекем, алардын кээ бирөөлөрүн куткарып калар бекем?
15 Анткени алардын кабыл албай коюусу дүйнөнү Кудай менен элдештирсе, анда алардын кабыл алуусу өлүмдөн өмүргө өтүү эмей эмне?
16 Ачыткы ыйык болсо, камыр да ыйык болот. Тамыр ыйык болсо, бутактар да ыйык болот.
17 Эгерде сен, жапайы зайтун дарагы, зайтун дарагынын сындырылып ташталган кээ бир бутактарынын ордуна кыйыштырылып, ошол зайтун дарагынын ширелүү тамырына кошулуп калган болсоң,
18 анда сен бутактардын арасында мактанба. Эгерде мактанып жатсаң, анда билип койгун: сен тамырды эмес, тамыр сени кармап турат.
19 Мүмкүн, сен: «Бутактар мен кыйыштырылышым үчүн сындырылды», – деп айтып жаткандырсың.
20 Туура. Алар ишенбестиги үчүн сындырылышты, сен болсо ишеним менен бекем турасың. Бирок текеберденип кетпе, андан көрө корк!
21 Анткени Кудай табигый бутактарды аябаса, сени аямак беле?!
22 Ошондуктан Кудайдын ырайымдуулугун жана катаалдыгын билип койгун: Ал жыгылгандарга катаал. Эгерде Анын ырайымы менен жашасаң, сага ырайымын көрсөтөт. Антпесең, сени да кесип таштайт.
23 Эгерде алар ишенбестик менен жашай беришпесе, кайрадан кыйыштырылат. Анткени аларды кайрадан кыйыштырууга Кудайдын кудурети жетет.
24 Анткени сен жапайы зайтун дарагынан кесилип алынып, баалуу зайтун дарагына табияттын мыйзамына каршы кыйыштырылсаң, анда анын өз бутактары да кыйыштырылары анык.

Ысрайыл элинин куткарылуусу

25 Бир туугандар, мактанбашыңар үчүн, бул жашыруун сырды силерге ачып бергим келет: Ысрайыл элинин өжөрлөнүүсү куткарыла турган бутпарастардын саны толук болгон күнгө чейин созулат.
26 Ошентип, бүт Ысрайыл эли куткарылат. Анткени Ыйык Жазууда: «Сиондон Куткаруучу келет. Ал Жакыптын тукумун кудайсыздыктан куткарат.
27 Менин алардын күнөөлөрүн кечиргеним – бул Менин алар менен түзгөн келишимим», – деп жазылган.
28 Бир жагынан, алар Жакшы Кабарды кабыл албай, силердин пайдаңар үчүн Кудайдын душманы болуп калышты. Бирок, экинчи жагынан, алар – Кудайдын сүйүктүүлөрү, анткени Кудай алардын аталарын тандап алган.
29 Анткени Кудай берген белектерин кайра алып албайт, чакыруу чечимин өзгөртпөйт.
30 Бир кезде силер да Кудайга тил алчу эмессиңер, азыр болсо алардын тил албастыгынан улам ырайым таптыңар.
31 Силерге ырайым көрсөтүлгөн сыяктуу эле, аларга да ырайым көрсөтүлүшү үчүн, азыр алар тил албас болуп калышты.
32 Анткени Кудай бардыгына ырайым көрсөтүү үчүн, бардыгын тил албас кылып койду.

Кудайды кереметтүү жолдору үчүн даңктоо

33 Оо, Кудайдын акылы кандай терең, Анын билими кандай жеткилең! Анын чечимдери акыл жеткис, Анын жолдору изилденгис!
34 Теңирдин акылын түшүнгөн адам барбы? Же Ага кеңешчи болгон адам барбы?
35 Же Теңир кайра бериши үчүн, ким Ага алдын ала бир нерсе берди?
36 Анткени бардыгы Андан, Ал аркылуу жана Ал үчүн. Ал түбөлүк даңкталсын! Оомийин.