2Cor.11.10; 1Tim.2.7; 2Cor.12.19; Gal.1.20; Rom.1.9
Exod.32.32; 1Cor.12.3; 1Cor.16.22; Gal.1.8-Gal.1.9; Rom.11.14
Rom.9.6; Rom.2.28-Rom.2.29; Gal.6.16; Exod.4.22; Rom.8.15; Exod.40.34; 1Sam.4.21; 1Kgs.8.11; Gen.17.2; Deut.29.14; Gal.4.24; Eph.2.12; Deut.4.14; Ps.147.8; Heb.9.1; Rom.12.1; Eph.2.12; John.4.22; Acts.13.32
Rom.11.28; Eph.4.6; Col.1.16-Col.1.19; Rom.1.25; John.1.1; 2Cor.11.31; Heb.1.8
Gal.4.23; John.8.33; Heb.11.18; Gen.21.12; Gal.3.29
Gal.4.23; Gal.4.28
Gen.18.10; Gen.18.14; Gen.17.21
Gen.25.21
Rom.4.17; Rom.8.28
Gen.25.23
Mal.1.2-Mal.1.3
Deut.32.4; 2Chr.19.7; Job.8.3; Job.34.10; Ps.91.16
Exod.33.19
Exod.9.16
2Chr.20.6; Job.9.12; Dan.4.32
Job.33.13; Isa.29.16; Isa.45.9
Isa.64.8; Jer.18.6; 2Tim.2.20
Rom.9.21; Rom.9.23; Acts.9.15; Prov.16.4; 1Pet.2.8
Eph.3.16; Rom.2.4; Rom.8.29
Rom.8.28; Rom.3.29
Hos.2.23; 1Pet.2.10
Hos.1.10; Rom.8.14; Matt.16.16
Isa.10.22-Isa.10.23; Hos.1.10; Rom.11.5
Isa.1.9; Jas.5.4; Deut.29.23; Isa.13.19; Jer.49.18; Jer.50.40; Amos.4.11
Rom.10.20; Rom.1.17; Rom.3.21-Rom.3.22; Rom.10.6; Gal.2.16; Gal.3.24; Phil.3.9; Heb.11.7
Rom.10.2-Rom.10.3; Rom.11.7; Gal.5.4
1Pet.2.8
1Pet.2.6-1Pet.2.7; Isa.28.16; Ps.117.22; Isa.8.14; Rom.10.11; Isa.49.23; Joel.2.26-Joel.2.27
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Пабылдын ысрайылдыктар үчүн кайгыруусу

1 Мен Машайактын ичинде болуу менен, чындыкты айтып жатам, калп айтпаганымды Ыйык Рух аркылуу ыйыкталган абийирим да күбөлөндүрүп жатат.
2 Менин кайгым чоң, жүрөгүм сыздап турат.
3 Анткени бир туугандарым, кандаштарым үчүн жалгыз мен каргышка калып, Машайактан ажыратылууну каалар элем.
4 Алар – Ысрайылдын урпактары. Кудай аларды бала кылып алды, даңкка бөлөдү, алар менен келишимдерди түздү, аларга мыйзам да, Кудайга табынуу кызматын да, убадаларды да берди.
5 Түпкү ата-бабалар да алардыкы, Машайак да алардан чыккан. Ал – бардыгынын үстүнөн башкарып турган Кудай. Ага түбөлүк даңк таандык! Оомийин.

Кудайдын убадалары чыныгы
ысрайылдыктарга тиешелүү

6 Кудайдын Сөзү өз күчүн жоготту деп айтпаймын. Бирок Ысрайылдан чыккандардын бардыгы эле ысрайылдыктар эмес.
7 Ыбрайымдын тукумунан чыккандардын баары эле анын балдары дегенди билдирбейт. Бирок Ыйык Жазууда: «Сенин тукумуң Ыскактан тарайт», – деп жазылган.
8 Башкача айтканда, табигый жол менен төрөлгөн балдардын баары эле Кудайдын балдары эмес, Кудайдын убадасы боюнча төрөлгөн балдар гана чыныгы тукум болуп эсептелет.
9 Ал убада болсо мындай: «Мен кийинки жылы ушул убакта кайра келем, ошондо Саара уулдуу болот».
10 Саарага гана эмес, Ребекага да убада берилген. Ал атабыз Ыскактан кош бойлуу болуп,
11-12 эгиздерди төрөй элегинде эле, алар жаман же жакшы иш кыла элегинде эле, Кудай ага: «Улуусу кичүүсүнө кул болот», – деп айткан. Кудайдын алдын ала белгилеген максаты жакшы иштердин негизинде эмес, Чакыргандын Өз эрки боюнча ишке ашышы үчүн ушундай болгон.
13 Бул жөнүндө Ыйык Жазууда: «Мен Жакыпты жакшы көрүп калдым, Эйсапты болсо жаман көрүп калдым», – деп жазылган.

Кудайдын ырайымы

14 Буга эмне дейбиз? Кудай да адилетсизби? Албетте, жок!
15 Анткени Ал Муса пайгамбарга: «Ырайым кылгым келгенине ырайым кылам, аягым келгенин аяйм», – деген.
16 Демек, Кудайдын ырайым кылуусу адамдын каалоосуна, аракетине байланыштуу эмес, ырайым кылчу Кудайдын Өзүнө байланыштуу.
17 Ыйык Жазууда Кудайдын фараонго мындай деп айткан сөзү жазылган: «Сага күчүмдү көрсөтүш үчүн, Менин ысымым бүткүл жер жүзүндө жар салынышы үчүн, Мен сени падыша кылып койдум».
18 Демек, Ал каалаган адамына ырайым кылат, каалаган адамынын жүрөгүн катуулантат.
19 Эми сен мага: «Андай болсо Кудай эмне үчүн адамдарды айыптайт? Анын эркине ким каршы чыга алат?» – дээрсиң.
20 Эй, адам, Кудай менен талашып-тартышкыдай, сен кимсиң? Жасалган нерсе өзүн жасаганга: «Мени эмне үчүн мындай кылып жасадың?» – деп айтабы?
21 Же карапачынын бир эле ылайдан сыйга урунула турган да, күндө урунула турган да идиш жасоого укугу жокпу?
22 Эгерде Кудай Өзүнүн каарын төгүүнү жана Өзүнүн күчүн көрсөтүүнү каалап, кыйратылууга даяр турган, каар төгүлө турган идиштерди ушунчалык чыдамдуулук менен сактаган болсо, эмне дей алабыз?
23 Эгерде Өзүнүн даңкынын байлыгын көрсөтүш үчүн, Өзү даңкка бөлөө үчүн даярдаган, боорукерлик көрсөтүлө турган идиштер үчүн ушундай кылган болсо,
24 жүйүттөрдүн арасынан эле эмес, бутпарастардын арасынан да чакырылып алынган ошол идиштер биз болсок, эмне дей алабыз?
25 Анткени Кудай Ошуя пайгамбар аркылуу мындай деген: «Менин элим болбогон элди Менин элим дейм, Менин сүйүктүүм болбогон элди Менин сүйүктүүм дейм».
26 Аларга: «Силер Менин элим эмессиңер», – деп айтылган жерде алар тирүү Кудайдын уулдары деп аталышат.
27 Ал эми Ышайа пайгамбар Ысрайыл эли жөнүндө: «Ысрайыл уулдарынын саны деңиздин кумундай көп болсо да, калдыгы гана куткарылат.
28 Анткени Кудай жер үстүндө Өз ишин акыйкаттык менен аягына чейин чыгарат, кечиктирбей аткарат», – деп жар салган.
29 Ышайа пайгамбар алдын ала айткандай: «Эгерде Себайот Теңир биздин тукумубузду калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз».

Мыйзам аркылуу жана
ишеним аркылуу акталуу

30 Анда эмне демекчибиз? Адилдикке умтулбаган бутпарастар ишеним аркылуу адилдикке жетишти.
31 Ал эми адилдиктин мыйзамына умтулган ысрайылдыктар адилдиктин мыйзамына жетишкен жок.
32 Эмне үчүн? Анткени алар адилдикти ишеним аркылуу издебей, жакшы иштер аркылуу издешти. Алар мүдүрүлтө турган ташка мүдүрүлүштү.
33 Анткени Ыйык Жазууда: «Мына, Мен Сионго мүдүрүлтө турган таш жана азгырык боло турган аска коёмун, бирок Ага ишенген адам уятка калбайт», – деп жазылган.